Fremdrift i letesamarbeidet mellom Statoil og Rosneft

juni 21, 2013, 14:05 CEST
Bilde

Rosnefts styreformann og konsernsjef Igor Sechin (t.h.) og Statoils konsernsjef Helge Lund. I bakgrunnen: Russlands energiminister Alexander Novak. (Foto: Rosneft)

Selskapene har også inngått en intensjonsavtale for utforskning av oljemuligheter i Samara-regionen.

Avtalene ble undertegnet av Statoils konsernsjef Helge Lund og Rosnefts styreleder og konsernsjef Igor Sechin under Det internasjonale økonomiske forum i St. Petersburg.

Statoil og Rosneft har med dette tatt enda et betydelig steg framover i samarbeidet som ble inngått 5. mai 2012 mellom de to selskapene.

- Samarbeidet om leting på sokkelen utgjør hjørnesteinen av det bredere samarbeidet mellom Statoil og Rosneft. Den samlede kompetansen til de to selskapene vil muliggjøre framtidig leting i uutforskede områder, og vi ser fram til å jobbe sammen på disse prosjektene. Disse mulighetene er i samsvar med Statoils strategi for leting i områder med høyt potensial gjennom tidlig tilgang i stor skala i nye områder, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Statoil får en eierandel på 33,33 prosent og Rosneft 66,67 prosent i hvert av samarbeidsselskapene som etableres for å utforske lisensene.

Kashevarovsky-, Lisyansky- og Magadan-1-lisensene ligger i Okhotsk-havet nord for øya Sakhalin, og Perseevsky-lisensen ligger i det sentrale Barentshavet.

Lisenskravene omfatter seks letebrønner i perioden fra 2016 til 2021. Statoil skal bære kostnadene for letevirksomheten som kreves for å fastslå lisensenes kommersielle verdi.

Rosneft skal tilbakebetale sin del av letekostnadene fra oppstart av produksjon fra lønnsomme funn.

Petroleumsvirksomheten vil skje innenfor rammene av the Declaration on the Russian Arctic Shelf Environment Protection som de to selskapene signerte i november i fjor.

- Vi er glade for å markere framdriften i vårt samarbeid med Statoil i prosjekter på russisk sokkel som omfatter et område på 102.000 kvadratkilometer, sier Rosnefts konsernsjef Igor Sechin.

– Vi er overbeviste om at dagens signering av en samarbeidsavtale om olje i tette bergarter vil gi oss og vår partner muligheten til effektiv utviklling av vanskelig utvinnbare ressurser i Samara-regionen, tilføyer han.

Statoil og Rosneft har viser med dette fremdrift i selskapenes felles satsing på å utforske utviklingsmuligheter for oljeressurser i Russland.

I samsvar med intensjonsavtalen skal selskapene gjennomføre et pilotprogram med utforskning i 12 blokker i kalksteinsformasjonen Domanik i Samara-regionen. Rosnefts andel i prosjektet blir 51 prosent, mens Statoil har 49 prosent.

I samsvar med avtalen vil Statoil bære kostnadene på opp til 60 millioner dollar for å gjennomføre pilotprogrammet, og bidra med teknologi og kompetanse  innenfor utvinning av vanskelig utvinnbare ressurser.

12. juni ble de to selskapene også tildelt andeler i lisens PL713 i norsk del av Barentshavet og skal starte felles utforskning på norsk sokkel. Lisensområdet dekker 1.213 kvadratkilometer og ligger nær det nylig påviste Johan Castberg-feltet.