Åsgard-lisensen fikk IOR-pris av Oljedirektoratet

30. august 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:18 CET
IOR-pris utdelt
Oljedirektør Bente Nyland offentliggjorde IOR-prisen (Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil)

Oljedirektør Bente Nyland offentliggjorde på ONS tirsdag at Åsgardlisensen tildeles Oljedirektoratets (OD) IOR-pris for arbeidet med Åsgard havbunns gasskompresjon.

– IOR-prisen er en anerkjennelse for kreativitet, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk metoder og teknologi som kan øke utvinningen av olje og gass. Årets IOR-pris blir tildelt Åsgard-lisensen med bakgrunn i rettighetshavernes mot, evne og vilje til å beslutte investeringen om å ta i bruk avansert teknologi som vil bidra til å øke utvinningen fra Åsgard betydelig, sier Nyland.

Høsten 2015 startet Statoil opp verdens første anlegg for havbunns gasskompresjon på over 300 meters havdyp i Norskehavet. Med den nye teknologien økes utvinningen fra reservoarene Mikkel og Midgard med hele 306 millioner fat oljeekvivalenter, noe som tilsvarer et middels stort felt på norsk sokkel, og forlenger feltenes levetid fram mot 2032.

– Vi er utrolig stolte av denne prisen, og enda mer stolte av det vi har fått til sammen med våre lisenspartnere. Gasskompresjon er et av Statoils viktigste tiltak for å levere økte og lønnsomme volumer på eksisterende felt på norsk sokkel, sier produksjons-direktør på Åsgard, Halvor Engebretsen som på vegne av de øvrige lisenshaver tok i mot prisen.

Åsgard havbunns gasskompresjon er verdens første og et av Statoils mest radikale innovasjonsprosjekter. Teknologien representerer et kvantesprang som kan bidra til betydelige forbedringer i både utvinningsgrad og levetid for en rekke gassfelt. I tett samarbeid med leverandører som Aker Solutions, MAN og Technip, har Statoil kvalifisert over 40 nye teknologier.

Underveis i prosjektet er det gjort en del endringer i design for å sikre høy regularitet, maksimal utvinning og en enda mer robust produksjon.