Odfjell Drilling skal levere boretjenester på Mariner-plattformen

april 10, 2013, 13:01 CEST
Bilde

Illustrasjon av Mariner-feltet

– Mariner er den største nye utbyggingen på britisk sokkel på over ti år. I løpet av sin levetid vil prosjektet gi jobber og betydelige ringvirkninger for Storbritannia og for Aberdeen-regionen. Denne kontraktstildelingen er et eksempel på det, sier Morten Ruud, direktør, Vest-Europa i Utvikling og Produksjon Internasjonalt i Statoil.

Bilde

Morten Ruud, direktør, Vest-Europa i Utvikling og Produksjon Internasjonalt i Statoil.

Kontrakten gis til det britiske selskapet Odfjell Drilling, som er godt etablert i olje- og gassmiljøet i Aberdeen.

Odfjell Drilling vil levere boretjenester, vedlikehold av boreanlegget og logistikken av borerør for Mariner feltutbygging, med opsjoner som også dekker utbyggingen av Bressay-feltet.

Tjenester knyttet til foringsrør, produksjonsrør og modifikasjoner av boreanlegget er valgfrie i henhold til kontrakten.

Kontrakten har en varighet på fire år fra november 2016 pluss opsjoner på 3x2 år, og verdien er anslått til 160 millioner britiske pund.

Mariner-plattformen er nå under bygging, og borestart er anslått til november 2016. Odfjell Drilling vil levere prosjekterings- og ferdigstillingstjenester til Statoil i bygge- og oppstartfasen av feltutbyggingen.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

– Vi har hatt en rekke møter med mulige store leverandører og underleverandører i anskaffelsesprosessen, og vi har vært åpne om mulighetene for og forventningene til leverandørindustrien, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen.

Det britiske departementet for energi og klimaendringer (Department of Energy and Climate Change, DECC) har godkjent feltutbyggingsplanen som er utarbeidet av Statoil og partnerne for utbygging av tungoljefeltet Mariner.

Prosjektet innebærer investeringer på over 4,7 milliarder britiske pund. Statoil forventer å starte produksjonen fra Mariner i 2017, og feltet ventes å produsere i minst 30 år. Gjennomsnittlig platåproduksjon er anslått til om lag 55.000 fat olje per dag i perioden 2017 til 2020.