"Gå til hovedinnhold"

Er det olje i Australbukta? Muligens. Kan vi finne det ut på en trygg måte? Absolutt.

Vi forstår hvor mye Australbukta betyr for Australia. Samtidig kan det også være en av Australias største uutnyttede oljereserver, som det er viktig å utforske. 


I februar 2019 publiserte vi vår miljøplan for å vise hvordan Australbukta kan utforskes på en trygg måte. Den ble godkjent av National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority den 18. desember, 2019:

Informasjon om Equinor i Australia

Her er miljøplanen vår.

Som første selskap i Australia, valgte vi å offentliggjøre utkastet til miljøplanen for leteboring for offentlige kommentarer før vi leverte til myndighetene. Du kan lese den endelige rapporten her:

equinor-ep-in-brief-cover.JPG

Kort om miljøplanen vår

Vi har gitt ut et sammendrag av miljøplanen vår på 52 sider, som forklarer den fullstendige miljøplanen på 1500 sider. 

Dette heftet er en veiledning til vårt utkast til miljøplan for boring av letebrønn Stromlo-1 i Australbukta. Vi har brukt to år på å utarbeide den fullstendige planen. I den perioden har vi hatt bred kontakt med interessenter som har bidratt til utformingen. 

Spørsmål og svar

Hva er risikoen for et oljeutslipp? Vil vi ha et brønnkapslingssystem tilgjengelig? Hvordan skal vi lete trygt i Australbukta? Her kan du lese svarene på disse og andre viktige spørsmål.

Hvilken erfaring har vi med oss til Australia? 

Vår landssjef for Australia, Jone Stangeland, snakker om hvordan vi oppnår trygge operasjoner. «Du investerer tid og penger; du investerer i mennesker og teknologi. Du investerer i å lære av mennesker med lokal kunnskap. Og du investerer i åpenhet,» sier han. Filmen er på engelsk. 

Kan vi bore trygt i Australbukta?

I denne filmen viser letedirektør Camilla Aamodt hvordan vi bygger på flere tiår med erfaring fra Norge når vi planlegger leting i Australbukta. Sikkerhet kommer alltid først. Filmen er på engelsk. 

Slik fungerer det: leting etter olje i Australbukta

Vi har brukt flere år på å forberede letingen i Australia, og vi har forsket på miljøforholdene i bukta. Denne filmen forklarer noe av teknologien vi skal bruke under letingen (filmen er på engelsk).

Faktaark

Innspill etter offentlig høring

Den offentlige høringsperioden ble avsluttet i februar, og vi gikk gjennom samtlige relevante kommentarer før vi oppdaterte miljøplanen og overleverte den til regulatøren, NOPSEMA.

Hvor planlegger vi å bore?

Equinor-Ceduna-basin-distances-stromlo-map.jpg

Letebrønnen Stromlo-1, omfattes av lisensområde EPP39, som ligger 372 km utenfor kysten av Sør-Australia, 476 km vest for Port Lincoln. Det er allerede boret 13 brønner i Australbukta.

Dialog og involvering med offentligheten

GettyImages-port-lincoln-172386353.jpg
Photo: Getty Images

Vi har avholdt over 400 møter med 200 grupper og organisasjoner i Sør-Australia for å lytte og lære om aktuelle lokale problemstillinger og informere om våre planer. Vi arrangerer fremdeles slike møter med grupper som ønsker å møte oss, og har også avholdt åpne folkemøter.

Equinor-fig06-consultation-locations-upd.png

Hva kan sør-Australia tjene på dette?

Australia_Houses_Rivers_Bridges_Adelaide_Night_518904_1920x1080-16x9.jpg
Foto: Byen Adelaide.

Vi er fortsatt tidlig i letefasen, og vet ikke ennå om det finnes olje og gass i området. De planlagte boreaktivitetene skal etter planen bare vare i kort tid, og det er derfor begrensede muligheter for leverandører på et så tidlig stadium.

