Skip to content

Equinor inngår partnerskap med Standard Lithium

(UTC)Last modified
Flyfoto fra Southwest Arkansas-prosjektet
Flyfoto fra Southwest Arkansas-prosjektet
Foto: Standard Lithium

Equinor har inngått en avtale med Standard Lithium Ltd om å kjøpe 45 % i to litium prosjektselskaper i Sørvest-Arkansas og Øst-Texas.

– Bærekraftig produsert litium kan bidra til energiomstillingen, og vi tror dette kan bli en lønnsom virksomhet. Denne investeringen er en opsjon med begrenset initiell økonomisk forpliktelse. Vi kan utnytte teknologi fra olje- og gassvirksomheten i et komplementært partnerskap for å modne disse prosjektene frem mot en mulig endelig investeringsbeslutning, sier Morten Halleraker, direktør for New Business and Investments i forretningsområdet Teknologi, Digital og Innovasjon i Equinor.

I henhold til avtalevilkårene vil Equinor betale Standard Lithium 30 millioner USD for tidligere kostnader og bidra med 33 millioner USD til Standard Lithium i kapitalutgifter for å modne prosjektene frem mot en mulig endelig investeringsbeslutning. Equinor vil i tillegg betale inntil 70 millioner USD akkumulert til Standard Lithium dersom det tas endelig investeringsbeslutning.

Litium er et essensielt mineral i energiomstillingen og er nødvendig for å møte den forventede økte etterspørsel etter batterier til elektriske kjøretøy og energilagring. Produksjon av litium fra reservoarer i undergrunnen med Direct Lithium Extraction (DLE) teknologier kan samlet ha lavere miljøavtrykk enn tradisjonelle utvinningsmetoder.

Standard Lithium og Equinor vil eie henholdsvis 55 % og 45 % i de to prosjektselskapene, hvor Standard Lithium er operatør. Equinor vil støtte operatøren med undergrunnsteknologi og erfaring fra prosjektgjennomføring.

Mineralutvinning fra saltvannslager

  • DLE er en metode for å produsere litium fra litiumrikt saltvann, vanligvis fra dype underjordiske reservoar som ikke kan brukes til drikkevann eller jordbruksformål.
  • Litium skilles fra andre komponenter i saltvannet, som natrium, kalsium og magnesium, ved å bringe saltvannet i kontakt med et medium designet for å selektivt tiltrekke seg litiumet.
  • DLE er en teknologi som ekstraherer og dernest prosesserer litium fra saltvannslagre dypt under bakken og reinjiserer saltvannet uten litium tilbake i undergrunnen gjennom en sekundær injeksjonsbrønn.
  • DLE-teknologier produserer litiumkonsentrat med høy renhet som kan konverteres til litiumforbindelser av batterikvalitet ved hjelp av konvensjonelle prosesseringsteknologier.
  • Integrerte DLE-prosesser består vanligvis av fem trinn: forbehandling, DLE, konsentrasjon, rensing og krystallisering. Equinor begynte testing av DLE-teknologier i 2018 for å bygge innsikt i hvordan man kan produsere batterikvalitet litium kjemikaler i industriell skala fra underjordisk saltvann.

I 2021 investerte Equinor Ventures i Lithium de France som utvikler DLE og geotermiske prosjekter i Frankrike.

Siste nyheter