Skip to content

Konsekvensutredning Wisting

Wisting lisensene PL537 og PL537B er lokalisert sentralt i Barentshavet i blokkene 7324/7 og 7324/8, omlag 310 km fra fastlands-Norge og 185 km fra Bjørnøya. Wisting-lisensene bestür av funnene i Wisting Central og Hanssen. Havdypet er omtrent 400 meter.

Rettighetshaverne gür inn for en utbyggingsløsning som omfatter en havbunnsutbygging hvor oljen prosesseres og lagres pü en flytende produksjonsinnretning for utskiping til markedet. Energiforsyning til produksjonsinnretningen vil vÌre kraft fra land og eksport av gass planlegges til Snøhvit. Investeringsbeslutning er planlagt i desember 2022. Planlagt produksjonsstart er 2028, og forventet produksjonsperiode er 30 ür.