Skip to Content
no

Konsern-interne fritak - EMIR

Følgende konsern-interne fritak ble innvilget av Finanstilsynet i Norge 26. oktober 2022 på grunnlag av artikkel 11(7) i EU-forordningen, EMIR, dvs. “Regulation (EU) No. 648/2012 of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories”:

  • Type kontrakt: European Emission Allowances (EUA)
  • Mellom: To beslektede selskaper, som begge er datterselskap av
    Equinor ASA
  • Fritak for: Margin-kravene
  • Type fritak: Fullt fritak
  • Samlet nominell verdi av OTCer under dette fritaket: EUR 411 millioner