Flere forbedringer på Johan Sverdrup

4. september 2017 07:00 CEST | Sist endret 5. september 2017 14:36 CEST
Photo of the assembly operation of the Johan Sverdrup drilling platform in Klosterfjorden
Sammenstillingen av boreplattformen for Johan Sverdrup finner sted i disse dager i Klosterfjorden ved Stord.
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Kvalitet i prosjektleveranser og -gjennomføring gjør at Johan Sverdrup-partnerne kan redusere investeringskostnadene med ytterligere 5 milliarder kroner til 92 milliarder kroner for første fase av utbyggingen.

Johan Sverdrup-utbyggingen var halvveis i sommer. Den er nå nærmere 60 % fullført, og ligger foran plan og under budsjett.

– Johan Sverdrup-prosjektet fortsetter å levere over forventningene, takket være solid samarbeid mellom Statoil, partnerne og våre leverandører. Vi ser at det er høy kvalitet i prosjektplanleggingen og -gjennomføringen i alle deler av prosjektet, og vi har fått flere besparelser på grunn av høy bore- og brønneffektivitet.  Dette gjør at vi kan redusere våre anslag ytterligere for første fase, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Siden plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har planlagte investeringer for første fase blitt redusert med mer enn 30 milliarder kroner (investeringskostnader i nominell verdi basert på prosjekt-valuta). Dette gjør prosjektet enda mer robust, og øker verdien av prosjektet for eierne og samfunnet.

Det oppdaterte investeringsanslaget sammenfaller med sammenstillingen av boreplattformen for Johan Sverdrup, som finner sted i disse dager i Klosterfjorden ved Stord. Boreplattformen er en av fire plattformer som utgjør det planlagte feltsenteret for Johan Sverdrup. Leverandøren Aibel er ansvarlig for prosjektering, anskaffelser og bygging av boreplattformen.

Portrett - Eldar Sætre
Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.
Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

– Sammenstillingen av boreplattformen her i Klosterfjorden er et resultat av utmerket planlegging og gjennomføring i nært samarbeid med våre leverandører. Den er et godt eksempel på det gode arbeidet vi ser i hele prosjektet, og viser at de fortsetter å legge listen høyt, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Etter at sammenstillingen er ferdig, skal boreplattformen transporteres til Haugesund. Der fortsetter arbeidet med oppkobling av moduler og ferdigstilling fram til plattformen etter planen installeres på feltet i midten av neste år.

– I tiden framover skal de mange elementene av gigantprosjektet sammenstilles. Det er en utfordrende fase i ethvert prosjekt. Størrelsen på Johan Sverdrup øker kompleksiteten i arbeidet, og samme høye sikkerhets-, kvalitets- og presisjonsnivå kreves i gjennomføringen for å lykkes. Det vil være svært viktig å opprettholde fokus på sikkerhet og samarbeid tett med leverandørene våre også i fortsettelsen, erklærer Øvrum.

Det blir holdt et pressemøte med konsernsjef Eldar Sætre og konserndirektør Margareth Øvrum samt representanter fra Aibel i Klosterfjorden mandag 4. september kl. 11.00.

For mer informasjon:
Eskil Eriksen, pressetalsmann,
+47 958 82 534

  • Johan Sverdrup er et av de fem største oljefeltene på norsk sokkel.
  • Med antatte ressurser på mellom 2.0 – 3.0 milliarder fat oljeekvivalenter, blir det et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
  • Johan Sverdrup blir bygget ut i flere faser. Konseptvalg for fase 2 ble gjort tidligere i år, og konseptet som ble valgt består av en ekstra prosessplattform (P2), modifiseringer av stigerørsplattformen og havbunnsbrønner.
  • Første fase skal etter planen starte opp sent i 2019, med en produksjonskapasitet som er anslått til 440.000 fat olje per dag.
  • Fase 2 ventes å starte opp i 2022, med full feltproduksjon som er anslått til 660.000 fat olje per dag. Platåproduksjonen på Johan Sverdrup vil tilsvare 25 % av all norsk petroleumsproduksjon.
  • PARTNERE: Statoil: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, AkerBP: 11,5733 % og Maersk Oil: 8,44 %

Relaterte sider og nedlastinger