Bytte av eiendeler i kanadisk oljesand mellom Statoil og PTTEP

januar 30, 2014, 11:13 CET
Bilde

Leismer-anlegget i Alberta, Canada. (Foto: Helge Hansen)

Etter transaksjonen fortsetter Statoil som operatør med 100 prosents eierandel i utviklingsprosjektene Leismer og Corner. PTTEP får 100 prosents eierandel i Thornbury-, Hangingstone- og South Leismer-områdene.

Som en del av transaksjonen foretar Statoil en betaling på 200 millioner US dollar til PTTEP. I tillegg kommer en arbeidskapitaljustering mellom effektiv dato 1 januar 2013 og endelig gjennomføring. Transaksjonen forutsetter vanlig myndighetsgodkjennelse i Canada og forventes å tre i kraft innen tredje kvartal 2014.

Bilde

Ståle Tungesvik, direktør for Statoils virksomhet i Canada. (Foto: Øyvind Hagen)

- Begge selskaper var enige om at beste måte å maksimere verdien av KKD-lisensene på, er å dele opp eierskapet. Dermed kan hvert av selskapene utvikle sine lisenser i eget tempo, sier Ståle Tungesvik, direktør for Statoil Canada Ltd.

- Gjennom denne transaksjonen kan PTTEP tilpasse portefølje og investeringstidspunkt ut fra dagens markedssituasjon for å oppnå en best mulig avkastning på investeringene. Det gir også begge selskaper mulighet til å følge sin egen strategiske kurs, tilføyer Tevin Vongvanich, konsernsjef for PTTEP.

Statoil gikk inn i Kai Kos Dehseh gjennom oppkjøp av North American Oil Sands Corporation i 2007, og i 2011 kjøpte PTTEP seg inn i 40 prosents eierandel i KKD, der Statoil fortsatte som operatør.

Leismer-prosjektet er første fase av full feltutvikling av KKD ved hjelp av SAGD-prosessen (dampinjisering). Leismer er nå i produksjon og har en kapasitet på 20 000 fat per dag. Endelig investeringsbeslutning for Cornerprosjektet var opprinnelig planlagt til første del av 2014, men partene er blitt enige om utsetting til transaksjonen er fullført.

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør, investorrelasjoner
Tlf: +47 957 83 911

Morten Sven Johannessen, vice president, investorrelasjoner Nord-Amerika
Tlf: +47 909 34 148

Medierelasjoner - Norge
Knut Rostad, medierelasjoner
Tlf.: +47 905 48 990

Medierelasjoner - Canada
Bjørn Otto Sverdrup, kommunikasjonsdirektør, Utvikling og produksjon, Nord-Amerika
Tlf.: +1(832)491-2627 

Downloads