Skip to Content
no
 1. Hjem
 2. Energi
 3. Batterilagring

Batterilagring

Hvorfor trenger vi batterilagring?

Batterilagring kan spille en viktig rolle i energiomstillingen etter hvert som verden øker sin andel av uregelmessig kraftproduksjon fra fornybare energikilder. Anleggene kan lagre overskuddsenergi fra sol og vind og frigjøre den når strømnettet trenger energien som mest.

Batterilagringsanlegg kan også tilby tjenester som gjør nettet mer robust. Dette gjør at mer kraftproduksjon fra fornybare kilder kan kobles til nettet.

Batterilagringskapasitet i drift kommer til å vokse raskt. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) anslår at global batterilagringskapasitet vil øke 80 ganger innen 2050.

Det finnes to hoveddrivkrefter for investering i batterilagringsanlegg: energihandel og levering av tilknyttede tjenester som bidrar til regulering av strømnettet.

Energihandel

 • Prisvolatilitet er en naturlig del av energimarkedet, og er drevet av differansen mellom tilbud på og etterspørsel etter strøm.
 • Høy andel av fornybar kraftproduksjon i et strømnett kan gi mer ustabile kraftpriser (siden fornybare kilder er uregelmessige og ikke produserer jevnt og trutt).
 • Når det er overskudd av fornybar kraft, vil kraftprisene falle, og når det er underskudd vil kraftprisene stige.
 • Batterilagringsanlegg kan utjevne disse svingningene ved å kjøpe kraft når det er overskudd av fornybar energi, og selge kraft når det er underskudd av fornybar energi. Med nok batterier vil forskjellen mellom de høyeste og laveste prisene bli mindre, slik at strømnettet blir beskyttet mot ekstreme svingninger i kraftprisene.
Illustrasjon som viser et eksempel på oversikt over energikapasitet i løpet av dagen
En illustrasjon av en dag hvor vind og sol produserer et overskudd av kraft om natten og morgenen, men ikke nok til å dekke etterspørselen sent på ettermiddag og tidlig på kvelden. Med batterier er det mulig å handle innenfor samme dag (intradag). Man kan lade batteriene om natten og morgenen og levere strøm tilbake til nettet om ettermiddagen og kvelden.

Tilknyttede tjenester

 • Tilknyttede tjenester vil si aktiviteter som ikke har med kraftproduksjon å gjøre, men som er nødvendig for å ivareta strømnettets sikkerhet, pålitelighet og stabilitet.
 • Disse tjenestene kan omfatte aktiviteter som frekvensrespons, reaktiv effektstyring eller treghetsmoment.
 • Historisk ble disse tjenester levert av store kraftverk, men batterier spiller en stadig større rolle etter hvert som elektrisitetssystemene får en større andel av fornybar energi.

Vår batterilagringsportefølje

Equinor har som mål å integrere batterilagringsanlegg i sin fornybarportefølje i utvalgte kraftmarkeder.

Vårt geografiske fokus for batterilagring har vært Storbritannia og USA – to av de fremste markedene for batterilagring globalt, hvor vi har sterke posisjoner som selskap, og hvor vi har våre største havvindprosjekter.

Vi har gått inn i disse markedene gjennom oppkjøp av lokale selskaper som kjennetegnes av høyt kvalifiserte team, en sterk merittliste og attraktive prosjektmuligheter. Vi ønsker å skape verdi ved å transformere og skalere virksomhetene sammen med lokale team, og utnytte synergier i Equinor.

I dag eier vi:

 • 45 prosent av Noriker Power Ltd, som har hovedkontor i Gloucester i Storbritannia. Noriker Power har en portefølje på 0,5 GW i batterilagring og hybride lagringsprosjekter i Storbritannia. Det første prosjektet fra Norikers portefølje, Blandford Road, ble besluttet i oktober 2022 og forventes å være operativt i 2023.
 • 100 prosent av East Point Energy LLC, som har hovedkontor i Charlottesville i Virginia i USA. East Point Energy har en portefølje av batterilagringsprosjekter i USA på totalt 3,3 GW.

Vi ser en god mulighet for å skape en lønnsom virksomhet ved å investere i batterilagringsanlegg i utvalgte kraftmarkeder. Dette er basert på mulighetene dette gir for fleksibilitet samt energihandel og tjenester gjennom Danske Commodities, heleid av Equinor.

Illustrasjon av batterilagringsanlegg.
Illustrasjon av batterilagringsanlegg.
East Point Energy LLC 

Hvordan fungerer batterilagringsanlegg?

 • Batterilagringsanlegg omfatter både batterier og energiomformingssystemer
 • Batterier fungerer ved at de omdanner elektrisitet (dvs. elektrisk energi) til kjemisk energi og tilbake igjen når det er nødvendig.
 • Batterier er framstilt av elektrokjemiske celler med to typer ladningsbærere – ioner og elektroner.
 • Disse cellene består av to elektroder (anode og katode) framstilt av et materiale som kan være vert for de nødvendige ionene (f.eks. litiumioner), en separator (for å unngå direkte elektrodekontakt og hindre kortslutning) og en elektrolytt som gjør det mulig å transportere ioner.
 • Elektrodene inneholder også en strømavtaker og er koblet til en ekstern krets som gjør det mulig å transportere elektroner.
 • Til slutt er en battericelles spenning og strøm forskjellig fra det som brukes i strømnettet. Utstyret i energiomformingssystemene (vanligvis frekvensomformere og transformatorer) omdanner strøm (likestrøm til vekselstrøm) og spenning for å sikre korrekt tilkobling og kompatibilitet med nettet.

Lading

Under lading beveger ioner seg fra katodestrukturen gjennom elektrolytten og separatoren til anodestrukturen. For å opprettholde elektronøytralitet vandrer elektroner gjennom den eksterne kretsen og skaper en elektrisk strøm.

Utlading

Under utlading finner den omvendte reaksjonen sted. Ioner går fra anodestrukturen gjennom elektrolytten og separatoren til katodestrukturen. Elektroner beveger seg gjennom den eksterne kretsen i motsatt retning.

Illustrasjon av et litiumbatteri
Illustrasjon av et litiumbatteri.