Digitalisering endrer selskapet vårt

Equinors strategi bygger på tre pilarer: sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp. For å nå disse ambisiøse målene må vi være fremst innen digitalisering og innføre og skape verdi fra nye digitale verktøy. Ved å samarbeide på tvers av bransjer og gripe de muligheter som teknologien gir, vil vi utvikle de beste energiløsningene for i dag, i morgen og framtiden.

0 Målet for økt verdiskaping fra det integrerte operasjonsstøttesenteret på norsk sokkel fra 2020 til 2025.
0 Antall læringsaktiviteter fullført av ansatte i selskapet på 18 måneder.

Vi deler våre operasjonelle data

For å fremme forskning, studier og innovasjon, deler vi operasjonelle data med leverandørindustrien og akademia. 

Northern Lights-prosjektet deler data fra verifikasjonsbrønn 31/5-7 Eos. Et betydelig datavolum er innhentet gjennom kjerneboring, logging, prøvetaking og en produksjonstest. Northern Lights-partnerne ønsker å dele kunnskap og informasjon og gir derfor åpen tilgang til data fra brønnen 31/5 Eos og gjør disse tilgjengelig for nedlasting. Northern Lights-prosjektet mener at datadeling kan spille en viktig rolle for å bygge tillit til teknologien, og realisere verdi- og innovasjonspotensial i CCS-bransjen.

Operasjonelle data fra verdens første flytende vindpark, Hywind Scotland, gjøres nå tilgjenglige for leverandører og akademia gjennom Offshore Renewable Energy (ORE) Catapults plattform for operasjonelle data (POD). Dette kommer i tillegg til dataene fra det nå avviklede oljefeltet Volve, som ble offentliggjort i 2018.  

Bjarte Johansen utvikler maskinlæring i Equinor. Kan kunstig intelligens redde ekte liv?

Tusenvis av rapporter ligger i våre datasystemer. Men om ikke rett person får riktig informasjon til rett tid, kan ulykker skje. Derfor jobber Bjarte Johansen med løsninger basert på kunstig intelligens. 

Interested in software development in Equinor? Check out our Loop magazine here.

Hvordan kan digitalisering bidra til vårt framtidige lavkarbonsamfunn?

Equinors digitale verktøy innføres for å hjelpe oss å nå våre mål om reduserte utslipp, økt sikkerhet og høyere effektivitet. Endringene skjer gjennom gradvise forbedringer og optimaliseringer av den daglige driften, kombinert med fjernstyrte og automatiserte løsninger.

Interessert i digitalisering og innovasjon? Du kan lese mer om jobbmuligheter i Equinor her:

Er det rom for menneskelig arbeidskraft i vår digitale verden?

Nye digitale verktøy endrer måten vi lever og arbeider på. I Equinor ser vi store muligheter som oppstår i denne teknologiske endringen. Disse mulighetene vil endre våre perspektiver, føre til høyere presisjon og kvalitet i arbeidet samt frigjøre tid og kreativitet slik at vi kan gå dypere inn i de mer utfordrende delene av jobben.

 

Det er umulig å vite nøyaktig hvordan digitalisering vil endre samfunnet og bransjen i framtiden, men vi vet at det alltid vil være behov for menneskets hjerne og ferdigheter.

Vi ser allerede gode resultater av samarbeidet mellom programutviklerne og teamene som arbeider med undergrunnen. Ved å utnytte store datamengder kan programutviklerne øke effektiviteten og redusere nedetiden, slik at våre ansatte kan gjøre jobben sin på en tryggere og mer bærekraftig måte. 

Det er evnen til å kombinere mennesker og teknologi som vil skape fordeler i årene framover. Her er noen eksempler:

Volve feltdata – gratis nedlasting

For å fremme forskning, studier, utvikling og innovasjon, har vi laget et komplett datasett basert på det avviklede oljefeltet Volve i Nordsjøen, som er tilgjengelig gjennom Creative Commons-lisensen. For mer informasjon, følg lenken nedenfor.

Vår digitale visjon

Ved å følge vår digitale visjon leverer vi i henhold til selskapets strategi om sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp.

Gjør data tilgjengelig over alt og alltid
Gjør våre ansatte i stand til å ta bedre og raskere beslutninger ved at de får dypere innsikt gjennom tilgang til data.

Bygge kompetanse for å bli ledende i bransjen
Digitalisering handler like mye om tenkemåte og kultur som verktøy og teknologi. I Equinor arbeider vi på tvers and organisatoriske nivåer, fagområder og interesser for å oppnå best mulig resultater.

Forutse og forhindre sikkerhets- og sikringshendelser
Ved å samle og visualisere relevante data skaffer vi all den informasjonen som kreves for å gi trygge medarbeidere og operasjoner.

La roboter gjøre jobben vår enklere
De vil redusere daglige gjentagende oppgaver og menneskelig eksponering. Framtidens energiproduksjon vil bli lettere, den vil foregå mer under vann og være mer fjernstyrt.