"Gå til hovedinnhold"

Johan Sverdrup er i produksjon. Det er godt nytt for våre eiere, for Norge — og for utslippene.

Gigantfeltet Johan Sverdrup er åpent. Nå skaper vi store verdier for Norge — samtidig som vi kutter utslippene til 4% av verdensgjennomsnittet. Her forklarer vi hvorfor norsk oljeindustri har en viktig rolle å spille i framtiden. 

Vi er stolt av åpningen av Norges tredje store oljefelt noensinne. Er vi helt i utakt med tiden?

 

Vi er stolte over å markere at Johan Sverdrup-feltet er åpent. Det er en teknologisk bragd og en merkedag for norsk oljeindustri. Etter mange års arbeid leverer vi nå energi til verden og inntekter til Norge. Det gjør vi også til en svært lav kostnad, og med en meget høy kvalitet. 


Samtidig er det noen som mener at burde slutte med olje, for klimaets skyld. Men i all beskjedenhet mener vi at det nye Johan Sverdrup-feltet vårt er et lysende eksempel på hvorfor vi ikke skal det. Under kan du lese mer om hvorfor.

0 Daglig produksjon i fase 2, fra 2022
0 inntil 30% av oljeproduksjonen på norsk sokkel på topp
0 Utslipp sammenlignet med en standard utbygging som bruker gassturbiner

Vi vet at verdens oljeforbruk må reduseres.
Hvorfor er vi da så stolte av vårt nye oljefelt?

 Johan Sverdrup feltet, august 2019
Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Mindre enn 4 %

av utslippene i forhold til verdensgjennomsnittet

18 kg CO2

Gjennomsnittlig utslipp per fat olje produsert, i hele verden

0,67 kg CO2

Utslipp per fat produsert, Johan Sverdrup

Mindre enn 4 %. Så lite CO2 vil Johan Sverdrup-feltet nemlig slippe ut i forhold til verdensgjennomsnittet for oljeproduksjon. Takket være strøm fra land — hovedsakelig ren norsk vannkraft — kommer vi til å spare atmosfæren for mer enn 620.000 tonn CO2 hvert eneste år.

For hvert fat olje som produseres ellers i verden, slippes det nemlig i gjennomsnitt ut rundt 18 kilo CO2. På norsk sokkel ligger snittet på 9 kilo. På Johan Sverdrup vil det være på rekordlave 0,67 kilo. Feltet forsynes med strøm fra land, via kabel. 

Verdens energibehov fortsetter å øke, og vi vil fremdeles ha et stort behov for olje og gass i overskuelig fremtid. Men det er ikke slik at alle oljefat er like. Og det er viktig at den oljen som produseres, er så ren som mulig. Derfor er Johan Sverdrup et kroneksempel på hvordan teknologi kan skape gode løsninger, og hvorfor norsk olje er viktig også i et klimaperspektiv.  

johan-sverdrup-platform-ole-3-1.jpg

Johan Sverdrup forsyner nå utallige land med energi og råvarer. Noe som kommer alle nordmenn til gode.

Verden må oppfylle Parisavtalen — det er vi helt enige i — men vi kommer fremdeles til å trenge olje for å møte etterspørselen og erstatte eksisterende produksjon. I løpet av sin 50 år-lange levetid vil Johan Sverdrup-feltet forsyne millioner av mennesker med energien de trenger — og skape store verdier for Norge, takket være blant annet marginalskatten på 78 %. 

1430
milliarder kroner

Produksjonsinntekter i feltets levetid

900
milliarder kroner

Inntekter til staten i feltets levetid

10
millioner kroner

Overskudd per time

Olje brukes ikke bare som energibærer – men også til medisiner, plast, tekstiler, teknologiske produkter, og i jern, stål og sementindustrien.

Oljebransjen skaper ikke bare ringvirkninger for de mange titalls tusener mennesker som blir sysselsatt direkte, men for absolutt alle nordmenn, i form av skatteinntektene til staten.

Ved hjelp av teknologi utviklet over nærmere 50 år på norsk sokkel vil Johan Sverdrup ha svært lave utslipp til sjø og luft sammenlignet med internasjonal produksjon. Vi har også en ambisjon om en høy utvinningsgrad på over 70 prosent, noe som betyr at vi utnytter ressursene optimalt og kan sikre vekst, arbeidsplasser og industriutvikling i flere tiår fremover.

Johan Sverdrup skaper ringvirkninger i hele Norge:

Johan-sverdrup-equinor-platform-illustration-alt-crop.svg

~150.000
årsverk

i utbyggingsperioden

70%
av kontrakter

til norske leverandører

~3400 
årsverk

i driftsfasen

Utbygging og drift av Johan Sverdrup gir inntekter og sysselsetting til nye generasjoner i 50 år framover.

Men Equinor gjør ikke jobben alene. Med oss har vi en hel industri, våre partnere og leverandørers erfaring og myndighetenes mål for norsk sokkel. Derfor skapes det positive ringvirkninger over hele landet.

Johan Sverdrup kan bidra med mer enn 150.000 årsverk i utbyggingsperioden mellom 2015-2025, og i første fase av utbyggingen ble mer enn 70 prosent av kontraktene tildelt leverandører i Norge. I drift er det estimert at Johan Sverdrup vil bidra med mer enn 3.400 årsverk hvert eneste år, og skape inntekter for den norske stat og samfunn på mer enn 900 milliarder kroner over feltets levetid.

Anders Tøkje (29) demonstrates a digital twin

Johan Sverdrup: en pionér innen digitalisering

Johan Sverdrup-feltet er også en pionér innen bruk av teknologi og digitalisering. Vi opererer med en «digital tvilling» av feltet, som gjør at man til enhver tid har oversikt over hva som skjer på Johan Sverdrup, og bidrar til å øke sikkerheten, optimalisere inntjeningen og redusere utslipp.

Ved å utnytte store datamengder kan programutviklerne øke effektiviteten og redusere nedetiden, slik at våre ansatte kan gjøre jobben sin på en tryggere og mer bærekraftig måte.

Les mer i sakene under.