Skip to content

Gasslekkasje på Melkøya stanset

(UTC)Last modified
Photo: Equinor

Gasslekkasjen på Hammerfest LNG anlegget på Melkøya, som oppstod i dag 31. mai er bekreftet stoppet og normalisering pågår.

Equinors beredskapsorganisasjon er demobilisert og nødetatene har forlatt Melkøya.

Lekkasjen oppstod i tilknytning til en ventil på en av anleggets kjølekretser. Gassen som lekket ut brukes i forbindelse med nedkjøling ved produksjon av flytende naturgass (LNG).

Equinors beredskapsorganisasjon ble mønstret og hendelsen ble håndtert i samvirke med nødetater. Relevante myndigheter ble varslet. Det var totalt 98 personer inne på fabrikken da hendelsen oppstod. Alt personell er gjort rede for og det er ikke meldt om skadde.

Det er for tidlig å si når produksjonen på anlegget kan gjenopptas.