Skip to main content

Siste nytt om Johan Sverdrup

Milepælene kommer nå på rekke og rad for gigantprosjektet, i det som mulig er vår mest hektiske installasjonskampanje noensinne. Få med deg siste nytt om feltet her.

Viktige milepæler i prosjektet

Nylig ble den siste modulen til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup feltet løftet på plass. Dermed er den første plattformen på gigantfeltet ute i Nordsjøen installert.

johan-sverdrup-lifting-2018-16-9.jpg
Foto: Roar Lindefjeld/Bo Randulff/Equinor

Viktige milepæler dette året inkluderer:

 • Stigerørsplattformen
 • Boreplattformen
 • Tre understell (til boreplattformen, prosessplattformen og utstyrs- og boligplattformen)
 • Broen mellom stigerørs- og boreplattformen
 • 400 km med olje og gass rørledninger
 • 200 km med kraftkabler

I 2019, vil blant annet, plattformsdekkene til prosessplattformen og utstyrs- og boligplattformen installeres, før feltet etter planen starter produksjon mot slutten av året.

Johan Sverdrup drilling platform launch,  April 2018

Johan Sverdrup Riser platform sailaway from South Korea

Building Johan Sverdrup

Nordsjøkjempen Johan Sverdrup

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 2,1–3,1 milliarder fat olje vil feltet være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Utbygging og drift av elefantfeltet vil gi inntekter og sysselsetting til nye generasjoner.

equinor-icon-collaboration-red.svg

I første fase ble kontrakter til en verdi av over NOK 60 milliarder utdelt. Over 70 prosent har gått til norske leverandører. Hver dag i perioden 2016-2018, selve byggefasen i prosjektet,  jobber over 12 000 mennesker med Johan Sverdrup over hele verden.

 

equinor-icon-carboncapture.svg

Feltet skal drives med kraft fra land. Det vil redusere offshore utslipp av klimagasser med 80–90 prosent, sammenlignet med en standard utbygging med gassturbiner på norsk sokkel.

equinor-icon-oil-red.svg

Johan Sverdrup er et av de største oljefunnene på norsk sokkel noensinne.

equinor-icon-platform-red.svg

Når produksjonen er på topp, vil den utgjøre 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon.

Fakta om Johan Sverdrup

 • Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger
 • Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland
 • Investeringer for første fase anslått til 88 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs)
 • Samlet produksjonsinntekt over 50 år på 1.350 milliarder NOK
 • Selskapsskatt til den norske stat er beregnet til 670 milliarder NOK
 • Daglig produksjon fase 1 estimert til 440.000 fat
 • På topp antas produksjonen til 660.000 fat daglig
 • Vanndybden er 110–120 meter, reservoaret ligger på ca. 1.900 meter under havbunnen
 • Feltet skal drives med kraft fra land
 • Produksjonsstart for fase 1 er planlagt sent i 2019
Picture of core Samples from Johan Sverdrup field
Picture of three guys standing in front of a platform talking

VERDISKAPNING

Et nytt eventyr på norsk sokkel.
Da vi først fant olje i Nordsjøen, var det få som forutså hvilke verdier og hvilken vekst det ville bringe med seg for landet vårt.

Picture of a man taking core samples from the Johan Sverdrup test drill

JOBBEN VI GJØR

Equinor er operatør for alle faser av Johan Sverdrup-utbyggingen.
På mange måter er Johan Sverdrup summen av 40 år med utvikling og aktiviteter på norsk sokkel.

Statoil-Johan-Sverdrup-1735227-highres.jpg

STØRRELSE

Funnet av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen i 2010–2011 kommer til å stå som en milepæl i norsk oljehistorie.

Johan Sverdrup og fremtidens energimiks

Naturbilde av hav og fjell i nord

Verden vil være avhengig av olje og gass som energikilde i flere tiår fremover, også innenfor et to-graders scenario. Olje er nødvendig for transport, i matproduksjon og til produksjon av plast og andre produkter vi bruker hver eneste dag. Men verdens olje- og gassproduksjon faller. I et lavkarbonscenario vil verden i 2035 trenge nye oljefelt som tilsvarer 20 ganger dagens oljeproduksjon i Norge. Johan Sverdrup vil bli ett av de viktige oljefeltene for å sikre nok energi til en verden i vekst.

Partnerne i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet

40.0267%
Equinor (operatør)

22.6%
Lundin Norway

17.36%
Petoro

11.5733%
AkerBP

8.44%
Total