Johan Sverdrup fortsetter å øke produksjonen

Gigantfeltet Johan Sverdrup har vært i drift siden oktober 2019, og forventes å øke den daglige produksjonskapasiteten til opp mot 535.000 fat olje per dag i midten av 2021. Samtidig er CO2—utslippene kun 4% av verdensgjennomsnittet.

Innovative digitale løsninger bidrar til sikrere drift og større lønnsomhet. Prosessoperatør Helene Stølsmark Vihovde bruker digital feltarbeider-appen.

Nyhet: Forventer en tredje kapasitetsøkning på Johan Sverdrup-feltet

Johan Sverdrup-feltet er en teknologisk bragd og en milepæl for norsk oljeindustri. Etter mange års arbeid leverer vi energi til verden og inntekter til Norge. Det er nå fase 1 drift til en svært lav kostnad, og med en meget høy kvalitet.

0 Daglig produksjon i fase 2, fra 2022 (estimert)
0 inntil 30% av oljeproduksjonen på norsk sokkel på topp
0 Utslipp sammenlignet med en standard utbygging som bruker gassturbiner

kort om Johan Sverdrup

  • Tredje størst: Feltet er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.
  • Lavere utslipp: Ett fat olje produsert på Sverdrup har det første året sluppet ut 0.17 kilo CO2 - nesten 100 ganger lavere CO2 utslipp enn snittet globalt (målt i kg CO2 per fat produsert). Dette skyldes i all hovedsak elektrifisering fra land. 
  • Lønnsom drift: Johan Sverdrup har det første året produsert olje for om lag 50 milliarder kroner – det vil si rundt 130 millioner fat olje (beregnet ut fra en snittpris på 40 USD/boe.) 
  • Høy utvinningsgrad: Ambisjonen for feltet er å oppnå en utvinningsgrad over 70 prosent  
  • Partnere: Equinor: 42.6% (operator), Lundin Norway: 20%, Petoro: 17.36%, Aker BP: 11.5733% og Total: 8.44%.

Hva har våre nyeste oljebrønner til felles med selvkjørende biler?

Foto og film: Arne Reidar Mortensen, Equinor

Møt Maximilian Georg Schuberth. Han har bakgrunn fra geofysikk og signalbehandling, men nå jobber han med å maksimere produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet ved hjelp av noe av den mest avanserte teknologien i Equinor: selvdrevne brønner. Disse brønnene optimaliserer produksjonen, reduserer energien som trengs for å løfte hydrokarboner til overflaten, og øker sikkerheten. Max sammenligner dem med selvkjørende biler på grunn av deres sensorsystemer, høyytelses databehandling og maskinlæringsalgoritmer. Hør Max forklare teknologien i videoen.

Anders Tøkje (29) demonstrates a digital twin

Digitale teknologier ga over to milliarder kroner ekstra på Johan Sverdrup det første året 

  • Stabilt høyere produksjon ved bruk av automatisert produksjonsoptimalisering  

  • Større treffsikkerhet i reservoaret ved bruk av bredere og mer sammensatte datasett slik at vi får mer informasjon om reservoaret. 

  • Mer effektivt drift og vedlikehold ved bruk av løsningene for den digitale feltarbeider der operatørene bruker nettbrett i den daglige jobben og digital tvilling som er en virtuell kopi av plattformen.  

Johan Sverdrup: Et utstillingsvindu for digital teknologi

Johan Sverdrup-feltet er en pionér innen bruk av ny digital teknologi som hjelper oss med å øke sikkerheten, redusere kostnadene, maksimere avkastningen og redusere utslippene.

For eksempel har vi Echo, vår "digitale tvilling" som lar arbeidstakere utforske alle detaljene på plattformene i en virtuell digital modell ved hjelp av Microsoft 3D Hololens-teknologi. Så har vi Digital Field Worker-appen som lar offshorearbeiderne aktivere arbeidstillatelser, sjekke utstyr og lese systemhåndbøker uten å måtte gå tilbake til skrivebordet. Og en rekke andre spennende løsninger som øker effektiviteten og reduserer nedetid, slik at våre ansatte kan gjøre jobben sin på en tryggere og mer bærekraftig måte. Velkommen til fremtidens digitale energiselskap.

Finn ut mer om vår digitale revolusjon i historiene nedenfor.

