Personskader på Sture-terminalen - oppdatert

12. oktober 2016 21:08 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:19 CET
Sture-terminalen
Sture-terminalen. (Foto: Øyvind Hagen)

Onsdag 12. oktober kl. 16.05 ble det varslet om en arbeidsulykke på Sture-terminalen i Hordaland. Fem personer ble sendt til Haukeland sykehus etter å ha blitt eksponert for H2S-gass (hydrogensulfid). De pårørende er varslet.

De fem ble eksponert for H2S-gass under arbeid på et renseanlegg for oljeholdig vann inne på terminalområdet.

Det er utført gassmålinger og det er ikke fare for ytterligere eksponering. Området er sperret av. Politiet har opprettet sak og vil sammen med Petroleumstilsynet gjøre videre undersøkelser torsdag.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen. Statoil vil også gjøre egne undersøkelser for å finne ut hvordan dette kunne skje.

Nødetater og myndigheter ble varslet og Statoil mobiliserte sin beredskapsorganisasjon både på Sture og i Stavanger. 

Pårørendetelefon: 519 90 002

  • Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland er en viktig utskipningshavn for råolje.
  • Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området gjennom en 115 kilometer lang oljerørledning samt råolje fra Grane-feltet og Edvard Grieg-feltet gjennom gjennom en 212 kilometer lang oljerørledning.
  • Det anløper 200- 250 skip til Sture hvert år.

Relatert side