Øker forskningsinnsatsen på CO2-reduksjon og digitalisering

19. juni 2017 09:00 CEST | Sist endret 10. september 2018 15:21 CEST
Illustrasjon teknologistrategi

Statoils nye teknologistrategi øker forskningsinnsatsen innen CO2-reduksjon og digitale løsninger.

– Statoil ønsker å være i forkant av utviklingen i olje- og gassindustrien. Teknologi og innovasjon er nøkkelen for å finne mer ressurser og utvikle flere prosjekter, samtidig som vi reduserer kostnadene og karbonutslippene, sier konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring, Margareth Øvrum.

Portrett - Margareth Øvrum
Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring.

Statoils strategi legger vekt på sikkerhet, høy verdiskapning og lave karbonutslipp. Og med ambisiøse mål både innen klima og digitalisering har det vært nødvendig å oppdatere selskapets teknologistrategi. Den har fem satsningsområder for teknologiutvikling:

  • Optimalisering av produksjon fra eksisterende felt og nærliggende ressurser
  • Lavkarbonløsninger for olje og gass
  • Leting og utvikling av nye og dypvanns områder
  • Økt utvinning fra utfordrende reservoarer
  • Muligheter innen fornybar energi

Alle områdene bygger på digitalisering, innovasjon og tverrfaglige løsninger.

– Vi øker vår satsing på teknologi for å redusere karbonutslipp og for å bygge en sterk posisjon innen fornybar energi. To av fem satsingsområder i vår teknologistrategi dekker dette, sier Elisabeth B. Kvalheim, Statoils Chief Technology Officer.

Elisabeth B. Kvalheim
Elisabeth B. Kvalheim, Statoils chief technology officer.

I 2020 skal 25 % av Statoils forskningsmidler gå til reduserte utslipp og nye energiløsninger. For å få ned utslipp fra olje og gassvirksomheten jobbes det med teknologier for elektrifisering, lavere utslipp fra turbiner offshore og redusert energibruk for nye felt. Forskningsbudsjettet i år er på 2,6 milliarder kroner. Målet er å bruke rundt 50% av disse midlene eksternt.

Automatisert boring for første gang i verden

Teknologien automatisk boring er digitalisering og innovasjon i praksis. I over ti år har Statoil samarbeidet med forskningsinstitutter og leverandørindustri for å utvikle denne teknologien som radikalt kan styrke sikkerheten og effektiviteten i boreoperasjoner. Automatisert boring har et potensial til å gjøre boring av brønner opptil 15-20% raskere innen 2020.

Nå brukes teknologien for første gang i verden på en flytende rigg under Statoils letekampanje i Barentshavet. Forskningsrådet har støttet dette teknologiløftet over lengre tid, og DEMO2000-midler i fjorårets utdeling ble helt avgjørende for første bruk i år.

– Automatisert boring er ett av områdene der vi har kommet lengst innen digitalisering. Men vi er i gang på flere områder. Vi har bare har sett begynnelsen på de innovasjonsmuligheter digitalisering gir oss. Bare tenk på mulighetene hvis kunstig intelligens kan analysere all vår seismiske data, sier Kvalheim.