Skip to content
Foto av Johan Sverdrup-installasjonene
Johan Sverdrup-feltet
Foto: Lizette Bertelsen & Jonny Engelsvoll/Equinor

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup fase 2 startet produksjonen 15. desember 2022 og hele feltet er nå i produksjon drøyt tre år etter oppstarten av fase 1 i oktober 2019. Feltet er svært lønnsomt og produserer olje med svært lave utslipp. På platå produserer feltet opp mot 755.000 fat olje per døgn. Balansepris for den totale Johan Sverdrup-utbyggingen er under 15 dollar per fat og CO2-utslipp er 0,67 kilo per fat produsert olje, om lag 5 prosent av det globale gjennomsnittet.

Olje- og energiminister Terje Aasland åpner Johan Sverdrup fase 2

Olje- og energiministeren Terje Aasland åpnet Johan Sverdrup fase 2 offisielt 13. februar, om bord på P2-plattformen.

– Johan Sverdrup er en stor bidragsyter når det kommer til sikker energileveranse til Europa, sa han. – Med en norskandel av investeringene på 90 prosent har prosjektet bidratt til å trygge mange arbeidsplasser rundt om i landet. Utbyggingen har betydd mye for leverandørindustrien i en vanskelig periode, la han til.

Johan Sverdrup fase 2 består av en ny plattform, fem nye havbunnssystemer, 28 nye brønner, en ny modul til eksisterende stigerørsplattform samt tilrettelegging av kraft til Utsirahøyden. Prosjektet ble levert på tid og kost til tross for korona-epidemien.

755.000 fat per dag

Daglig produksjon på platå

Inntil 30% av norsk olje

Inntil 30% av oljeproduksjonen på norsk sokkel på topp

80-90% mindre karbon

Utslipp sammenlignet med en standard utbygging som bruker gassturbiner

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Nøkkelfakta om Johan Sverdrup

  • Tredje størst: Feltet er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.
  • Lavere utslipp: Utslipp per fat produsert olje fra Johan Sverdrup er 0,67 prosent – fem prosent av det globale gjennomsnittet på 15 kilo. Dette skyldes i all hovedsak strøm fra land.
  • Lønnsom drift: Johan Sverdrup har det første året produsert olje for om lag 50 milliarder kroner – det vil si rundt 130 millioner fat olje (beregnet ut fra en snittpris på 40 USD/foe.)
  • Høy utvinningsgrad: Ambisjonen for feltet er å oppnå en utvinningsgrad over 70 prosent
  • Partnere: Equinor Energy AS 42,6267% (operatør), Aker BP 31,5733%, Petoro AS 17,36% og TotalEnergies EP Norge AS 8,44%.
Flere fakta om Johan Sverdrup hos Norsk Petroleum

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

I mars 2022 ble den femte og siste plattformen installert på Johan Sverdrup-feltet, etterfulgt av den siste gangbroen. Dermed er Johan Sverdrup-feltet komplett.

Johan Sverdrup: Et utstillingsvindu for digital teknologi

Johan Sverdrup-feltet er en pionér innen bruk av ny digital teknologi som hjelper oss med å øke sikkerheten, redusere kostnadene, maksimere avkastningen og redusere utslippene.

For eksempel har vi Echo, vår "digitale tvilling" som lar arbeidstakere utforske alle detaljene på plattformene i en virtuell digital modell ved hjelp av Microsoft 3D Hololens-teknologi. Så har vi Digital Field Worker-appen som lar offshorearbeiderne aktivere arbeidstillatelser, sjekke utstyr og lese systemhåndbøker uten å måtte gå tilbake til skrivebordet. Og en rekke andre spennende løsninger som øker effektiviteten og reduserer nedetid, slik at våre ansatte kan gjøre jobben sin på en tryggere og mer bærekraftig måte. Velkommen til framtidens digitale energiselskap.

Vi er stolt operatør av Norges tredje største oljefelt noensinne. Er vi helt i utakt med tiden?

Noen mener at vi burde slutte med olje, for klimaets skyld. Men i all beskjedenhet mener vi at det nye Johan Sverdrup-feltet vårt er et godt eksempel på hvorfor vi ikke skal det.

Mindre enn 5 %

av utslippene i forhold til verdensgjennomsnittet

15 kg CO2

Gjennomsnittlig utslipp per fat olje produsert, i hele verden

0,67 kg CO2

Utslipp per fat produsert på Johan Sverdrup

Mindre enn 5 %. Så lite CO2 vil Johan Sverdrup-feltet nemlig slippe ut i forhold til verdensgjennomsnittet for oljeproduksjon. Takket være strøm fra land — hovedsakelig ren norsk vannkraft — kommer vi til å spare atmosfæren for mer enn 620.000 tonn CO2 hvert eneste år.

For hvert fat olje som produseres ellers i verden, slippes det nemlig i gjennomsnitt ut rundt 15 kilo CO2. På Johan Sverdrup vil det være på rekordlave 0,67 kilo. Feltet forsynes med strøm fra land, via kabel.

Verdens energibehov fortsetter å øke, og vi vil fremdeles ha et stort behov for olje og gass i overskuelig framtid. Men det er ikke slik at alle oljefat er like. Og det er viktig at den oljen som produseres, er så ren som mulig. Derfor er Johan Sverdrup et kroneksempel på hvordan teknologi kan skape gode løsninger, og hvorfor norsk olje er viktig også i et klimaperspektiv.

Johan Sverdrup forsyner nå utallige land med energi og råvarer. Noe som kommer alle nordmenn til gode.

Verden må oppfylle Parisavtalen — det er vi helt enige i — men vi kommer fremdeles til å trenge olje for å møte etterspørselen og erstatte eksisterende produksjon. I løpet av sin 50 år lange levetid vil Johan Sverdrup-feltet forsyne millioner av mennesker med energien de trenger — og skape store verdier for Norge, takket være blant annet marginalskatten på 78 %.

Olje brukes ikke bare som energibærer – men også til medisiner, plast, tekstiler, teknologiske produkter, og i jern, stål og sementindustrien.

Oljebransjen skaper ikke bare ringvirkninger for de mange titalls tusener mennesker som blir sysselsatt direkte, men for absolutt alle nordmenn, i form av skatteinntektene til staten.

Ved hjelp av teknologi utviklet over nærmere 50 år på norsk sokkel vil Johan Sverdrup ha svært lave utslipp til sjø og luft sammenlignet med internasjonal produksjon. Vi har også en ambisjon om en høy utvinningsgrad på over 70 prosent, noe som betyr at vi utnytter ressursene optimalt og kan sikre vekst, arbeidsplasser og industriutvikling i flere tiår framover.

Johan Sverdrup skaper ringvirkninger i hele Norge

~150.000 årsverk

i utbyggingsperioden

70% av kontraktene

til norske leverandører

~3400 årsverk

i driftsfasen

Utbygging og drift av Johan Sverdrup gir inntekter og sysselsetting til nye generasjoner i 50 år framover.

Men Equinor gjør ikke jobben alene. Med oss har vi en hel industri, våre partnere og leverandørers erfaring og myndighetenes mål for norsk sokkel. Derfor skapes det positive ringvirkninger over hele landet.

Johan Sverdrup kan bidra med mer enn 150.000 årsverk i utbyggingsperioden mellom 2015-2025, og i første fase av utbyggingen ble mer enn 70 prosent av kontraktene tildelt leverandører i Norge. I drift er det estimert at Johan Sverdrup vil bidra med mer enn 3.400 årsverk hvert eneste år, og skape inntekter for den norske stat og samfunn på mer enn 900 milliarder kroner over feltets levetid.