For best å kunne forstå de potensielle fordelene kan vi sammenligne med andre steder hvor store funn bygget ut. Bass-stredet i nærheten av Melbourne og nordvest-sokkelen i Vest-Australia er to gode australske eksempler.

Norge er et annet godt eksempel på hvordan olje- og gassprosjekter har gitt store fordeler for samfunnet som helhet. Det er viktig å få fram at andre næringer, som fiske og turisme, fortsatt har gode vilkår i Victoria, Vest-Australia og Norge, side om side med – og ofte i nærheten av – olje- og gassutbygginger.

Australia og energiframtiden
Energi er viktig for alle sider av det moderne samfunnet: oppvarming, avkjøling, transport, boliger, belysning, mat, helse, og ressurser til industrien. Verden trenger med andre ord mye energi.

Målet vårt er å gjøre naturressurser om til energi for mennesker og framskritt for samfunnet – og i de neste 20-30 årene vil hydrokarboner fortsatt utgjøre en nødvendig del av løsningen i tillegg til økte investeringer i fornybar energi.

Uavhengig av hvilket scenario du ønsker å tro på, er det antatt at det vil være betydelig forskjell mellom tilbud og etterspørsel etter energi fram til 2040. Dagens beste prognoser viser at etterspørselen etter energi vil være større enn forsyningen fra planlagte og eksisterende felt, samtidig som produksjonen skrumper inn.

Det er derfor det er så viktig at vi forsetter å lete etter olje og gass – og det vil da være en fordel å gjøre dette i land som har strenge krav knyttet til miljø og sikkerhet.

Australia er en av verdens største eksportører av LNG, men oljeproduksjonen har vært i stadig nedgang etter toppnivået i 2000. Samtidig har Australia stadig større behov for oljebaserte produkter. I 2016-17 importerte Australia råolje, kondensat og raffinerte produkter til en verdi av om lag 24 milliarder australske dollar, sammenlignet med en eksport på bare 5,6 milliarder australske dollar i tilsvarende produkter.

Selv om vi investerer i fornybar energi, vet vi at verden vil fortsette å bruke olje i flere tiår framover. Realiteten er at eksisterende reserver ikke er nok til å møte framtidens behov.

Vi inviterer deg til å lese rapporten Energy Perspectives-rapporten for å forstå hvorfor vi må fortsette å lete etter olje. Klikk her for å lese Energy Perspectives.  

Australian Petroleum Production and Exploration Association

Myndigheter og organisasjoner

Store muligheter medfører også stort ansvar

melkøya-employees-trond-isaksen-16-9.jpg
Foto: Trond isaksen - Equinor

Hvorfor drive letevirksomhet i Australbukta i det hele tatt? Mange stiller seg dette spørsmålet. Det er et spørsmål om å veie kontrollert risiko opp mot potensielle muligheter.

Equinor er opptatt av å balansere disse hensynene på en ansvarlig måte. Vi ser at det er ulike syn på det å drive letevirksomhet i Ceduna sub-bassenget, og vi ønsker å informere om prosjektet vårt og engasjere oss i dialog med lokalsamfunnene.

Risikostyring
Risikostyring er den viktigste delen av vår virksomhet. Equinors tidligere resultater viser vår evne til å drive trygt, og vi går bare i gang med aktiviteter dersom sikkerheten er ivaretatt.
Selv om vi har tro på vår evne til å forhindre ulykker, utarbeider vi alltid beredskapsplaner for at eventuelle skader på mennesker og miljø skal bli minst mulig dersom det usannsynlige skulle skje at en ulykke likevel inntreffer. Vi har utarbeidet detaljerte beredskapsplaner som en del av miljøplanen.
 

Generelle spørsmål til Equinor Australia kan sendes inn her.

Vi gjør oppmerksom på at den offentlige høringen av miljøplanen nå er avsluttet.