Skip to content
no

Digitalisering

Hvordan skal vi løse morgendagens energiutfordringer? Ved å bli et smart, digitalt selskap i dag.

Digital innovasjon er ikke noe nytt for oss. I flere tiår har vi brukt teknologi for å få økt effektivitet og bedre helse og sikkerhet. Men nå er vi inne en ny bølge med digital endring som er en drivkraft for endring. Data er den nye oljen – og Equinor og våre medarbeidere ligger helt i forkant av denne revolusjonen. Velkommen til det digitale energiselskapet.

Data som er tilgjengelige når som helst og hvor som helst

Kan forutsi og forebygge sikkerhetshendelser

Roboter gjør livet vårt lettere

Digital teknologi er et viktig verktøy for at vi skal kunne utvikle oss til et bredt energiselskap.

 • Digital omstilling handler om å skape et robust selskap og styrke vår konkurranseevne.
 • Det er ikke så langt fra olje og gass til fornybar energi, spesielt ikke når det gjelder digitale løsninger.
 • Kompetanse og samarbeid er avgjørende for å få større fart på innovasjonsarbeidet og det grønne skiftet.
Mann i rom med mange skjermer
Kontrollrommet på Mariner-plattformen
Foto: Michal Wachucik/Abermedia

Digital endring i olje- og gassindustrien kan gi 1,6 billioner US-dollar i økt verdiskaping for bransjen, kundene og samfunnet generelt.

World Economic Forum White paper, “Digital Transformation Initiative” 2017
Hva er digitalisering?

Konnektivitet og data

Digitalisering handler først og fremst om konnektivitet – å samle inn og sammenligne data fra flere sensorer og kilder, bryte ned siloer og gi grunnlag for mer informert beslutningstaking, både i styrerommene og på plattformene.

Det handler ikke bare om teknologi – men om hvordan vi jobber. Vi må forstå hvordan vi kan jobbe mer effektivt og ta bedre beslutninger basert på digitale løsninger.

Torbjørn F. Folgerødirektør for Enterprise Digital i Equinor

Hva er digitalisering?

 • Digitalisering har mange betydninger, men i vår bransje betyr det å erstatte manuelle eller fysiske oppgaver med digitale løsninger
 • Effektivisering av arbeidsprosesser ved å redusere tiden som brukes på manuelle eller gjentakende arbeidsoppgaver
 • Avansert dataanalyse – for bedre forståelse av komplekse data, slik at man kan ta bedre beslutninger
 • Robotisering og fjernstyring, som gir økt driftsstabilitet (regularitet), lavere kostnader og høyere sikkerhet ved at man unngår å involvere mennesker i farlige situasjoner
 • De viktigste elementene er Tingenes internett (IoT), stordata, prediktive analyser, automatisering og kunstig intelligens (KI)

Hvilke fordeler gir det?

 • Ved å kombinere disse teknologitypene kan vi oppdage sammenhenger vi tidligere ikke så, i tillegg til at vi får et bedre beslutningsgrunnlag – både på plattformer og i styrerommene
 • Bedre sikkerhet, drift og vedlikehold
 • Økt produksjon fra feltene
 • Lavere klimagassutslipp
 • En enklere, tryggere og mer effektiv arbeidsdag
 • Færre manuelle, gjentakende arbeidsoppgaver
 • Bedre analyse av seismiske og geologiske data
 • Bedre samarbeid med leverandører
 • Forebygging av feil på utstyr
 • Nye inntektskilder basert på stordata

Er det plass til menneskelige arbeidere i vår digitale verden?

Det er når vi vi finner den optimale kombinasjonen av teknologi og menneskelig arbeidskraft at vi virkelig kan utnytte verdien av digitalisering.

Takket være digitaliseringen vil det bli tryggere å drive virksomhet i bransjen vår, vi vil kunne bedre ivareta medarbeidernes sikkerhet, og risikoen for skader vil bli mindre. I tillegg vil monotone og gjentakende arbeidsoppgaver kunne automatiseres og overtas av roboter, noe som vil frigjøre tid for de ansatte, slik at de kan utføre andre oppgaver.

Dette er bare noen av de mulighetene vi ser som følge av denne teknologiske endringen. Nye digitale verktøy endrer måten vi lever og arbeider på.

