GE og Statoil kunngjør vinnerne av «open innovation challenge»

2. februar 2016 | Sist endret 1. juli 2020 09:20 CEST
Foto av en strand sør for Stavanger

GE og Statoil kunngjorde i dag de fire vinnerne av sin «Open Innovation Challenge» beregnet på å bruke crowdsourcing til å finne løsninger som reduserer ferskvannforbruket i skiferolje- og gassproduksjon.

Ifølge GE og Statoil er forvaltningen av vann – som en dyrebar naturressurs – en av de største utfordringene for den landbaserte olje- og gassindustrien. I bransjen varierer vannforvaltningskostnadene mellom 10 og 30 prosent.

Å redusere vannforbruket kan være kostnadseffektivt ved at det senker transport- og energikostnader, og det er gunstig for miljøet og lokalsamfunnene.

– Fokus på teknologi bidro til å legge til rette for skiferrevolusjonen, sier konsernsjef Lorenzo Simonelli i GE Oil & Gas.

– Den intense innovasjonen som nå deles mellom bransjer og selskaper, vil sørge for at skiferutvikling fortsetter på en mest mulig bærekraftig og ansvarlig måte. At løsningene var så mangfoldige, og at vi mottok så mange forslag som vi gjorde, viser hvor enormt mange talentfulleog kreative mennesker som finnes der ute.

Foto av Lorenzo Simonelli (til venstre), Maria Claudia Borras og Elisabeth Birkeland Kvalheim
Lorenzo Simonelli (t.v.), konsernsjef GE Oil&Gas, Maria Claudia Borras, Chief Commercial Officer for GE Oil & Gas, og Elisabeth Birkeland Kvalheim, direktør for Forskning og teknologi i Statoil.

– Vi må fortsette å finne opp nye, kommersielle teknologier og modeller for å øke marginene og samtidig redusere karbonavtrykket, sier direktør for Forskning og teknologi Elisabeth Birkeland Kvalheim i Statoil.

– Vi vet vi ikke kan klare dette alene. Det er derfor partnerskapet med GE også går ut på å skape bredere samarbeid i og utenfor vår bransje. Vannutfordringen er et flott eksempel på hvordan Statoil og GE sammen med vinnerne kan få lovende løsninger raskere på markedet og bidra aktivt til å forvandle fremtiden for olje- og gassindustrien.

Bedrifter, institusjoner og privatpersoner ble invitert til å sende inn forslag til nye løsninger for hvordan ferskvannsforbruk kan reduseres, og for hvordan vann fra skiferproduksjonsvirksomhet kan behandles og gjenbrukes – samtidig som produktiviteten i driften forbedres.

Utfordringen mottok over 100 løsningsforslag fra 23 land. Fire vinnere ble valgt ut på grunnlag av forslagenes innovasjonsgrad, tekniske gjennomførbarhet og kommersielle lønnsomhet. Hver vinner får en innledende kontantpremie på 25.000 amerikanske dollar.

Videre øremerkes en pott på 375.000 amerikanske dollar til videreutvikling som skjønnsmessig skal deles ut på grunnlag av en mer inngående evaluering av vinnerforslagene.

En av vinnerne, doktor og forsker Anthony Duong ved Columbus’ Battelle Memorial Institute, sa følgende:

– Åpen innovasjon styrker relasjoner og understøtter hele næringer. Vi så store fordeler med å bruke vår materialtekniske ekspertise på olje- og gassindustrien, og bidra inn i de utfordrende økonomiske realitetene produsenter står overfor i dag.

Her er kortfattede sammendrag som beskriver løsningen til hver vinner:

  • Ahilan Raman, Clean Energy and Water Technologies, Australia

Løsning: En integrert teknologi som først fjerner totale organiske forbindelser og deretter separerer resterende forbindelser ved å danne iskrystaller gjennom «eutektisk frysningskrystallering (EFC)».

  • Anthony Duong, Battelle Memorial Institute, USA

Løsning: En nanosvamp – en gele dannet av nanoskalapartikler – injiseres i hydrauliske fraktureringsbrønner for å suge opp halittionene (hovedaktørene ved dannelse av saltavleiringer). Salt blir dermed aldri krystallisert, noe som sørger for at saltavleiringer ikke kan skade utstyret.

  • Karen Sorber, Micronic Technologies, USA

Løsning: En lavtrykks- og lavtemperaturbasert mekanisk fordampingsteknologi – kalt MicroDesalTM – som renser avløpsvann fra alle slags kilder.

  • Chunlei Guo, University of Rochester, USA

Løsning: En teknikk som bruker høyeffektlasere til å forandre overflaten på innerveggene i nedhullsproduksjonsrør og gjøre en metalloverflate ekstravannavstøtende.

Selskapenes felles initiativ – kalt «Powering Collaboration» – er beregnet på å fremskynde utviklingen av mer miljøvennlige og økonomisk bærekraftige energiløsninger. Formålet med dette felles teknologifokuserte programmet er å legge til rette for en industriell respons på noen av de største utfordringene for verdens energiproduksjon, deriblant CO2- og metanutslipp samt vannforbruk, samtidig som driften optimeres.

Mer info om «Powering Collaboration» her: www.poweringcollaboration.com. Utfordringene er underlagt offisielle regler.

Kontakt

Ola Anders Skauby,
pressekontakt Statoil ASA 
Tlf: +47 90598519
oaska@statoil.com

Lindsey Benton
External Affairs Manager
GE Oil & Gas
Tlf: +1 832 506 8974
lindsey.benton@ge.com

Om GE

 

GE (NYSE: GE) forestiller seg ting andre ikke ser, bygger ting andre ikke klarer, og leverer resultater som får verden til å fungere bedre. GE forener den fysiske og digitale verden på måter andre selskaper ikke er i stand til. I sine laboratorier og fabrikker og i felten med kundene skape GE den neste industrielle tidsalder og bidrar til å bevege, drive, bygge og forbedre verden. www.ge.com

 

Om GE Oil & Gas

 

GE Oil & Gas er med på å skape den neste industrielle tidsalder i olje- og gassektoren. I våre laboratorier og fabrikker, og i felten, tøyer vi konstant grensene for teknologi og bidrar til å løse dagens mest krevende operasjonelle og kommersielle utfordringer. Vi har ferdighetene, kunnskapen og den tekniske ekspertisen som må til for å forene den fysiske og digitale verden og forme fremtiden. www.geoiland.com. Følg GE Oil & Gas på Twitter @GE_OilandGas.