Skip to content

Havvind

 1. Hjem
 2. Energi
 3. Havvind

Vi akter å bli en global aktør innen vindkraft til havs. Slik skal vi klare det.

Den neste og avgjørende fasen i den globale overgangen til lavkarbonsamfunnet skjer nå, og havvind kommer til å spille en nøkkelrolle. For at det grønne skiftet skal lykkes er det viktig med stor skala, industriell og økonomisk styrke, og produksjonskapasitet på globalt nivå.

Det er her vi har noe å bidra med. Vi har over femti år med kompetanse innen utbygging og operasjoner til havs, vi har fokus på sikker og effektiv drift, vi har inngående kunnskaper om energimarkedene, dyktig personell og kompetent leverandørindustri i ryggen. Derfor er Equinor unik posisjonert til å ta en ledende rolle i en energibransje i rivende utvikling.

Equinor er godt på vei til å levere en lønnsom vekst innen fornybar og å bli et ledende selskap innen det grønne skiftet. Vi vil fortsette å bygge opp en solid virksomhet ved å jobbe for å øke avkastningen innenfor havvind gjennom regionale synergieffekter, prosjektfinansiering og strategiske nedsalg. Vi vil å bruke vår evne som en tidlig etablerer i utvalgte, mindre modne markeder for å drive frem storskala prosjekter til lave kostnader.

Innen 2030 planlegger vi å installere netto kapasitet på 12-16 GW. Vår totale fornybarportefølje har potensiale til å produsere 35-60 TWh i 2030 – hvorav to tredjedeler forventes å komme fra havvind.

Har vinden stilnet for havvindsatsingen?

Verdens største havvindparker har startet produksjonen av fornybar energi. Målet er at de ikke skal være størst så lenge. Men økte kostnader gir skjær i sjøen.

Havvind i Norge

Nordsjøen og norsk kontinentalsokkel har noen av verdens beste vindressurser. Havvind vil være en viktig del i fremtidens energimiks og en av løsningene for å møte det økende behovet for fornybar energi, samt bidra til energiomstillingen i Norge og Europa med ny industri og nye jobber.

Les mer om våre havvindaktiviteter i Norge

36.000

Hywind Scotland er verdens første flytende vindpark som forsyner rundt 36.000 britiske hjem

1.000.000

Vi forsyner Europa med fornybar energi fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland tilsvarende forbruket til mer enn en million husstander

2.000 MW

Empire Wind er Equinors første vindprosjekt utenfor Europa, offshore New York, med potensial til å produsere inntil 2.000 MW med strøm.

Hva er det framtidige potensialet for havvind?

 • Den første publikasjonen om utsiktene for havvind fra Det internasjonale energibyrået (IEA), Outlook 2019, indikerer en industriell mulighet tilsvarende 1 billion US-dollar innen 2040, og muligheten til å bli en av de fremste teknologiene for kraftproduksjon over hele verden.
 • Havvind har allerede et sterkt fotfeste i Europa med en installert kapasitet på nærmere 18,5 GW, og globalt kan kapasiteten potensielt komme opp i mer enn 100 GW innen 2030. Av dette er det beregnet at flytende havvind vil utgjøre ti prosent av markedet, som potensielt kan forsyne 12 millioner husstander med kraft i 2030.
 • Gjennom større vindturbiner, bedre design og effektiv drift, kan kostnadene reduseres samtidig som effektiviteten øker. Vi tror havvind over tid vil bli stadig mer lønnsomt uten støtteordninger.
 • Vi tror flytende havvind er den neste bølgen innenfor fornybar energi, og er spent på å se hvilke muligheter denne nye teknologien kan skape.

Vår internasjonale portefølje med vindkraft

Equinor utvikler klynger med vindkraft til havs utenfor Storbritannia, det nordøstlige USA og Østersjøen. Havvind kommer til å bli en viktig del av det grønne skiftet, og vi vil utnytte vår erfaring med operasjoner til havs for å videreutvikle bransjen.

Vår erfaring med å operere under krevende forhold i Nordsjøen har gitt oss innsikt og kunnskap som kan overføres direkte til havvindprosjekter.

Vår ambisjon er derfor å bli en ledende aktør innenfor vindkraft til havs. Her er en oversikt over vår nåværende vindportefølje.

Havvind i Storbritannia

Equinor har lang erfaring med vindkraft i Storbritannia, etter å ha bygget ut og satt i drift vindparkene Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland. Nå samarbeider vi med SSE Renewables og Vårgrønn for å levere Dogger Bank — verdens største offshore vindpark og en viktig milepæl i å levere på Storbritannias dekarboniseringsmål.

