Skip to Content
en|

Regional konsekvensutredning Norskehavet 2003

  1. Home
  2. Sustainability
  3. Impact assessments
  4. Regional konsekvensutredning Norskehavet 2003

Konsekvensutredningen omfatter de viktigste regionale konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn ved vedtatte, planlagte og mulig videre utbygging av petroleumsvirksomheten i området. Konsekvensutredningen er utarbeidet av Statoil på vegne av Oljeindustriens Landsforening (OLF).