Skip to content

Vietnam

Photo: Minh Luu / Unsplash

Equinor opened a representative office in Hanoi in May 2022.

Vietnam is one of the worlds’ fastest growing economies and power markets. With its long coastline and favorable wind conditions, the country has among the best wind resources in Asia and a strong desire to develop an offshore wind market.

We believe Vietnam has high potential to become an interesting growth market for offshore wind and have therefore opened a representative office in Hanoi.

Our ambition is to utilise our offshore experience and broad energy competence to support Vietnam’s energy transition, paving the way for renewables growth.

To date Equinor has entered an MoU with PetroVietnam for future offshore wind opportunities. The partnership supports Equinor’s strategy as a global offshore wind major to build scale in core areas and secure growth options in attractive transition markets.

Equinor supports Vietnam's green energy transition

Equinor has contributed to develop a Vietnam Supply Chain Study Report for offshore wind. The report provides an overview of the entire supply chain for Vietnam’s offshore wind industry and also highlights opportunities that offshore wind brings to Vietnamese suppliers.

Equinor mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2022.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế và thị trường điện phát triển nhanh nhất thế giới. Nhờ đường bờ biển dài và điều kiện gió thuận lợi, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên gió tốt nhất ở châu Á và mong muốn phát triển mạnh mẽ thị trường điện gió ngoài khơi.

Chúng tôi tin rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành thị trường tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, và với niềm tin đó, chúng tôi đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Tham vọng của chúng tôi là áp dụng những kinh nghiệm dồi dào về năng lượng ở nước ngoài của mình nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam, từ đó mở đường cho tăng trưởng năng lượng tái tạo.

Đến nay, Equinor đã tham gia ký kết Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm tìm kiếm các cơ hội về lĩnh vực điện gió ngoài khơi trong tương lai. Quan hệ hợp tác hỗ trợ cho chiến lược của Equinor với tư cách là một công ty cung cấp điện gió ngoài khơi toàn cầu nhằm mục tiêu phát triển quy mô các lĩnh vực cốt lõi và đảm bảo các lựa chọn tăng trưởng trong những thị trường chuyển đổi hấp dẫn.

Equinor hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam

Equinor đã đóng góp vào quá trình xây dựngBáo cáo Nghiên cứu Chuỗi Cung ứng Việt Nam mảng điện gió ngoài khơi. Báo cáo đem lại một cái nhìn tổng quan về toàn bộ chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi của Việt Nam và cũng nêu bật những cơ hội mà điện gió ngoài khơi mang lại cho các nhà cung cấp của Việt Nam.

How to find us in Vietnam

Hanoi Tower, 13th Floor
49 Hai Ba Trung Street
Ha Noi
Viet Nam