Justert framdriftsplan for Snorre 2040-prosjektet

desember 1, 2014, 13:04 CET
Bilde

Snorre B-plattformen i Nordsjøen.

Det blir ingen endring i tidspunktene for endelig investeringsbeslutning (DG3) og driftsoppstart (DG4), som etter planen skal skje i henholdsvis fjerde kvartal 2016 og fjerde kvartal 2021.

Prosjektets tidligfase forlenges for å utnytte fullt ut forbedringspotensialet som ligger i Statoils STEP-program (Statoil technical efficiency programme), og dagens fokus på kostnadseffektivitet i bransjen.

Lønnsomheten i en ny Snorre C-plattform er utfordrende, og det er viktig for eierne å sørge for kvalitet i design- og kostnadsoverslag før forprosjekteringen (FEED) begynner.

Fakta om Snorre 2040-prosjektet

– Oljefeltet Snorre har vært i produksjon siden 1992.

– Feltet har et sammensatt reservoar, og er et av feltene med størst potensial for økt oljeutvinning på norsk sokkel.

– Da planen for utbygging og drift (PUD) ble levert, var utvinningsgraden anslått til 25 prosent. I dag er 35 prosent av oljen produsert, og utvinningsgraden fra dagens infrastruktur er anslått til 47 prosent innen 2040. Partnerne i Snorre-lisensen har en ambisjon om å øke utvinningsgraden til 54 prosent ved å installere en ny Snorre C-plattform og importere gass til feltet.

– Konseptvalg ble gjort sent i 2013, og utviklingen av den nye Snorre C-plattformen går nå som planlagt fram mot en endelig investeringsbeslutning som skal tas i fjerde kvartal 2016 og driftsoppstart i fjerde kvartal 2021.