Barents – vi må lete for å finne

30. august 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:18 CET
Kart over Barentshavet

Statoil har ambisjoner om å gjennomføre en større letekampanje i ulike deler av Barentshavet i 2017. I tillegg styrker selskapet sin posisjon i området gjennom flere transaksjoner med andre selskaper.

– Vi har arbeidet systematisk for å bygge en leteportefølje hvor vi kan teste gode og uavhengige prospekter i 2017 og 2018. For 2017 ser vi lovende prospekter i ulike deler av Barentshavet. For eksempel ønsker vi å utforske Blåmann-prospektet i Goliat-området, Koigen Central i PL718 på Stappenhøyden og Korpfjell-prospektet i PL859, tildelt i 23. konsesjonsrunde, sier Jez Averty, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

I tillegg til en letebrønn i PL849 (Blåmann), som ble tildelt i TFO-runden i januar 2016, har Statoil og operatør ENI også blitt enige om å bore en ny letebrønn i PL229 (Goliat) i 2017. Statoil har allerede en rigg under kontrakt som er egnet til å operere i Barentshavet. Selskapet arbeider med å sikre partner- og myndighetsgodkjenning og for en letekampanje på 5-7 brønner i Barentshavet i 2017.

I løpet av de siste månedene har Statoil gått inn i eller øket sin andel i fem lisenser i den norske delen av Barentshavet gjennom en serie avtaler med Point Resources, DEA, OMV og ConocoPhillips.

Jez Averty
Jez Averty, letedirektør, norsk sokkel. (Photo: Kjetil Visnes)

– Transaksjonene som gir oss tilgang til nytt areal viser vår tro på fortsatt letepotensial på norsk sokkel. Vi har hatt en ledende rolle i Barentshavet gjennom 40 år og er fortsatt en garantist for høy leteaktivitet i nord, påpeker Averty.

Nye og vesentlige funn er avgjørende for å kunne opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå til 2030 og etter det, og områdene utenfor Nord-Norge vil spille en sentral rolle i å nå denne målsetningen.

– Gjennom disse avtalene øker vi vår tilstedeværelse i Hoop-området og vi styrker oss rundt Johan Castberg, sier Averty. 

Statoil gjennomførte en stor letekampanje i Barentshavet i 2013-2014 uten betydelige funn, men med viktige volumer til Johan Castberg gjennom Drivis-funnet. Leting er en langsiktig prosess som krever tålmodighet, og informasjonen fra forrige kampanje er brukt til å videreutvikle selskapets forståelse av petroleumspotensialet i Barentshavet.

– Vi jobber aktivt med å etterfylle leteporteføljen gjennom tildelinger fra myndighetene, dyrking av nye ideer i eksisterende lisenser, og avtaler med andre selskaper om overtakelse av lisenser. Det gir et godt utgangspunkt for å utforske flere interessante muligheter, sier Averty.

– Vi har også jobbet effektivt med å senke kostnadene gjennom å utvikle ny teknologi slik som Cap-XTM og forbedret boreeffektivitet. Brønnene i Barentshavet sørøst neste år ligger an til å bli de billigste offshore letebrønnene i hele Statoil, fortsetter Averty.

Gjennom industrisamarbeidet i Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) har bransjen lagt et godt grunnlag for å kunne gjennomføre boring trygt og på en enhetlig måte. Industriens felles innsamling av seismikk i 2014 viser også en vilje og evne til å løse felles problemstillinger på en effektiv måte som tar hensyn til andre interesser i de samme områdene.

Alle avtalene betinger myndighetsgodkjennelse.

Oversikt over transaksjoner

Selger

Lisens 

Område 

Andel 

Ny Statoil-andel

Point Resources

722 

Hoop 

35% 

35% 

ConocoPhillips Skandinavia AS, OMV (Norge) AS

615 

Hoop 

25%

20% 

80% 

ConocoPhillips Skandinavia AS, OMV (Norge) AS

 615B

Hoop 

25%

20% 

80% 

ConocoPhillips Skandinavia AS, DEA Norge AS

 718

Stappenhøyden

30%

10%

60% (operatør) 

ConocoPhillips Skandinavia AS, DEA Norge AS

 720

Stappenhøyden 

30%

10% 

60% (operatør) 


For ytterligere kommentarer, ta kontakt med:

Pressetalsmann:
Morten Eek +47 41 68 95 15

Investor relations:
Anca Jalba +47 41 08 79 88

 

Nedlastinger