Vi er stolt operatør av Norges tredje store oljefelt noensinne. Er vi helt i utakt med tiden?

Noen mener at vi burde slutte med olje, for klimaets skyld. Men i all beskjedenhet mener vi at det nye Johan Sverdrup-feltet vårt er et godt eksempel på hvorfor vi ikke skal det. Her kan du lese hvorfor.

Mindre enn 4 %

av utslippene i forhold til verdensgjennomsnittet

18 kg CO2

Gjennomsnittlig utslipp per fat olje produsert, i hele verden

0,67 kg CO2

Utslipp per fat produsert, Johan Sverdrup

Mindre enn 4 %. Så lite CO2 vil Johan Sverdrup-feltet nemlig slippe ut i forhold til verdensgjennomsnittet for oljeproduksjon. Takket være strøm fra land — hovedsakelig ren norsk vannkraft — kommer vi til å spare atmosfæren for mer enn 620.000 tonn CO2 hvert eneste år.

For hvert fat olje som produseres ellers i verden, slippes det nemlig i gjennomsnitt ut rundt 18 kilo CO2. På norsk sokkel ligger snittet på 9 kilo. På Johan Sverdrup vil det være på rekordlave 0,67 kilo. Feltet forsynes med strøm fra land, via kabel. 

Verdens energibehov fortsetter å øke, og vi vil fremdeles ha et stort behov for olje og gass i overskuelig fremtid. Men det er ikke slik at alle oljefat er like. Og det er viktig at den oljen som produseres, er så ren som mulig. Derfor er Johan Sverdrup et kroneksempel på hvordan teknologi kan skape gode løsninger, og hvorfor norsk olje er viktig også i et klimaperspektiv.  

Johan Sverdrup forsyner nå utallige land med energi og råvarer. Noe som kommer alle nordmenn til gode.

Verden må oppfylle Parisavtalen — det er vi helt enige i — men vi kommer fremdeles til å trenge olje for å møte etterspørselen og erstatte eksisterende produksjon. I løpet av sin 50 år-lange levetid vil Johan Sverdrup-feltet forsyne millioner av mennesker med energien de trenger — og skape store verdier for Norge, takket være blant annet marginalskatten på 78 %. 

1430
milliarder kroner

Produksjonsinntekter i feltets levetid

900
milliarder kroner

Inntekter til staten i feltets levetid

10
millioner kroner

Overskudd per time

Olje brukes ikke bare som energibærer – men også til medisiner, plast, tekstiler, teknologiske produkter, og i jern, stål og sementindustrien.

Oljebransjen skaper ikke bare ringvirkninger for de mange titalls tusener mennesker som blir sysselsatt direkte, men for absolutt alle nordmenn, i form av skatteinntektene til staten.

Ved hjelp av teknologi utviklet over nærmere 50 år på norsk sokkel vil Johan Sverdrup ha svært lave utslipp til sjø og luft sammenlignet med internasjonal produksjon. Vi har også en ambisjon om en høy utvinningsgrad på over 70 prosent, noe som betyr at vi utnytter ressursene optimalt og kan sikre vekst, arbeidsplasser og industriutvikling i flere tiår fremover.

Johan Sverdrup skaper ringvirkninger i hele Norge:

 Johan Sverdrup feltet, august 2019
Photo: Ole Jørgen Bratland / Equinor

~150.000
årsverk

i utbyggingsperioden

70%
av kontrakter

til norske leverandører

~3400 
årsverk

i driftsfasen

Utbygging og drift av Johan Sverdrup gir inntekter og sysselsetting til nye generasjoner i 50 år framover.

Men Equinor gjør ikke jobben alene. Med oss har vi en hel industri, våre partnere og leverandørers erfaring og myndighetenes mål for norsk sokkel. Derfor skapes det positive ringvirkninger over hele landet.

Johan Sverdrup kan bidra med mer enn 150.000 årsverk i utbyggingsperioden mellom 2015-2025, og i første fase av utbyggingen ble mer enn 70 prosent av kontraktene tildelt leverandører i Norge. I drift er det estimert at Johan Sverdrup vil bidra med mer enn 3.400 årsverk hvert eneste år, og skape inntekter for den norske stat og samfunn på mer enn 900 milliarder kroner over feltets levetid.