Skip to content

Loading...

  1. Hjem
  2. Energi
  3. digitalisering

Det digitale energiselskapet

Framtidens energi og veien mot netto null utslipp går gjennom digitalisering. Når vi snakker om digitalisering i vår bransje mener vi:

  • Erstatte manuelle eller fysiske oppgaver med digitale løsninger.
  • Lage strømlinjeformede arbeidsprosesser ved å redusere tiden som brukes på manuelt eller gjentagende arbeid.
  • Avansert dataanalyse – for å forstå og utnytte de store datasettene som kan forbedre vår beslutningsprosesser og våre resultater.
  • Robotisering og fjernstyring for å øke driftsregulariteten, redusere kostnader og styrke sikkerheten ved å redusere menneskelig involvering i farlig arbeid og miljø.
  • Tingenes internett og de industrielle tingenes internett (IoT, IIoT), stordata, prediktiv og preskriptiv analyse og kunstig intelligens.
Evmorfia Andritsopoulou. Senior Data Scientist. Equinor.

Hjernene bak kunstig intelligens

Pumper, turbiner og generatorer driver våre anlegg. Vi overvåker dem for å forhindre maskinsvikt. Men maskiner kan svikte. Helt siden den greske filosofen, matematikeren og ingeniøren Archimedes utviklet ideen om en enkel maskin har dette vært et tema. 2200 år senere bruker den greske dataanalytikeren Evmorfia (Eva) Andritsopoulou hennes team maskinlæring for å forutsi maskinsvikt før det skjer på anlegg i Equinor. Dette er kunstig intelligens i stor målestokk, med direkte innvirkning på drift og sikkerhet.

Les mer om kunstig intelligens og tungt roterende utstyr.

Robotenes inntog

Equinor er klar for roboter og droner, etter år med investeringer i IT-infrastruktur, avanserte dataanalyser, maskinlæring og kunstig intelligens, egen utvikling av programvare og implementering av tredjepartsløsninger og en sky-først-strategi. Alt dette er basert på erkjennelsen om at data og sammenkoblede og oppkoblede systemer og utstyr vil endre Equinor, bransjen og samfunnet. Vi har det tekniske grunnlaget for endring ved hjelp av robotteknologi.

Vi bruker droner og roboter til å gjøre mer av det farlige, skitne, fjerntliggende og kjedelige arbeidet for oss, slik at våre ansatte kan bruke enda mer tid på nyskapende oppgaver og løsninger.

Fra inspeksjon av kjemikalietanker til undervannsrørledninger og vedlikeholdsarbeid som sandblåsing og maling – roboter og droner endrer måten vi arbeider på. De utvider vår rekkevidde og mulighet til miljøovervåking, og blir testet for logistikkflyvninger til havs.

På jobbjakt?

Ser du kaos eller muligheter i 70 petabyte data? Og høres det inspirerende ut å få utvikle digitale applikasjoner for fremtidens energiløsninger? Hva med energisituasjonen i Europa i dag? Equinor tilbyr en unik bredde i utfordringer og muligheter for folk med digital kompetanse og interesser, og vi har ledige stillinger. Faktisk godt over 100 i 2023.

Muligheter for fagpersoner innen digitalisering. Les mer her

Equinors “street view” for plattformer og landanlegg

Ville det ikke vært flott hvis Google Street View og Google Maps kunne vise oss hvor vi skal gå i jungelen av rør og ventiler på et anlegg? Våre fagfolk er enige og utviklet Echo, et «street view» og visualiseringsverktøy for digitale tvillinger. Det er ikke lett å finne en konkret ventil eller pumpe som skal repareres. Eller det pleide å være vanskelig. Echo gjør det lettere å finne fram enn å gå seg vill. Operatørene har det de trenger på nettbrettet, og kan finne utstyr, simulere modifikasjoner, planlegge vedlikehold og samarbeide i sanntid. Eller bare finne veien tilbake til kontoret.

Les mer om Equinors visualiseringsverktøy

3D-printing av nye deler for å spare kostnader og CO2-utslipp

Dersom en del går i stykker og påvirker driften, kan det bli dyrt. Men det er også kostbart å ha ekstra deler av alt som kan gå i stykker. Løsningen er et digitalt lager og 3D-printing. Additiv produksjon, også kjent som 3D-printing, kan spare penger, produksjonen kan gjøres nærmere stedet der delen skal brukes, og prosessen er ofte mindre CO2-intensiv enn tradisjonell produksjon. Sammen med et digitalt lager kan vi produsere deler på forespørsel i nærheten av stedet de skal brukes. Og om ikke altfor lenge vil droner fly deler fra produksjonsstedet til stedet der de skal brukes.

Les mer om 3D printing i Equinor

Boring med cruisekontroll

Vi kjøper programvare og applikasjoner når de allerede finnes i markedet, og hvis ikke, kan vi utvikle dem selv eller i samarbeid med våre leverandører. Som Automatisert borekontroll, en cruisekontroll for boring som er utviklet av en leverandør i samarbeid med Equinor. Med dette verktøyet kan vi bore raskere, unngå uønskede hendelser, ta bedre beslutninger, redusere kostnadene og ikke minst forbedre sikkerheten i våre operasjoner. Det er ikke småting når vi har borer mellom 100 og 150 brønner på norsk sokkel hver år.

Data som et høyverdig biprodukt av olje

I Equinor bruker vi data på nye måter for å finne olje og produsere den mer effektivt og med lavere CO2-utslipp. Fra brønnene på det kjempestore Johan Sverdrup-feltet strømmer data opp fra undergrunnen raskere enn oljen – mange ganger raskere. Faktisk så raskt som data lik 10.000 Netflix-filmer per sekund. For å holde følge, har våre ingeniører og undergrunns-eksperter søkt hjelp i datavitenskapen. De kan strømme store datamengder fra langt under havbunnen, og utvikler maskinlæringsalgoritmer for å gjøre det lettere for ingeniørene å se den rette «filmen» - de rette dataene for å optimalisere driften.

Les mer om rollen som data spiller på norsk sokkel
Datadeling

Vi deler våre data med resten av verden.
Finn ut hvorfor.

Visste du at våre datasett fra Northern Lights, Volve og Hywind Scotland er åpent tilgjengelige for forskere og studenter?

Dersom du ikke visste det, kan du her lese om årsaken til at vi deler, hva de inneholder, hvordan du kan få tilgang til dem, og hva de er blitt brukt til så langt. Data er den nye oljen, og vi deler mye!

Ved å dele data, kan vi gi grobunn for nye ideer som kan løse komplekse energiproblemer.

Data som er tilgjengelige når som helst og hvor som helst

Dette gjør at de ansatte kan ta både bedre og raskere beslutninger gjennom tilgjengelige data og innsikt.

Utvikling av digital kompetanse for å bli bransjeleder

Digitalisering handler like mye om tankegang og kultur som verktøy og teknologi.

Forutsi og forebygge sikkerhets- og sikringshendelser

Ved å samle og visualisere relevante data, har vi all den informasjonen vi trenger for å ivareta medarbeidernes og virksomhetens sikkerhet.

Roboter vil gjøre arbeidet ditt lettere

Ved å redusere hverdagslige, gjentakende oppgaver og menneskelig eksponering. Framtidens energiproduksjon vil bli lettere, og vil i større grad fjernstyres og foregå på havbunnen.