Statoil introduserer partner i Hywind Scotland

17. januar 2017
Hywind Scotland illustrasjon

Statoil har besluttet å selge en andel på 25 prosent i Hywind Scotland pilotpark, verdens første flytende vindpark, til Masdar.

Havvindparken, som ligger utenfor Peterhead i Aberdeenshire, Skottland, vil gi strøm til om lag 20.000 hjem når den starter produksjonen sent i 2017.

– Pilotparken Hywind Scotland har potensial til å åpne nye, attraktive markeder for produksjon av fornybar energi over hele verden. Med Masdar som en solid strategisk partner i prosjektet får vi med oss et selskap med høye ambisjoner innen fornybar energi. Vi tror selskapet kan bli en viktig partner også i framtidige Hywind-prosjekter og vi håper at vårt samarbeid vil føre til fremtidige verdiskapingsmuligheter for begge parter, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.

Gjennom transaksjonen er Statoil og Masdar enige om å dele utbyggingsrisikoen, og Masdar skal dekke 25 prosent av tidligere og framtidige kostnader. Etter nedsalget vil Statoil ha en eierandel på 75 prosent i Hywind Scotland.

Portrett - Irene Rummelhoff
Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Pilotparken skal dekke et område på rundt fire kvadratkilometer 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead, med havdyp på 95-120 meter. Gjennomsnittlig vindhastighet i dette området av Nordsjøen er på om lag 10 meter per sekund.

– Vi forventer at flytende havvindparker drar nytte av den generelle kostnadsutviklingen i havvindsegmentet. Formålet med pilotprosjektet Hywind Scotland er å vise kostnadseffektive løsninger med lav risiko for utbygging av havvindparker i kommersiell skala i framtiden. Dette vil øke det globale markedspotensialet for havvindenergi ytterligere, og bidra til å nå Statoils ambisjon om lønnsom vekst innen fornybar energi og andre lavkarbonløsninger, sier Rummelhoff.

Substrukturen til de fem vindturbinene er bygget i Spania og ankommer Stord i Norge i løpet av våren, etterfulgt av sammenstilling i løpet av sommeren 2017, før utskiping til Peterhead.

- Masdar ser frem til å bli en del av teamet som bygger verdens første flytende vindpark, og til å videreutvikle vårt samarbeid med Statoil. Hywind Scotland representerer neste fase i utviklingen av havvindindustrien, og kombinerer erfaring fra prosjektledelse og tekniske fagkunnskaper hos en av verdens største energiaktører til havs med våre kunnskaper om utvikling av fornybar energi som vi har opparbeidet oss gjennom de ti siste årene i Storbritannia og i internasjonale markeder, sier konsernsjef i Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi.

Avtalen inneholder også et samarbeid mellom selskapene om utvikling av teknologi innen miljøvennlig energi for ulike markeder i nær framtid.

Hywind Scotland kart

Havvind har allerede et sterkt fotfeste i Europa med en installert kapasitet på 11GW og et globalt potensial til å oppnå over 100 GW innen 2030. med bunnfaste turbiner er havvindproduksjonen optimal for havdyp på 20-50 meter. Med flytende turbiner som Hywind, vil det være mulig å utvide til områder med store havdyp flere steder i verden.

Statoil bygger nå en havvindportefølje med kapasitet til å levere fornybar energi til over 1 million husstander. Statoil har nå 40 % eierandel i havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia, som har vært i produksjon siden 2012.

Masdar og Statoil er partnere i havvindparken Dudgeon, som også ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia, og som kommer i produksjon i 2017. I 2016 kjøpte Statoil 50 % av havvindparken Arkona i Tyskland, som kommer i produksjon i 2019. Mot slutten av fjoråret leverte Statoil også vinnerbudet i amerikanske myndigheters salg av en vindlisens for et område utenfor kysten av New York. 

Kontaktperson
Elin Isaksen (media relations)
+47 480 91 183

Nedlastinger

 
Se også