Skip to content

Konsern-interne fritak - EMIR

Følgende konsern-interne fritak ble innvilget av Finanstilsynet i Norge 18. mars 2024 på grunnlag av artikkel 11(7) i EU-forordningen, EMIR, dvs. “Regulation (EU) No. 648/2012 of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories”:

 • Type kontrakt: ISDA masteravtale
 • Mellom: Equinor ASA og et datterselskap
 • Fritak for: Margin-kravene
 • Type fritak: Fullt fritak
 • Samlet nominell verdi av OTCer (pr. ĂĽr) under dette fritaket: EUR 5.3 millioner

Følgende konsern-interne fritak ble innvilget av Finanstilsynet i Norge 6. mars 2024 på grunnlag av artikkel 11(9) i EU-forordningen, EMIR, dvs. “Regulation (EU) No. 648/2012 of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories”:

 • Type kontrakt: ISDA masteravtale
 • Mellom: Equinor ASA og et datterselskap
 • Fritak for: Margin-kravene
 • Type fritak: Fullt fritak
 • Samlet nominell verdi av OTCer (pr. ĂĽr) under dette fritaket: EUR 1 320 millioner

Følgende konsern-interne fritak ble innvilget av Finanstilsynet i Norge 23. september 2023 på grunnlag av artikkel 11(7) i EU-forordningen, EMIR, dvs. “Regulation (EU) No. 648/2012 of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories”:

 • Type kontrakt: ISDA masteravtale
 • Mellom: Equinor ASA og et datterselskap
 • Fritak for: Margin-kravene
 • Type fritak: Fullt fritak
 • Samlet nominell verdi av OTCer under dette fritaket (pr. ĂĽr): EUR 402 millioner

Følgende konsern-interne fritak ble innvilget av Finanstilsynet i Norge 26. oktober 2022 på grunnlag av artikkel 11(7) i EU-forordningen, EMIR, dvs. “Regulation (EU) No. 648/2012 of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories”:

 • Type kontrakt: European Emission Allowances (EUA)
 • Mellom: To beslektede selskaper, som begge er datterselskap av
  Equinor ASA
 • Fritak for: Margin-kravene
 • Type fritak: Fullt fritak
 • Samlet nominell verdi av OTCer under dette fritaket (pr. ĂĽr): EUR 411 millioner