Juridiske betingelser

Ved å få tilgang til og bruke www.equinor.com samtykker du i følgende vilkår:

Dette nettstedet, inkludert innhold, utvalg og ordning av innhold på hver enkelt side eller samling av sider, eies fullt og helt av Equinor.

Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet.

Du har anledning til å lagre utdrag fra Equinors nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersiell bruk.

Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra Equinors nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for Internet søketjenester.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Equinor.

Informasjonen på dette nettstedet kan ikke anses som et råd eller tilbud om å kjøpe eller handle med noe verdipapir.

Informasjonen må ikke legges til grunn i forbindelse med investeringsbeslutninger eller anses som en invitasjon til å inngå kontrakt.

Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak.

I pressemeldinger og annet materiell som publiseres på nettstedet vårt bruker vi uttrykk som “ressurser”, “high-impact-funn/funn med høyt potensial”, “utvinnbare reserver”, “tilstedeværende volumer”, og referanser til prognoser i forhold til slike som SECs regler hindrer oss fra å inkludere i oversendelser til SEC. Amerikanske investorer oppfordres til å nøye vurdere redegjørelser i Årsrapporten vår på skjema 20-F, SEC File No. 1-15200. Denne rapporten er tilgjengelig på nettstedet vårt www.equinor.com. Du kan også få den fra SEC, telefonnummer 1-800-SEC-0330, eller ved å logge deg på nettstedet deres www.SEC.gov.

Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse.

Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar.

Hverken Equinor eller noen av Equinors datterselskaper tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold.

Hverken Equinor eller dets datterselskaper er ansvarlig for innholdet på andre nettsted som ikke er under kontroll av Equinor og som har gitt tilgang til Equinors nettsteder eller som en kan få tilgang til fra vårt nettsted (hypertekst).

Equinor og dets datterselskaper aksepterer intet erstatningsansvar for innholdet på slike nettsteder.

Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.