Nye helikopterkontrakter for Bergen og Florø

1. februar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

Statoil tildeler kontrakter for flygning av offshore-reisende fra Bergen og Florø til Bristow Norway med oppstart 1. mai 2017.

Kontraktene som er inngått vil ivareta sikkerheten av tilbringertjenester på en god måte. Samtidig gjenspeiler kontraktene en markedssituasjon med lavere aktivitet på sokkelen, og kontinuerlig behov for fleksible og kostnadseffektive løsninger.

Astrid Sørensen, direktør for Felles driftsstøtte i Statoil.
Astrid Sørensen
Jon Arnt Jacobsen
Jon Arnt Jacobsen

Kontraktsverdien er på omlag 1 milliard kroner i fastperioden på fem år. I tillegg til disse fem årene, inneholder kontraktene fire årlige opsjoner.

– Kontraktstildelingene vil styrke konkurransekraften til norsk sokkel gjennom mulighet for et mer effektivt flyprogram, som vil bidra til lavere kostnader for petroleumsvirksomheten. Dette gir forutsigbarhet i forhold til langsiktig aktivitet og verdiskapning på norsk sokkel. Vi ser fram til å videreutvikle samarbeidet med Bristow Norway på de nye kontraktene, sier Astrid Sørensen, direktør for Felles driftsstøtte i Statoil.

Ved å kombinere de nye kontraktene med dagens helikopterportefølje, vil Statoil fra 1. mai 2017 ha fem faste tilbringerhelikoptre i Bergen og ett i Florø.

Ved begge lokasjoner har vi fleksibilitet til å øke kapasiteten ved behov. 

Statoil ønsker samarbeid om helikoptertjenestene med de andre operatørene som er i Florø.

– Siden 2013 har vi hatt en reduksjon i antall passasjerer til norsk sokkel på 30 prosent. Vi har derfor lagt vekt på økt fleksibilitet i kontraktene for å tilpasse oss endrede behov i hele kontraktsperioden, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for Anskaffelser i Statoil.

Statoils helikopteraktivitet:
 

* Statoil benytter seks helikopterbaser for tilbringertjenester i Norge; Sola, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

* Statoil har avtale om SAR-helikoptre (søk- og redningshelikoptre) på Sola, Oseberg, Statfjord, Heidrun og Hammerfest.
 

* Statoil har kontrakter med to helikopterselskap, Bristow Norway og CHC Helikopter Service.  Disse selskapene blir omtrent like store når de nye kontraktene med Statoil trer i kraft mai 2017.
 

* Benyttede helikoptertyper er S-92 og H225 med overvekt av S-92 som tilbringertjenester, og H225 som SAR.