Skip to content

Konsekvensutredning Oseberg Øst

Oseberg Øst avslutningsplan

Oseberg Øst er et oljefelt med noe assosiert gass og ble satt i produksjonen i 1999. Produksjonen er nå i sen halefase og det planlegges for nedstenging. Oseberg Øst ligger i den nordlige delen av Nordsjøen 24 kilometer nordøst for Oseberg Feltsenter.