Skip to main content

Siste nytt om Johan Sverdrup

Første fase i utbyggingen av gigantfeltet i Nordsjøen er snart ferdig, og andre utbyggingstrinn er allerede i gang. Få med deg siste nytt om feltet her.

Johan Sverdrup feltsenter er nå på plass

Nylig ble de siste byggeklossene til Johan Sverdrup feltsenteret løftet på plass. Med dette er de fire plattformene som utgjør første fase av gigantutbyggingen installert.

Den travleste installasjonskampanjen noensinne på norsk sokkel er nå ferdig. Men før feltet kan starte produksjon – forventet i november 2019 – gjenstår fortsatt en rekke ferdigstillingsaktiviteter, testing og sikring at alle fire plattformer, og feltsenteret som helhet, fungerer som ett.

Viktige installasjonsmilepæler og andre aktiviteter som har blitt gjennomført så langt

johan-sverdrup-digitalisation-2019-16-9.jpg
Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

2019:

 • Prosessplattform (P1)
 • Utstyrs- og boligplattform (LQ)
 • To broer (mellom LQ og P1 og fra P1 til boreplattform)
 • Fakkeltårn til prosessplattform

2018:

 • Stigerørsplattform (RP)
 • Boreplattform (DP)
 • Tre stålunderstell (til boreplattform, prosessplattform og boligplattform)
 • Broen mellom RP og DP
 • 283 km oljerørledninger
 • 156 km gassrørledninger
 • 200 km kraftkabler
 • Undervanns manifold-systemer

2017:

 • Stålunderstell til stigerørsplattform
 • Feltrør

2016:

 • Oppstart av forboringkampanje med den nedsenkbare boreriggen Deepsea Atlantic
 • Tre havbunnsrammer til vanninjeksjon

2015: 

 • Installasjon av havbunnsrammen for boring

Her bygges Johan Sverdrup (2018 og 2019)

Omvisning på Norges største boligplattform

Building Johan Sverdrup

Nordsjøkjempen johan Sverdrup

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat olje er feltet et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Utbygging og drift av elefantfeltet gir inntekter og sysselsetting til nye generasjoner.

Ifølge konsulentselskapet Agenda Kaupang, kan Johan Sverdrup bidra med mer enn 150.000 årsverk i utbyggingsperioden mellom 2015-2025. I første fase av utbyggingen ble mer enn 70 prosent av kontraktene tildelt leverandører i Norge. Hver dag i perioden 2016-2018, den mest intense byggeperioden i første fase av prosjektet, jobbet over 12 000 mennesker med Johan Sverdrup over hele verden. I drift er det estimert at Johan Sverdrup vil bidra med mer enn 3.400 årsverk hvert eneste år. Feltet er også forventet å skape inntekter for den norske stat og samfunn på mer enn 900 milliarder kroner over feltets levetid.

Feltet skal drives med kraft fra land. Det vil redusere offshore utslipp av klimagasser med 80–90 prosent, sammenlignet med en standard utbygging med gassturbiner på norsk sokkel.

equinor-icon-collaboration-red.svg

I utbyggingsfasen (2015-2025) kan Johan Sverdrup bidra med sysselsetting av mer enn 150.000 årsverk i Norge (Agenda Kaupang, 2017).

equinor-icon-oil-red.svg

Johan Sverdrup er et av de største oljefunnene på norsk sokkel noensinne.

equinor-icon-carboncapture.svg

Kraft-fra-land bidrar til utslippsbesparelser fra Johan Sverdrup på mer enn 620.000 tonn CO2 hvert år, tilsvarende utslippene til mer enn 310.000 personbiler.

equinor-icon-oil-barrel-redi.svg

 Når produksjonen er på topp, vil den utgjøre 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon.

Fakta om Johan Sverdrup

 • Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger
 • Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland
 • Samlet produksjonsinntekt over 50 år på 1.430 milliarder NOK
 • Inntekter til den norske stat er beregnet til mer enn 900 milliarder NOK
 • Daglig produksjon fase 1 estimert til 440.000 fat. På topp antas produksjonen til 660.000 fat hver dag
 • Vanndybden er 110–120 meter, reservoaret ligger på ca. 1.900 meter under havbunnen
 • Feltet skal drives med kraft fra land
 • Produksjonsstart for fase 1 er planlagt i november 2019
 • Produksjonsstart for andre fase av utbyggingen er planlagt i fjerde kvartal 2022
 • Investeringer for første fase anslått til 83 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs)
 • Investeringer for andre fase anslått til 41 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs)
Picture of three guys standing in front of a platform talking

Verdiskapning

Et nytt eventyr på norsk sokkel.
Da vi først fant olje i Nordsjøen, var det få som forutså hvilke verdier og hvilken vekst det ville bringe med seg for landet vårt.

Picture of a man taking core samples from the Johan Sverdrup test drill

Jobben vi gjør

Equinor er operatør for alle faser av Johan Sverdrup-utbyggingen.
På mange måter er Johan Sverdrup summen av 40 år med utvikling og aktiviteter på norsk sokkel.

Statoil-Johan-Sverdrup-1735227-highres.jpg

Størrelse

Funnet av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen i 2010–2011 kommer til å stå som en milepæl i norsk oljehistorie.

Johan Sverdrup og fremtidens energimiks

Naturbilde av hav og fjell i nord

Verden vil være avhengig av olje og gass som energikilde i flere tiår fremover, også innenfor et to-graders scenario. Olje er nødvendig for transport, i matproduksjon og til produksjon av plast og andre produkter vi bruker hver eneste dag. Men verdens olje- og gassproduksjon faller. I et lavkarbonscenario vil verden i 2035 trenge nye oljefelt som tilsvarer 20 ganger dagens oljeproduksjon i Norge. Med et av verdens laveste karbonutslipp fra produksjon, vil Johan Sverdrup bli ett av de viktige oljefeltene for å sikre nok energi til en verden i vekst.

Johan Sverdrup-feltet drives med kraft-fra-land, som gjør at feltet har et av de laveste CO2-utslipp fra produksjon enn noe annet olje- og gassfelt i verden. Gjennomsnittlig utslipp fra produksjon av olje og gass fra Johan Sverdrup er kun 0,67kg CO2 per fat. Til sammenligning ligger gjennomsnittlige utslipp fra felt på norsk sokkel på 9kg CO2 per fat, og tilsvarende tall for utslipp globalt ligger på 18kg CO2 per fat.

I andre fase av utbyggingen vil Johan Sverdrup-feltet også forsyne landkraft til andre felt på Utsirahøyden, inklusive Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen. Utslippsbesparelser fra Johan Sverdrup alene er beregnet til mer enn 620.000 tonn CO2 i gjennomsnitt hvert år, som tilsvarer utslippene til mer enn 310.000 personbiler.

Partnerne i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet

42,6%
Equinor (operatør)

20%
Lundin Norway

17,36%
Petoro

11,5733%
AkerBP

8,44%
Total