Skip to content

Solenergi i Equinor

Solenergianlegget Apodi i Brasil
Solenergianlegget Apodi i Brasil
Foto: Einar Aslaksen
  1. Hjem
  2. Energi
  3. Solenergi

Solen er en uvurderlig energikilde for framtiden, og utsiktene for solenergi er lyse.

Betydelige kostnadsreduksjoner og teknologiske framskritt innen solcelleteknologi har gjort solenergi til en stadig mer attraktiv energikilde i konkurranse med tradisjonelle energikilder i mange deler av verden. Solenergi fra solcellerer en rimelig energikilde som raskt kan tas i bruk og skaleres.

Solenergi står overfor flere tiår med sterk vekst. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) anslår at rundt 30 prosent av den globale elektrisiteten vil komme fra solenergi i 2050. Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at solcelle-energi må tjuedobles fra 2021 til 2050 for å møte deres scenario for klimanøytralitet innen 2050.

For Equinor er solenergi en viktig del av verktøykassen når vi skal utvikle oss som en markedsdrevet kraftprodusent, en strategi vi har fulgt siden 2019. Dette innebærer at vi retter oss mot utvalgte kraftmarkeder med energiløsninger som møter kundenes og markedets behov. Vi oppnår dette ved å bygge en landbasert fornybarportefølje, støttet av lagringsløsninger og trading-muligheter.

For det enkelte samfunn muliggjør solenergi innenlandsk energiproduksjon og bidrar til sikker tilførsel av fornybar og rimelig elektrisitet til forbrukerne på lang sikt.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Vår portefølje

Equinor bygger opp en lønnsom portefølje av landbaserte fornybarprosjekter i utvalgte markeder.

Brasil

Equinors første steg inn i solenenergi var solenergianlegget Apodi i Brasil med en kapasitet på 162 MW. Equinor har en eierandel på 43,5 prosent i Apodi. Det samme har operatøren Scatec. Anlegget startet produksjon i 2018.

I mars 2024 startet produksjonen i solenergianlegget Mendubim på 531 MW. Mendubim er utviklet og drives som et fellesprosjekt (JV) mellom Scatec, Hydro Rein og Equinor. Equinor har en eierandel på 30 prosent i prosjektet.

I 2023 kjøpte Equinor det brasilianske fornybarselskapet Rio Energy. Kjøpet inkluderer den landbaserte vindparken Serra da Babilonia 1 på 223 MW som er i drift, samt en utviklingsportefølje bestående av landbaserte vind- og solenergiprosjekter.

Les mer om våre aktiviteter i Brasil

Polen

I 2021 kjøpte Equinor det polske fornybarselskapet Wento. Wento har en utviklingsportefølje innenfor landbasert fornybar energi og batterilagring i Polen. To solkraftanlegg, Stępień (58 MW) og Zagórzyca (60 MW), og en landbasert vindpark Wilko (26 MW) er i kommersiell produksjon. Ytterligere et solkraftanlegg er under bygging.

Les mer om våre aktiviteter i Polen

Nord-Europa

I november 2022 kjøpte Equinor BeGreen, et dansk selskap som utvikler solenergiprosjekter. BeGreen har en utviklingsportefølje med solenergiprosjekter i Danmark, Sverige og Polen.

Eierskap

Equinor har en 100% eierandel i Rio Energy, et ledende brasiliansk fornybarselskap.
Equinor har en 100% eierandel i BeGreen, et ledende dansk solenergiselskap.
Equinor har en 100% eierandel i Wento, et ledende polsk solenergiselskap.
Equinor har en 16,2% eierandel i Scatec, et integrert uavhengig fornybarselskap.

Hvordan fungerer solcellepaneler?

  • Solcellepaneler fungerer ved å absorbere sollys (fotoner) i solceller hvor lyset omformes til elektrisk energi. Flere celler er sammenkoblet i ett panel. Cellene produserer likestrøm, som deretter blir omgjort til anvendelig vekselstrøm ved hjelp av vekselretterteknologi.
  • Panelene er enten installert på metallkonstruksjoner med fast hellingsvinkel, eller på «trackers» som kan optimalisere vinkelen mellom solen og panelene.
  • Typiske solcellepaneler for solenergiprosjekter i storskalaprosjekter(> 5 MW) produserer 600 W under ideelle forhold (når solen står høyest på himmelen uten skyer). Med nåværende konvensjonell teknologi kan panelene omdanne rundt 21-22% av det innkommende sollyset til elektrisitet. Panelene er vanligvis mer enn 2 meter høye, mer enn 1 meter brede, og veier rundt 35 kg. Et stort solcelle-anlegg kan bestå av mer enn 500 000 slike paneler.
  • Det meste av dagens solcelleteknologi er basert på silisium. Silisium er et velkjent materiale som finnes i rikelige mengder i naturen, noe som gjør det godt egnet til å møte det økende behovet for solenergi globalt. Den største ulempen med silisiumbaserte solcellepaneler er at produksjonsprosessen er energiintensiv, og teknologien har begrenset oppside når det gjelder effektivitetsforbedringer. Alternative materialer som perovskitt blir undersøkt for å forbedre effektiviteten i framtidige PV-paneler.