Statoil og islandske partnere borer verdens varmeste geotermiske brønn

12. september 2016 09:00 CEST | Sist endret 23. desember 2020 08:21 CET
Borelokasjon Reykjanes
Borelokasjonen Reykjanes på Island.

Statoil og partnerne i The Iceland Deep Drilling Project har nettopp begynt å bore en geotermisk forskningsbrønn på Island. Målet er å undersøke om vann med høy temperatur kan utvinnes fra dype reservoarer og brukes til kraftproduksjon.

I et langsiktig perspektiv kan geotermisk energi komme til å bli en viktig fornybar ressurs, og Statoil har derfor begynt å forske på det teknologiske og økonomiske potensialet ved denne ressursen. Den geotermiske forskningsbrønnen på Island er en viktig del av dette arbeidet.

«Research and technology is crucial for Statoil in a short and long term perspective, and having the high-beams on means looking many years ahead and beyond current business. Geothermal energy is a renewable resource where we see a potential for leveraging on several of our core competencies from oil and gas such as subsurface, drilling and well and HSE”, says Elisabeth B. Kvalheim, Statoil’s Chief Technology Officer.

The concept of the research well at Reykjanes is to explore the opportunity to extract renewable energy by drilling wells into reservoirs with high-temperature water heated by the earth’s magma.

The well will be the world’s hottest geothermal production well. The drilling involves deepening of an existing geothermal well down to 5 km depth at the Reykjanes site operated by HS Orka. At this depth superheated steam can be brought to the surface at 400-500°C and used for efficient electricity production in steam turbines.

Head of Renewable research technology in Statoil, Hanne Wigum, explains; “Put it more simply you can compare it to the Earth’s radiator system, and geothermal energy is a global resource.

Elisabeth B. Kvalheim
Elisabeth B. Kvalheim
Hanne Wigum
Hanne Wigum

Leder av enheten Renewable Research Technology i Statoil, Hanne Wigum, forklarer:

– For å si det på en enklere måte kan du sammenligne det med jordens radiatorsystem, og geotermisk energi er en global ressurs.

Island er verdensledende på strømproduksjon basert på geotermisk energi, og det tette samarbeidet med våre islandske partnere er svært nyttig for Statoil. Eventuell videre forskning vil bli besluttet når dette prosjektet er avsluttet.

Det ventes at boreoperasjonen er fullført ved utgangen av 2016, da vil prosjektet gå over i en testperiode på 2,5 år, der formålet er å bekrefte reservoarresultatene, brønnintegriteten og muligheten for strømproduksjon.

  • Geotermisk energi er en fornybar energiressurs som er globalt tilgjengelig, og som, i motsetning til sol- og vindenergi, gir stabil varme- og strømproduksjon.
  • Partnerne i The Iceland Deep Drilling Project er: HS Orka, Reykjavik Energy, Landsvirkjun, Orkustofnun og Statoil. Det er et internasjonalt forskningsprosjekt, som i hovedsak skal studere mulighetene og økonomien ved dype, overopphetede, geotermiske ressurser.
  • Kraftverket på Reykjanes ligger sør for Keflavik internasjonale flyplass.
  • Prosjektet støttes av EU-prosjektet Horizon 2020 DEEPEGS, som har som mål å vise muligheten for bedre geotermiske systemer for levering av energi fra fornybare ressurser i Europa.

Nedlastinger

Boreriggen Thor
Boreriggen Thor på Reykjanes
Illustrasjon av geotermi
Geotermi-illustrasjon