Statoil åpner nytt forsknings- senter - en milepæl for økt oljeutvinning

juni 26, 2014, 14:12 CEST
Bilde
Konsernsjef Helge Lund, Olje- og energiminister Tord Lien og forskningsdirektør Lars Høier under åpningen av IOR-senteret på Rotvoll i Trondheim (Foto: Asle Haukland AP/Statoil)

Forskningssjef Lars Høier understreket betydningen av forskning og teknologiutvikling da han ønsket gjestene velkommen.

– Åpningen av IOR-senteret er en milepæl for oss, men den aller viktigste ressursen er allikevel våre kunnskapsrike og dyktige medarbeidere som skaper fantastiske resultater med sin kompetanse.

Olje- og energiminister Tord Lien og Trondheims ordfører Rita Ottervik, sto for den offisielle åpningen av IOR-senteret. Ministeren kom med følgende budskap:

– Norsk sokkel er en trygg arbeidsplass, ressursene utnyttes på en bærekraftig måte og med rekordhøy utvinningsgrad, til nytte for både ansatte og for finansieringen av den norske velferdsstaten. Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag uten målrettet satsing fra myndighetenes og oljeselskapenes side. Forskning og teknologiutvikling har vært sentrale elementer blant annet for den rekordhøye utvinningsgraden vi allerede finner på norsk sokkel. Øker utvinningsgraden én prosent representerer det 300 milliarder i økte inntekter fra norsk sokkel.

– Framover vil forskning og ny teknologi være en nøkkelfaktor for å holde kostnadene nede, og energiproduksjon og verdiskapingen oppe. Statoil har i flere tiår vært en viktig aktør for teknologiutviklingen på norsk sokkel og er blant de selskapene som produserer med høyest utvinningsgrad. Dagens åpning av Statoils IOR-senter er en stor og viktig begivenhet for fremtiden til norsk sokkel, og illustrerer at Statoil også i fremtiden ønsker å bidra til best mulig ressursutnyttelse på sokkelen.

Bilde
I forbindelse med åpningen av IOR-senteret fikk gjester og ansatte en guidet tur i de nye laboratoriene. Helge Lund og Tord Lien lytter interessert. (Foto: Asle Haukland AP/Statoil)

Ambisjon om 60 prosent utvinningsgrad på norsk sokkel

IOR-senteret på Rotvoll, som har en prislapp på 240 millioner kroner, blir det største i sitt slag i Norge, og ett av de mest avanserte i verden. Formålet er å utvikle teknologier som gjør det mulig å øke utvinningsgraden fra reservoarene ytterligere, og å jobbe mot ambisjonen om 60 prosent utvinning på norsk sokkel.

Statoil har allerede besluttet tiltak som gjør at selskapet og partnere forventer å få ut mer enn 50 prosent av oljen på norsk sokkel. En 50 prosent utvinningsgrad representerer 7,5 milliarder fat i økt oljeutvinning fra PUD- estimater (30 prosent). Det er mer enn to Statfjord-felt. Dette er en enorm verdiskapning for det norske samfunnet. Det globale gjennomsnittet ligger i dag på 35 prosent i følge Olje og Energidepartementet.

Det viktigste bidraget til økt utvinning er boring av nye brønner og vedlikehold av eksisterende brønner. Jo flere brønner, jo større deler av oljereservoarene når vi. IOR-senteret vil ha en sentral rolle i Statoils satsing for å effektivisere boreoperasjonene.

IOR-senteret vil ha fokus på øke utvinningen fra alle typer reservoar på norsk sokkel– nye og gamle. Selskapet vil også bruke denne teknologien til å øke utvinningen på våre internasjonale felt.

Bilde
På borelaben demonstreres bruk av skreddersydd teknologi som brukes for å effektivisere boreoperasjonene. (Foto: Asle Haukland AP/Statoil)

Kan se ned til porenivå i kjerneprøvene

Hjertet i senteret er en ny industriell skanner som har 500 ganger høyere oppløsning enn en medisinsk skanner. Den vil gjøre det mulig å følge oljens bevegelser og strømninger i forskjellige bergarter ned på porenivå.

Høyoppløselige bilder i 2D og 3D gjør det mulig å se hvilke IOR-metoder som fungerer best i ulike reservoarer, og samtidig få bedre forståelse for hvordan reservoaret er bygd opp i forhold til leire, porestørrelser og sprekker.

Store forventninger til IOR-senteret

Statoils konsernsjef Helge Lund uttrykte store forventninger til IOR-senteret.

– Det er de vanskelige fatene som nå står for tur. Vi har en bratt klatretur foran oss som blir hardere for hvert prosentpoeng vi oppnår, men dette er volumer med stor verdi for oss. En egen IOR-lab gir Statoil en unik mulighet for å løse kommende IOR-utfordringer, sa han. 

FAKTA OM ØKT UTVINNING
Det viktigste bidraget til økt utvinning er boring av nye brønner og vedlikehold av eksisterende brønner. Jo flere brønner, jo større deler av oljereservoarene når vi. I tillegg er utvikling av 3D og 4D-seimsikk sentralt. 

Økningen i utvinningsgrad fra 50 til 60 prosent utgjør omlag 4 milliarder fat, eller like mye som Statfjord (3,75 mrd fat), Dagny (170 mill fat) og Gudrun (70 mill fat) til sammen. 

Halvparten av Statoils forkningsportefølje er relatert til økt utvinning. 

På Statoil-opererte felt i Norge under ett, har vi klart å øke forventet utvinning fra 30 til 50 prosent i gjennomsnitt i forhold til det som ble forespeilet i Planene for utvikling og drift (PUD). Dette utgjør 7,5 milliarder fat olje, eller om lag to ekstra Statfjord-felt (feltet som har produsert mest olje på norsk sokkel). 

3000 ansatte i Statoil jobber med økt utvinning og vi har omkring 300 pågående prosjekter innen økt utvinning. 

Gjennomsnittet for økt utvinning på verdesbasis er 35 prosent. Gjennomsnittet for norsk sokkel med alle operatører er 47 prosent. Statoils gjennomsnitt er 50 prosent.