Skip to content

Konsekvensutredning Johan Sverdrup (NCS)

Johan Sverdrup feltet omfatter produksjonslisensene 501, 502 og 265 i Nordsjøen. Feltet har en utstrekning pü ca. 200 km2. Avstanden til Grane i nord er om lag 40 km, og til Sleipner i sørvest om lag 65 km. Vanndybden er 110-120 m. Korteste avstand til land (Karmøy) er om lag 150 km.

Konsekvensutredning - eksportrørledninger

Konsekvensutredning - Felt

Konsekvensutredning - Kraft fra land

Utredningsprogram