Muligheter som vil endre vårt perspektiv, gi større presisjon og kvalitet i arbeidet vårt og frigjøre tid og kreativitet slik at vi kan gå dypere inn i de mer krevende delene av arbeidet.

Det er evnen til å kombinere mennesker og teknologi som vil skape fordeler i årene framover.

Vår digitale visjon

Digitaliseringen endrer oss som selskap. Equinors strategi er basert på tre pilarer: sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp. Ny teknologi og smarte enheter gir bedre beslutningsstøtte og bidrar til verdiskaping gjennom best mulig bruk av våre data.

Data som er tilgjengelige når som helst og hvor som helst

Dette gjør at de ansatte kan ta både bedre og raskere beslutninger gjennom tilgjengelige data og innsikt.

Utvikling av digital kompetanse for å bli bransjeleder

Digitalisering handler like mye om tankegang og kultur som verktøy og teknologi.

Forutsi og forebygge sikkerhets- og sikringshendelser

Ved å samle og visualisere relevante data, har vi all den informasjonen vi trenger for å ivareta medarbeidernes og virksomhetens sikkerhet.

Roboter vil gjøre arbeidet ditt lettere

Ved å redusere hverdagslige, gjentakende oppgaver og menneskelig eksponering. Framtidens energiproduksjon vil bli lettere, og vil i større grad fjernstyres og foregå på havbunnen.

Digitalisering driver neste bølge med forbedringer

Sikkerheten og bærekraften i Equinor blir bedre ved å utnytte digital teknologi. Her er noen av gevinstene vi oppnår ved hjelp av digitalisering og innovasjon:

> USD 4 millarder

Verdiskaping fra produserende felt

50% økning i kontantstrøm fra 2020-2025. Equinors andel før skatt.

>30 %

Remotely Operated Factory™ — reduserte investeringer

Nytt anleggskonsept sammenlignet med konvensjonelt

~15 %

Automatisert boring — kostnadsreduksjoner

Automatisert boring sammenlignet med konvensjonell

USD 1 milliard

Økning i kontantstrøm allerede oppnådd i 2019 og 2020

Vår ambisjon er å oppnå en forbedring på USD 4 milliarder innen 2025

Datadeling

Vi deler våre data med resten av verden. Finn ut hvorfor.

Visste du at våre datasett fra Northern Lights, Volve og Hywind Scotland er åpent tilgjengelige for forskere og studenter?

Dersom du ikke visste det, kan du her lese om årsaken til at vi deler, hva de inneholder, hvordan du kan få tilgang til dem, og hva de er blitt brukt til så langt. Data er den nye oljen, og vi deler mye!

Ved å dele data, kan vi gi grobunn for nye ideer som kan løse komplekse energiproblemer.

Datadeling i Equinor
Digitale feltarbeidere på Johan Sverdrup

Et utstillingsvindu for digital teknologi

Norsk kontinentalsokkel har alltid vært vårt laboratorium for ny teknologi. Nå tester og utvikler vi også digitale løsninger her – og først ut er vårt nye, gigantiske felt, Johan Sverdrup.

Johan Sverdrup er et pionerfelt når det gjelder bruk av ny teknologi som bidrar til høyere sikkerhet, lavere kostnader, økt lønnsomhet og reduserte utslipp.

Digitale verktøy som Echo, HoloLens og sky-teknologien Omnia endrer måten vi arbeider på, og tar oss inn i den digitale tidsalder. Dette gir økt effektivitet og redusert nedetid, og gjør at våre ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver på en tryggere og mer bærekraftig måte.

Digitalisering i praksis
Her er våre digitaliseringsprosjekter

Equinor satser tungt på digitalisering i forretningsvirksomheten. Vi øker bruken av nye digitale løsninger som vil endre måten vi arbeider på i flere deler av verdikjeden.

En vellykket digitalisering vil være svært viktig for framtidig konkurranseevne, ved at vi oppnår større fleksibilitet, driftseffektivitet og sikkerhet.

Digitalisering har allerede fått stor effekt, og skaper grunnleggende endringer i selskapet. Men verden rundt oss endrer seg også, og framtiden avhenger av smarte løsninger. Målet vårt i Equinor er å være et ledende selskap i bransjen når det gjelder å ta i bruk nye digitale løsninger.