Skip to content

Regional konsekvensutredning Norskehavet 2003

  1. Home
  2. Sustainability
  3. Impact assessments
  4. Regional konsekvensutredning Norskehavet 2003

Konsekvensutredningen omfatter de viktigste regionale konsekvensene for milj√ł, naturressurser og samfunn ved vedtatte, planlagte og mulig videre utbygging av petroleumsvirksomheten i omr√•det. Konsekvensutredningen er utarbeidet av Statoil p√• vegne av Oljeindustriens Landsforening (OLF).