Skip to Content
no

Regional konsekvensutredning Norskehavet 2003

Konsekvensutredningen omfatter de viktigste regionale konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn ved vedtatte, planlagte og mulig videre utbygging av petroleumsvirksomheten i området. Konsekvensutredningen er utarbeidet av Statoil på vegne av Oljeindustriens Landsforening (OLF).