Skip to Content
en|

Konsekvensutredning Hywind Tampen

Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene i Tampen-området i nordøstlige deler av Nordsjøen med strøm fra flytende havvind.

Løsningen som skal vurderes nærmere er en vindpark bestående av 11 vindturbiner basert på Equinors flytende havvindkonsept Hywind. Planlagt lokasjon for vindparken er havområdet mellom Gullfaks og Snorre installasjonene, om lag 140 km fra nærmeste land. Havdypet i området varier fra 260 til 300 meter.