Les mer om våre aktiviteter innenfor havvind i Storbritannia

Havvind i USA

Equinor har havvindprosjekter på øst- og vestkysten av USA og er en av de største utviklerne i landets voksende havvindindustri.

Les mer om våre aktiviteter innenfor havvind i USA

Havvind i Polen

For Polen er vår ambisjon å være en foretrukket partner som bidrar til den polske energiovergangen og det norsk-polske energisamarbeidet.

Equinor har interesser i samtlige tre Baltyk offshore vindkraftprosjekter (MFW Baltyk III, MFW Baltyk II og MFW Baltyk I). Ved å delta i alle tre prosjektene, kan vi bygge skala og verdi i det vi anser som en viktig energiregion.

Andre vindparkprosjekter

I tillegg til vår havvindtilstedeværelse i Storbritannia, USA, Polen og Norge, er vi til stede i følgende markeder:

Tyskland

Vi er en partner (25%) i Arkona offshore vindpark i Tyskland, en 385 MW vindpark som ligger i Østersjøen omtrent 22 mil fra den tyske kysten. Med sine 60 turbiner leverer vindparken energi nok til å forsyne tilsvarende ~400.000 husstander årlig. Vindparken startet produksjonen i 2019.

Les mer om våre aktiviteter i Tyskland

Japan

Japan har sterke ambisjoner om å vokse innen fornybar energi. Equinor har derfor etablert et landskontor her for å utforske fornybare og lavkarbon forretningsmuligheter og bygge vår posisjon innen den japanske havvindindustrien.

Les mer om våre aktiviteter i Japan

Sør-Korea

Donghae vindparkprosjekt
Sammen med våre partnere Korean National Oil Company og East West Power har vi ambisjoner om å utvikle en flytende havvindpark på 200 MW i Sør-Korea.

Firefly vindparkprosjekt
Equinor ble tildelt Electricity Business Licence for Firefly-prosjektet fra Sør-Koreas departement for handel, industri og energi (MOTIE) i 2021. Det flytende havvindprosjektet på 750 MW offshore Ulsan, Sør-Korea, gjennomfører for tiden en miljøkonsekvensvurdering, rettet mot kommersiell drift på slutten av 2020-tallet – i påvente av en endelig investeringsbeslutning.

Les mer om våre aktiviteter i Sør-Korea

Frankrike

Equinor, RES og Green Giraffe har gått sammen og etablert Océole, et partnerskap for utvikling av flytende havvind i Frankrike.

Etableringen av partnerskapet er i tråd med de tre selskapenes ambisjon om å utvikle flytende havvindprosjekter med høy ytelse for å støtte opp under Frankrikes mål om å utvikle opp mot 6,8 GW havvind innen 2028 på veien mot å bli klimanøytral innen 2050.

Les mer om våre aktiviteter i Frankrike

Spania

Sammen med Naturgy vil vi utforske potensialet for havvind i Spania.

Den første spanske havvindauksjonen forventes å være på Kanariøyene tidlig i 2023 med en kvalifiseringsprosess sent i 2022. Equinor og Naturgy vurderer i fellesskap muligheten for å utvikle og bygge Floating Wind Canary Island Project (FOWCA) som potensielt kan bli det første fornybarprosjekt for Equinor i Spania.

Les mer om våre aktiviteter i Spania

Vietnam

Med sin lange kystlinje og gunstige vindforhold har Vietnam blant de beste vindressursene i Asia og et sterkt ønske om å utvikle et havvindmarked. Equinor har inngått en MoU med PetroVietnam for framtidige havvindmuligheter.

Equinor åpnet et representasjonskontor i Hanoi i mai 2022.

Les mer om våre aktiviteter i Vietnam

Australia

Equinor åpnet et landkontor i Sydney i september 2023, og har slått seg sammen med de lokale selskapene Oceanex Energy og Nexsphere for å modne offshore vindmuligheter i landet. Dette bygger opp under vår strategi om å være en global leder innen offshore vind, bygge skala i noen definerte områder og sikre vekstmuligheter i attraktive nye markeder tidlig.

Les mer om våre aktiviteter i Australia.

Flytende havvind er framtiden

Det å flytte vindkraft ut på dypere havområder åpner en verden av nye markeder og muligheter. Flytende turbiner kan plasseres nesten hvor som helst der vannet er mer enn 60 meter dypt, og der hvor vindressursene er optimale.

Hva er Equinors fremste styrker?

 • Sikkerhet er vår første prioritet
 • Erfaring med store komplekse prosjekter og leverandørrelasjoner
 • Økonomisk styrke og risikostyring
 • Erfaring med å spille på lag med lokale ressurser
 • Marine drift og vedlikehold
 • Teknologi og innovasjon