Equinor innstiller leteboringsplanen i Australbukta

Som første selskap publiserte vi et utkast til miljøplan og inviterte offentlig kommentar før den ble sendt til den australske regulatoren, NOPSEMA. Vi har avholdt mer enn 400 møter med nærmere 200 organisasjoner. Nå har vi imidlertid bestemt oss for å innstille leteboringsplanen i Australbukta.

Vi brukte flere år på å planlegge våre operasjoner i Sør Australia i minste detalj, og det at vår miljøplan ble godkjent av NOPSEMA i desember 2019 bekreftet at vi ville vært i stand til å utføre leteboringen på en sikker måte. 

Etter en helhetlig gjennomgang av leteporteføljen, har Equinor imidlertid konkludert med at prosjektets potensial ikke er kommersielt konkurransedyktig sammenlignet med andre letemuligheter i selskapet. 

Our Environment Plan.

Our approved EP is archived here, and on NOPSEMA’s website:

Our EP in brief 

A guide to our draft Environment Plan for the Stromlo-1 Exploration Drilling Program.

The full EP amounted to over 5000 pages and took more than two years to prepare, with extensive dialogue and engagement with stakeholders shaping its development. We prepared a brief guide to our EP, available for download below.

Generelle spørsmål til Equinor Australia kan sendes inn her.