Skip to main content

Er det olje i Australbukta? Muligens. Kan vi finne det ut på en trygg måte? Absolutt.

Vi har lyttet og lært. Vi forstår hvor mye Australbukta betyr for Australia. Samtidig kan det også være en av deres største uutnyttede oljereserver, som det er viktig å utforske. I februar offentliggjorde vi vår miljøplan for å vise hvordan vi kan utforske Australbukta på en trygg måte. Du kan lese den her.

Vi leverte vår oppdaterte miljøplan til NOPSEMA etter å ha revidert de innsendte kommentarene.

Her er miljøplanen vår.

Som første selskap i Australia, valgte vi å offentliggjøre utkastet til miljøplanen for leteboring. Vi har evaluert kommentarene vi mottok i den åpne høringsperioden på 30 dager og tatt hensyn til disse i utgaven vi leverte til myndighetene. Den oppdaterte utgaven kan lastes ned her.

equinor-ep-in-brief-cover.JPG

Kort om miljøplanen vår

Vi har gitt ut et sammendrag av miljøplanen vår på 52 sider, som forklarer den fullstendige miljøplanen på 1500 sider. 

Dette heftet er en veiledning til vårt utkast til miljøplan for boring av letebrønn Stromlo-1 i Australbukta. Vi har brukt to år på å utarbeide den fullstendige planen. I den perioden har vi hatt bred kontakt med interessenter som har bidratt til utformingen. 

Kan vi bore trygt i Australbukta?

I denne videofilmen viser letedirektør Camilla Aamodt hvordan vi bygger på flere tiår med erfaring fra Norge når vi planlegger aktivitetene i Australbukta, og hvordan sikkerheten alltid kommer først.

Slik fungerer det: leting etter olje i Australbukta

Vi har brukt flere år på å forberede letevirksomheten vår i Australia, og vi har forsket på forholdene i bukta. Denne filmen forklarer noe av teknologien vi skal bruke under letingen (filmen er på engelsk).

Vi offentliggjorde vårt utkast til miljøplan 19. februar. Her er pressemeldingen.

Faktaark

equinor-icon-q-a-red.svg

Spørsmål og svar

Hva er risikoen for et oljeutslipp? Vil vi ha et brønnkapslingssystem tilgjengelig? Hvordan skal vi lete trygt i Australbukta? Her kan du lese svarene på disse og andre viktige spørsmål.

Innspill etter offentlig høring

Den offentlige høringsperioden er avsluttet, og gikk gjennom kommentarene før vi oppdaterte miljøplanen og overleverte den til myndighetsorganet for sikkerhet, NOPSEMA.

Hvor planlegger vi å bore?

Equinor-Ceduna-basin-distances-stromlo-map.jpg

Letebrønnen Stromlo-1, omfattes av lisensområde EPP39, som ligger 372 km utenfor kysten av Sør-Australia, 476 km vest for Port Lincoln. Det er allerede er boret 13 brønner i Australbukta.

Dialog og involvering med offentligheten

Vi har holdt over 130 møter med grupper og organisasjoner i Sør-Australia for å lytte og lære om aktuelle lokale problemstillinger og informere om våre planer. Vi arrangerer fremdeles slike møter.

Equinor-fig06-consultation-locations-upd.png

Myndigheter og organisasjoner

Generelle spørsmål til Equinor Australia kan sendes inn her. Vi gjør oppmerksom på at den offentlige høringen av miljøplanen er avsluttet.