Skip to content
Foto: Einar Aslaksen
 1. Hjem
 2. Om oss

Om oss

Verdens viktigste energikilder er kunnskap og samarbeid.

Equinor forsyner 170 millioner mennesker og bedrifter med energien de trenger hver dag. Bak dette ligger det 50 år med en annen type energi: Erfaring, kunnskap og samarbeid på tvers av fagområder, virksomheter og nasjoner. Dette er også nøkkelen til energiomstillingen, vår tids viktigste arbeidsoppgave.

Equinor har som mål å være et netto nullutslippsselskap innen 2050. For å klare det, må vi finne nye løsninger innen fornybar energi, lavkarbonløsninger, olje og gass. Vi har ikke alle svarene ennå, men vi har 23.000 ansatte med viten og vilje til å finne dem.

Vårt formål

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Formål er: Energi til folk. Framskritt for samfunn. Søker etter bedre.

23.000

ansatte

i ca. 30 land

over hele verden

8000

leverandører og samarbeidspartnere

2,082 millioner foe/dag

E&P egenproduksjon av væsker og gass (2023)

4.235 GWh

Egenproduksjon av fornybar kraft (2023)

107,2 milliarder USD

Sum driftsinntekter (2023)

36,2 milliarder USD

Justert driftsresultat* (2023)

17 milliarder USD

Kapitaldistribusjon, inkl. utbytte og tilbakekjøp av aksjer (2023)

25%

Justert avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital* (ROACE) (2023)

Equinor verdenskart
Equinor i verden

Vår virksomhet

Vår portefølje omfatter olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger. Vi er den største leverandøren av energi til Europa, en verdensledende offshoreoperatør og en internasjonal pioner innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. I dag, i en stadig mer uforutsigbar verden, gir våre leveranser av olje, gass og vindkraft et viktig og stabiliserende bidrag til Europas energisikkerhet.

Våre kimaambisjoner: veien til netto null

Vår ambisjon er å redusere netto karbonintensitet (NCI) av energien vi leverer med 20 % innen 2030, inkludert scope 3-utslipp fra bruk av produktene våre. Vår ambisjon er å fortsette å forsyne samfunnet med energi samtidig som vi reduserer utslippene for å nå netto null innen 2050.

Våre verdier representerer Equinor på sitt beste. De rettleder våre valg, handlinger og hvordan vi samarbeider. Våre verdier uttrykker de idealer vi søker å leve opp til hver eneste dag.

Åpen

 • Vi fremmer åpenhet
 • Vi søker mangfold og nye perspektiver
 • Vi tar opp etiske dilemmaer og handler med integritet

Samarbeid

 • Vi jobber sammen som ett lag
 • Vi deler kunnskap og hjelper hverandre å lykkes
 • Vi engasjerer oss og bygger tillit og respekt hos våre partnere og i samfunnet

Modig

 • Vi er nysgjerrige, innovative og kommersielle
 • Vi søker kontinuerlig forbedring
 • Vi er framsynte, identifiserer muligheter og håndterer risiko

Omtenksom

 • Vi tilstreber null skade på mennesker
 • Vi respekterer hverandre og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Vi fremmer bærekraft, etisk bevissthet og sosialt ansvar

Vår historie

I 1972 ble Statoil dannet ved en beslutning av det norske Stortinget og var 100 % eid av den norske staten. I 2001 ble Equinor notert på Oslo og New York børsene med en 67 % majoritetsandel eid av den norske staten. I 2018 endret vi navn til Equinor.