Ny transaksjon med Wintershall fullført

desember 1, 2014, 11:32 CET
Bilde

Transaksjonen frigjør om lag 1,8 milliarder amerikanske dollar i investeringskostnader for perioden frem til slutten av 2020.

Statoil selger seg ned i utbyggingsprosjektet Aasta Hansteen, men beholder operatørskapet og en eierandel på 51 %.

I tillegg til et kontantvederlag ved gjennomføringen på 1,25 milliarder amerikanske dollar, innebærer avtalen en betinget betaling på 50 millioner amerikanske dollar som er knyttet til milepæler for Aasta Hansteen-utbyggingen.

Gjennom denne transaksjonen fokuserer Statoil porteføljen på norsk sokkel og styrker evnen til å investere i kjerneområder.

Aktiv porteføljeforvaltning er en del av Statoils strategi, og denne transaksjonen viser selskapets evne til å realisere verdier som er skapt gjennom en vellykket utvikling av eiendeler.

Statoil vil bokføre regnskapsmessig gevinst ved gjennomføringen av transaksjonen. Gevinsten vil fremkomme av regnskapet for fjerde kvartal 2014.

Med forbehold om myndighetsgodkjennelse overføres operatørskapet for Vega og Vega Unit fra Statoil til Wintershall. De to selskapene forventer at overføringen av operatørskapet vil finne sted innen utgangen av første kvartal 2015.

Oversikt over transaksjonen

 

Før
trans-
aksjonen

Etter
trans-
aksjonen

Trans-
aksjon

Operatørskap

Gjøa
Produksjonslisens 153 og 153B

5%

0%

Fullstendig salg

Gdf Suez er operatør

Vega
Produksjonslisens 248, 248B og 090C. Produksjon via havbunnstilknytning til Gjøa.

24.525%

0%

Fullstendig salg

Overføring av operatørskap fra Statoil til Wintershall med forbehold om myndighetsgodkjennelse


Aasta Hansteen
Produksjonslisens 218 og 218 B

75%

51%

Nedsalg

Statoil er operatør

Asterix
Produksjonslisens 327 og 327 B

70%

51%

Nedsalg

Statoil er operatør

Polarled
Polarled JV etablert under "NSGI Joint Venture Participants"- avtalen av 21. desember  2012.

50.331%

37.076%

Nedsalg

Statoil er operatør


Letelisens
602

40%

30%

Nedsalg

Statoil er operatør

Letelisens
603

35%

25%

Nedsalg

Statoil er operatør

Letelisens 528

35%

25%

Nedsalg

Centrica er operatør

Letelisens
528 B

35%

25%

Nedsalg

Centrica er operatør