Skip to content
no

Konsekvensutredning for Heimdal-feltet

Heimdal-feltet er et olje- og gassfelt lokalisert i den midtre delen av Nordsjøen, nordvest for Jotun-feltet, Balder-feltet og Grane-feltet. Heimdal ligger ca. 170 km vest av Sveio i Hordaland fylke, og ca. 20 km fra britisk sokkelgrense.