Resultat for første kvartal 2017

4. mai 2017 | Sist endret 18. mai 2017 12:53 CEST

Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 3,3 milliarder USD og et IFRS driftsresultat på 4,3 milliarder USD i første kvartal 2017. IFRS-resultatet var på 1,1 milliarder USD.

Aasta Hansteen Spar platform
Aasta Hansteen Spar platform (Foto: Boskalis/Statoil)

Resultatene i første kvartal kjennetegnes av:

  • Solid inntjening og sterk kontantstrøm fra drift i alle segmenter 
  • Solid drift, fortsatt høy regularitet og god fremdrift i forbedringsarbeidet
  • Gjeldsgraden redusert fra 35,6 % til 30,0 %
CEO Eldar Sætre
CEO Eldar Sætre

- Våre solide finansielle resultater og sterke kontantstrøm fra alle segmenter var drevet av høyere priser, god drift og underliggende produksjonsvekst på 5 %. Produksjonen fra norsk sokkel var den høyeste på fem år, drevet av høy regularitet og opptrapping av produksjonen på nye felt. Den internasjonale porteføljen leverte positive resultater, og kontantstrømmen per fat etter skatt var på nivå med vår norske portefølje. Vi fortsetter å redusere kostnader gjennom effektivisering, og er i rute for å oppnå ytterligere en milliard dollar i årlige kostnadsforbedringer i 2017, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre. 

- Vi gjorde syv funn fra de ni letebrønnene vi boret i første kvartal. Flesteparten kan raskt settes i lønnsom produksjon. Vi er også i ferd med å starte vårt leteprogram i Barentshavet, der vi skal teste flere prospekter i de neste seks månedene. I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 3,313 milliarder USD i første kvartal, en oppgang fra 0,857 milliarder USD i samme periode i 2016. Justert driftsresultat etter skatt var 1,114 milliarder USD i første kvartal, en oppgang fra 0,122 milliarder USD i samme periode i fjor. Høyere priser både for olje og nord-amerikansk gass, solid drift med høy produksjon, og fortsatt fremdrift i forbedringsarbeidet bidro til økningen. Den økte produksjonen resulterte i høyere royalties og produksjonsavgifter, noe som påvirket resultatet negativt. 

Driftsresultat iht IFRS var 4,250 milliarder USD i første kvartal, sammenlignet med 1,060 milliarder USD i samme periode i 2016. Periodens resultat iht IFRS var 1,064 milliarder USD, en oppgang fra 0,611 milliarder USD i samme periode i fjor.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,146 millioner foe per dag i første kvartal, en økning fra 2,054 millioner foe per dag i samme periode i 2016. Økningen skyldtes hovedsakelig opptrapping av produksjonen på nye felt, økt gassavtak og solid drift. Korrigert for salg av eiendeler, var den underliggende produksjonsveksten 5 % sammenlignet med første kvartal i fjor. 

De justerte letekostnadene i kvartalet var 202 millioner USD, en nedgang fra 280 millioner USD i første kvartal 2016. 

I første kvartal 2017 var kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter 5,970 milliarder USD, sammenlignet med 2,205 milliarder USD i samme periode i fjor. Organiske investeringer var 2,2 milliarder USD i de første tre månedene av 2017. Gjeldsgraden ved utgangen av kvartalet var redusert til 30,0 %. 

Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,2201 USD per aksje for første kvartal, og - forutsatt godkjenning fra generalforsamlingen - fortsette ordningen med utbytteaksjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 %. 

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,8 for de siste 12 månedene fram til 31. mars 2017, sammenlignet med 0,6 i samme periode for ett år siden. Statoil fortsetter arbeidet med å forbedre sikkerhetsresultatene. 

Kontaktpersoner:  

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR, +44 7881 918 792 (mobil) 
Morten Sven Johannessen, vice president Investor Relations North America tel +12035702524 (mobil)  

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, +47 918 01 791 (mobil)

 

Nedlastinger

Relaterte sider