Skip to content

Konsekvensutredning Wisting

Wisting lisensene PL537 og PL537B er lokalisert sentralt i Barentshavet i blokkene 7324/7 og 7324/8, omlag 310 km fra fastlands-Norge og 185 km fra Bjørnøya. Wisting-lisensene består av funnene i Wisting Central og Hanssen. Havdypet er omtrent 400 meter.

Rettighetshaverne går inn for en utbyggingsløsning som omfatter en havbunnsutbygging hvor oljen prosesseres og lagres på en flytende produksjonsinnretning for utskiping til markedet. Energiforsyning til produksjonsinnretningen vil være kraft fra land og eksport av gass planlegges til Snøhvit. Investeringsbeslutning er planlagt i desember 2022. Planlagt produksjonsstart er 2028, og forventet produksjonsperiode er 30 år.