Skip to content
no

Solenergi i Equinor

Solen er en verdifull energikilde for framtiden – og utsiktene for solenergi er lyse. Etter dramatiske kostnadsreduksjoner er solenergi nå en av de fornybare energiformene som har størst vekstpotensial.

Solenergi er en nesten ubegrenset energikilde med et enormt potensial. Dersom vi antar at den globale energimiksen utvikler seg i bærekraftig retning, vil over 20 prosent av all elektrisitet komme fra solenergi i 2050, ifølge New Energy Outlook (NEO) 2019 fra BloombergNEF.

Bedre teknologi og lavere kostnader har gjort solenergi til en stadig mer attraktiv energikilde i konkurranse med tradisjonelle energikilder på aktuelle markeder.

Equinor har i flere tiår drevet med energi-innovasjon og investerer i prosjekter og innovative teknologiselskaper innen solenergi for å vise hvordan solenergi kan gi skalerbar og lønnsom vekst.

Havvind

Framtiden er lys for solenergivirksomheten

Den globale solenergiindustrien har økt med rundt 50 % årlig de siste ti årene, og det forventes at solenergi blir en viktig fornybar energikilde med fortsatt høy vekst, særlig i nye markeder. Takket være forbedringer i teknologisk effektivitet, innovasjon, stordriftsfordeler og mer profesjonelle verdikjeder, er solenergi raskt i ferd med å bli en rimelig energikilde.

Prisen på solenergi er halvert de tre siste årene, og IEA tror den vil bli halvert en gang til de neste tre årene. I dag står solenergi for rundt én prosent av verdens energimiks.

Bloomberg New Energy Finance anslår at innen 2040 vil rundt 34 % av all elektrisitet komme fra intermitterende fornybare energikilder, der solenergi vil stå for en tredel.

Installert kapasitet av solceller har vokst med rundt 50 % per år globalt i løpet av de siste 15 årene. I slutten av 2016 var installert kapasitet på 300 GW.

I dag kreves det 200.000 solcellepaneler og et areal tilsvarende hundre fotballbaner for å dekke energibehovet til 80 000 husholdninger.

Hvordan fungerer solenergi?

  • Solcellepaneler virker ved at de absorberer sollys i fotovoltaiske celler (solceller).
  • De genererer likestrøm, som deretter blir omgjort til vekselstrøm ved hjelp av vekselretterteknologi.
  • I hver solcelle er det en tynn halvlederskive (wafer), som består av to lag silisium.
  • Når lysenergi fra sola treffer en solcelle, aktiviseres cellen, og elektronene «frigjøres» fra atomene i halvlederskiven.
  • De løse elektronene settes i bevegelse av det elektriske feltet rundt halvlederen, og denne bevegelsen skaper elektrisk strøm.

Solenergi i Brasil

Equinor har i flere tiår drevet med energi-innovasjon og investerer i solenergiprosjekter og innovative solenergiteknologiselskaper for å vise hvordan solenergi kan gi skalerbar og lønnsom vekst.

Rundt 200.000 husholdninger i Brasil får nå strøm fra solkraftanlegget Apodi. Anlegget produserer 162 MW, drives av Scatec og var Equinors første satsing innen solenergi. Det er koplet til strømnettet og er i kommersiell drift.

Partner med Scatec

For å øke eksponeringen vår mot en hurtigvoksende fornybarsektor og for å komplettere porteføljen kjøpte Equinor i 2018 i første omgang en 10 % eierandel i Scatec, som er en integrert uavhengig solkraftprodusent, og i desember 2019 økte vi eierandelen til 15,2 %.

Equinor og Scatec har også blitt enige om et eksklusivt samarbeid for i fellesskap å utvikle mulige framtidige solenergiprosjekter i Brasil. Scatec har en portefølje på 1,5 gigawatt (GW) i drift og under bygging.

Prosjekter

Equinor er med i følgende prosjekter:

Apodi (Brasil)

Equinor har en eierandel på 43.5 % i Apodi-anlegget, som har en kapasitet på 162 MW, sammen med operatøren Scatec, som er en norsk, uavhengig solkraftprodusent. Prosjektet leverer strøm tilsvarende kraftbehovet til 200.000 husholdninger. Anlegget kom i produksjon i 2018.

Les mer om våre aktiviteter i Brasil

Guañizuil II A (Argentina)

Equinor har en eierandel på 50 % i solkraftprosjektet Guañizuil II A i Argentina. Anlegget er drevet av Scatec og ligger i San Juan-regionen i Argentina. Anlegget kom i drift i juli 2021 og har en installert kapasitet på 117 MW.

Les mer om våre aktiviteter i Argentina

Equinor Ventures investerer i vekstselskaper innen fornybar energi

Equinor Ventures er et av verdens største selskapsbaserte venturefond, som har som mål å investere i ambisiøse vekstselskaper innenfor fornybar energi.

Equinor Ventures ønsker å være en attraktiv partner for vekstselskaper. Vi ønsker å jobbe med gründere og innovatører, og gå sammen i partnerskap med bedriftsetablerere for å være med å forme energiframtiden.

Ler mer om Equinor Ventures