Skip to Content
no

Generalforsamling 2023 | Equinor ASA

-(UTC)
Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger

Equinors ordinære generalforsamling ble avholdt onsdag 10. mai 2023 kl. 15.00 CEST.

Generalforsamlingen vil bli avholdt i Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger for de som deltar fysisk og via Lumi AGM for de som deltar digitalt.

Generalforsamlingen vil bli avholdt på norsk og simultanoversatt til engelsk.

Avstemning vil foregå elektronisk via Lumi AGM både for aksjonærer som møter fysisk og de som deltar digitalt. Det er mulig å forhåndsstemme, men dersom aksjonæren ønsker å stemme underveis må smarttelefon eller nettbrett medbringes. Veiledning vil bli gitt ved oppmøte. Veiledning til Lumi AGM er også tilgjengelig via denne linken .

Andre interesserte og aksjonærer som ikke ønsker å avgi stemme eller stille spørsmål, kan følge generalforsamlingen via webcast lenger ned på denne siden.

Ved tekniske problemer kan generalforsamlingen følges via vår YouTube-konto .

Påmelding

Fysisk deltakelse på generalforsamlingen bør meldes til selskapet innen 9. mai 2023 kl. 12.00 CEST. Påmelding kan foretas via VPS Investortjenester eller denne linken . Dette krever en pinkode og referansenummer som står oppført på skjema vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester. Påmeldingsskjema kan også sendes per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Digital deltakelse krever ingen påmelding.

Forhåndsstemme og fullmakt

Aksjonærer kan avgi forhåndsstemme innen 9. mai 2023 kl. 16.00 CEST for hver enkelt sak på dagsorden via VPS Investortjenester eller denne linken . Dette krever en pinkode og referansenummer som står oppført på skjema vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester.

Aksjonærer som ønsker å stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmektig kan, innen 9. mai 2023 kl. 12.00 CEST, gi fullmakt elektronisk fra aksjonærens konto i VPS Investortjenester eller via denne linken . Dette krever en pinkode og referansenummer som står oppført på skjema vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester. Fullmaktsskjema kan også sendes per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjonærer som har forhåndsstemt, gitt en åpen fullmakt eller fullmakt med stemmeinstruks, som ønsker å delta digitalt via Lumi AGM eller fysisk, vil ikke få sakene til avstemning i Lumi AGM, men har fortsatt talerett eller kan stille spørsmål via Lumi AGM.

Aksjonærer kan finne sin pinkode og referansenummer ved å logge på VPS Investortjenester via www.vps.no eller nettbank. Velg: Hendelser - Generalforsamling - klikk på ISIN, her fremkommer pinkode og referansenummer. For ytterligere forklaring, vennligst se VPS veiledning . Aksjonærer er også velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice, vedrørende pålogging eller andre tekniske spørsmål, på telefon +47 23 26 80 20.

Generelle spørsmål vedrørende generalforsamlingen kan rettes til Investor Relations:
Erik Gonder, +47 995 62 611 eller ergon@equinor.com
Anne Sofie Dahle, +47 908 87 554 eller asda@equinor.com .

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere statistikk-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.