Skip to content
 1. Hjem
 2. Energi
 3. Batterilagring

Batterilagring

Hvorfor trenger vi batterilagring?

Batterilagring kan spille en viktig rolle i energiomstillingen etter hvert som verden øker sin andel av uregelmessig kraftproduksjon fra fornybare energikilder. Anleggene kan lagre overskuddsenergi fra sol og vind og frigjøre den nür strømnettet trenger energien som mest.

Batterilagringsanlegg kan ogsü tilby tjenester som gjør nettet mer robust. Dette gjør at mer kraftproduksjon fra fornybare kilder kan kobles til nettet.

Batterilagringskapasitet i drift kommer til ü vokse raskt. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) anslür at global batterilagringskapasitet vil øke 80 ganger innen 2050.

Det finnes to hoveddrivkrefter for investering i batterilagringsanlegg: energihandel og levering av tilknyttede tjenester som bidrar til regulering av strømnettet.

Energihandel

 • Prisvolatilitet er en naturlig del av energimarkedet, og er drevet av differansen mellom tilbud pĂĽ og etterspørsel etter strøm.
 • Høy andel av fornybar kraftproduksjon i et strømnett kan gi mer ustabile kraftpriser (siden fornybare kilder er uregelmessige og ikke produserer jevnt og trutt).
 • NĂĽr det er overskudd av fornybar kraft, vil kraftprisene falle, og nĂĽr det er underskudd vil kraftprisene stige.
 • Batterilagringsanlegg kan utjevne disse svingningene ved ĂĽ kjøpe kraft nĂĽr det er overskudd av fornybar energi, og selge kraft nĂĽr det er underskudd av fornybar energi. Med nok batterier vil forskjellen mellom de høyeste og laveste prisene bli mindre, slik at strømnettet blir beskyttet mot ekstreme svingninger i kraftprisene.
Illustrasjon som viser et eksempel pü oversikt over energikapasitet i løpet av dagen
En illustrasjon av en dag hvor vind og sol produserer et overskudd av kraft om natten og morgenen, men ikke nok til ü dekke etterspørselen sent pü ettermiddag og tidlig pü kvelden. Med batterier er det mulig ü handle innenfor samme dag (intradag). Man kan lade batteriene om natten og morgenen og levere strøm tilbake til nettet om ettermiddagen og kvelden.

Tilknyttede tjenester

 • Tilknyttede tjenester vil si aktiviteter som ikke har med kraftproduksjon ĂĽ gjøre, men som er nødvendig for ĂĽ ivareta strømnettets sikkerhet, pĂĽlitelighet og stabilitet.
 • Disse tjenestene kan omfatte aktiviteter som frekvensrespons, reaktiv effektstyring eller treghetsmoment.
 • Historisk ble disse tjenester levert av store kraftverk, men batterier spiller en stadig større rolle etter hvert som elektrisitetssystemene fĂĽr en større andel av fornybar energi.

Vür batterilagringsportefølje

Equinor har som mül ü integrere batterilagringsanlegg i sin fornybarportefølje i utvalgte kraftmarkeder.

Vårt geografiske fokus for batterilagring har vært Storbritannia og USA – to av de fremste markedene for batterilagring globalt, hvor vi har sterke posisjoner som selskap, og hvor vi har våre største havvindprosjekter.

Vi har gütt inn i disse markedene gjennom oppkjøp av lokale selskaper som kjennetegnes av høyt kvalifiserte team, en sterk merittliste og attraktive prosjektmuligheter. Vi ønsker ü skape verdi ved ü transformere og skalere virksomhetene sammen med lokale team, og utnytte synergier i Equinor.

I dag eier vi:

 • 45 prosent av Noriker Power Ltd, som har hovedkontor i Cheltenham i Storbritannia. Noriker Power har en portefølje i batterilagring og hybride lagringsprosjekter i Storbritannia. Det første prosjektet fra Norikers portefølje, Blandford Road (25 MW/ 50 MWh), er i drift.
 • 100 prosent av East Point Energy LLC, som har hovedkontor i Charlottesville i Virginia i USA. East Point Energy har en portefølje av batterilagringsprosjekter i USA.

Vi ser en god mulighet for ü skape en lønnsom virksomhet ved ü investere i batterilagringsanlegg i utvalgte kraftmarkeder. Dette er basert pü mulighetene dette gir for fleksibilitet samt energihandel og tjenester gjennom Danske Commodities, heleid av Equinor.

Illustrasjon av batterilagringsanlegg.
Illustrasjon av batterilagringsanlegg.
East Point Energy LLC 

Hvordan fungerer batterilagringsanlegg?

 • Batterilagringsanlegg omfatter bĂĽde batterier og energiomformingssystemer
 • Batterier fungerer ved at de omdanner elektrisitet (dvs. elektrisk energi) til kjemisk energi og tilbake igjen nĂĽr det er nødvendig.
 • Batterier er framstilt av elektrokjemiske celler med to typer ladningsbĂŚrere – ioner og elektroner.
 • Disse cellene bestĂĽr av to elektroder (anode og katode) framstilt av et materiale som kan vĂŚre vert for de nødvendige ionene (f.eks. litiumioner), en separator (for ĂĽ unngĂĽ direkte elektrodekontakt og hindre kortslutning) og en elektrolytt som gjør det mulig ĂĽ transportere ioner.
 • Elektrodene inneholder ogsĂĽ en strømavtaker og er koblet til en ekstern krets som gjør det mulig ĂĽ transportere elektroner.
 • Til slutt er en battericelles spenning og strøm forskjellig fra det som brukes i strømnettet. Utstyret i energiomformingssystemene (vanligvis frekvensomformere og transformatorer) omdanner strøm (likestrøm til vekselstrøm) og spenning for ĂĽ sikre korrekt tilkobling og kompatibilitet med nettet.

Lading

Under lading beveger ioner seg fra katodestrukturen gjennom elektrolytten og separatoren til anodestrukturen. For ü opprettholde elektronøytralitet vandrer elektroner gjennom den eksterne kretsen og skaper en elektrisk strøm.

Utlading

Under utlading finner den omvendte reaksjonen sted. Ioner gĂĽr fra anodestrukturen gjennom elektrolytten og separatoren til katodestrukturen. Elektroner beveger seg gjennom den eksterne kretsen i motsatt retning.

Illustrasjon av et litiumbatteri
Illustrasjon av et litiumbatteri.