Styrker leteposisjonen i Surinam

14. juli 2017 08:58 CEST | Sist endret 17. juli 2017 07:31 CEST
Kart over lisenser i Surinam

Statoil har undertegnet avtaler om å gå inn i ytterligere to letelisenser i havet utenfor Surinam.

Avtalene dekker to blokker i Guyana-bassenget:

  • I blokk 59 har Statoil fått tildelt en eierandel på 33,33 %. ExxonMobil (operatør) og partnerne Statoil og Hess har en tredel hver i blokken.
  • I blokk 60 har Statoil fått tildelt en andel på 100 % og blir operatør på blokken.

Lisensene ble tildelt gjennom Surinams åpne dørs politikk, og produksjonsdelingsavtaler er forhandlet fram med det nasjonale oljeselskapet Staatsolie MaatschappIij Suriname N.V..

– Disse tildelingene fører til at Statoils leteposisjon i havet utenfor Surinam blir ytterligere styrket. Dette er et uutforsket område med høyt potensial, som følger en trend med nylige funn. Dette er i tråd med vår globale letestrategi, som innebærer å gå tidlig inn i bassenger med høyt letepotensial, sier Nick Maden, Statoils letedirektør for den sørlige halvkule.

Portrett - Nicholas Maden
Nick Maden, Statoils letedirektør for den sørlige halvkule.

Blokk 59 er en mulig forlengelse av trenden der Liza-funnet ble gjort i nabolandet Guyana.

Blokk 60 ligger ved siden av den Tullow-opererte blokk 54, der Statoil er partner. Tullow forbereder boring av utforskningsbrønn Araku-1 i blokk 54 senere i år.

I begge lisensene omfatter den første letefasen en forpliktelse om å samle inn 2D-seismikk og gjennomføre tekniske studier.

  • Statoil gikk inn i Surinam i 2011.
  • Blokk 54: Tullow 30 % (operatør), Statoil 50 %, Noble 20 %. Vanndyp på ~200-1300 m
  • Blokk 59: ExxonMobil 33,34 % (operatør), Statoil 33,33 %, Hess 33,33 %. Vanndyp ~2900-3500 m
  • Blokk 60: Statoil 100 % (operatør). Vanndyp ~700-1300 m

 

Relaterte sider