Statoil og islandske partnere borer verdens varmeste geotermiske brønn

12. september 2016 09:00 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:18 CET
Borelokasjon Reykjanes
Borelokasjonen Reykjanes på Island.

Statoil og partnerne i The Iceland Deep Drilling Project har nettopp begynt å bore en geotermisk forskningsbrønn på Island. Målet er å undersøke om vann med høy temperatur kan utvinnes fra dype reservoarer og brukes til kraftproduksjon.

I et langsiktig perspektiv kan geotermisk energi komme til å bli en viktig fornybar ressurs, og Statoil har derfor begynt å forske på det teknologiske og økonomiske potensialet ved denne ressursen. Den geotermiske forskningsbrønnen på Island er en viktig del av dette arbeidet.

Elisabeth B. Kvalheim
Elisabeth B. Kvalheim
Hanne Wigum
Hanne Wigum

Leder av enheten Renewable Research Technology i Statoil, Hanne Wigum, forklarer:

– For å si det på en enklere måte kan du sammenligne det med jordens radiatorsystem, og geotermisk energi er en global ressurs.

Island er verdensledende på strømproduksjon basert på geotermisk energi, og det tette samarbeidet med våre islandske partnere er svært nyttig for Statoil. Eventuell videre forskning vil bli besluttet når dette prosjektet er avsluttet.

Det ventes at boreoperasjonen er fullført ved utgangen av 2016, da vil prosjektet gå over i en testperiode på 2,5 år, der formålet er å bekrefte reservoarresultatene, brønnintegriteten og muligheten for strømproduksjon.

  • Geotermisk energi er en fornybar energiressurs som er globalt tilgjengelig, og som, i motsetning til sol- og vindenergi, gir stabil varme- og strømproduksjon.
  • Partnerne i The Iceland Deep Drilling Project er: HS Orka, Reykjavik Energy, Landsvirkjun, Orkustofnun og Statoil. Det er et internasjonalt forskningsprosjekt, som i hovedsak skal studere mulighetene og økonomien ved dype, overopphetede, geotermiske ressurser.
  • Kraftverket på Reykjanes ligger sør for Keflavik internasjonale flyplass.
  • Prosjektet støttes av EU-prosjektet Horizon 2020 DEEPEGS, som har som mål å vise muligheten for bedre geotermiske systemer for levering av energi fra fornybare ressurser i Europa.

Nedlastinger

Boreriggen Thor
Boreriggen Thor på Reykjanes
Illustrasjon av geotermi
Geotermi-illustrasjon