Skip to Content
no
Amanda og Lotte på Hammerfest LNG
Amanda og Lotte på Hammerfest LNG.
Foto: Stian Pedersen, Polarnatt Media
  1. Hjem
  2. Karriere
  3. Styrker laget Hammerfest

Vi styrker laget!

Vil du bidra til Europas energiforsyning og jobbe med engasjerte kolleger?

Vi trenger flere flinke folk til å drive anlegget vårt og som ønsker å ta del i de spennende mulighetene som ligger i energiomstillingen.

Med en stab på rundt 350 Equinor-ansatte blir du fort kjent, du kan raskt få ansvar og ikke minst utfordre deg på nye fagområder. Vi har behov for deg enten du er nyutdannet eller erfaren fagperson.

Kanskje er du den vi er på jakt etter?

Møt dine kolleger

Møt Lotte, og hør henne fortelle hvordan hun opplever det å jobbe i Equinor og bo i Hammerfest.

Loading...

Innen kjemiprosess faget er mulighetene mange, og på et komplekst anlegg som Hammerfest LNG blir man aldri ferdig utlært.

Amanda SvendsenSenior Engineer Quality and Risk Management
Amanda Svendsen

Jeg gjennomførte lærlingetiden min ved Hammerfest LNG, og fikk i 2016 jobb som prosessoperatør. Innen kjemiprosessfaget er mulighetene mange, og på et komplekst anlegg som Hammerfest LNG blir man aldri ferdig utlært. Etter noen år som kontrollromsoperatør ønsket jeg andre utfordringer og fikk muligheten til å jobbe med prosjektarbeid. Jeg fant fort ut at dette er noe jeg synes er kjempegøy. I rollen min i dag, støtter jeg prosjektledere med kvalitetssikring og risikostyring. Jeg har også vært så heldig at arbeidsplassen min har lagt til rette for, og støttet meg gjennom en bachelor-utdanning innen internasjonal beredskap ved Universitetet i Tromsø. Det jeg liker aller best med jobben min er at ingen dager er like, og at jeg får ta del i et vidt spekter av oppgaver slik at jeg virkelig får utfordret og utviklet meg.

Et anlegg i særklasse

Hammerfest LNG er Norges og Europas første storskala produksjonsanlegg for nedkjølt, flytende naturgass (LNG). Det er også ett av verdens mest energieffektive LNG-anlegg, noe som innebærer betydelige utslippsreduksjoner sammenlignet med tilsvarende anlegg.

Anlegget har vært i drift siden 2007 og oppgaven vår er å ta imot gass fra felt i Barentshavet, prosessere og kjøle den ned før den lagres på tanker. CO2 blir skilt ut fra naturgassen og sendt tilbake til feltet.

LNG-skip klare til å frakte energi ut i Europa
LNG-skip klare til å frakte energi ut i Europa.
Foto: Rino Engdal

Mange muligheter for en lang karriere

Vi har ansatte hos oss som begynte som lærling og nå har fast jobb. Andre har tatt i bruk noen av mulighetene vi gir for å ta videreutdannelse mens de jobber og har nå ledende stillinger hos oss på Melkøya.

En av mange fordeler med å jobbe i Equinor er at det finnes et hav av muligheter for videreutvikling og jobb innenfor andre områder, eller på andre lokasjoner i inn- og utland. Du må bare ligge litt fremme i skoene, og gripe sjansene som kommer.

Får du jobb hos oss og flytter til Hammerfest, kan Equinor tilby en rekke incentivordninger:

  • Boliglånsordning: Nyansatte kan innenfor gitte rammer gis rente- og avdragsfritt lån til kjøp eller bygging av egen bolig i Hammerfest kommune. Omkostninger ved kjøp av bolig kan dekkes av selskapet. Boliglånsordningen omfatter ikke graduates.
  • Midlertidig bolig: Equinor tilbyr midlertidig bolig i inntil 1 år for nyansatte slik at man har god tid til å finne eget bosted.
  • Mulighet for videreutdanning: ansatte kan søke om å få dekket videreutdanning som for eksempel bachelor, master eller PhD studier.

I tillegg kommer de allmenne incentivene for Finnmark, som lavere skatt, nedskrivning av studielån og gratis barnehage.

Foto av Hammerfest
Hammerfest.
Foto: Ole Jørgen Bratland

Bli kjent med Hammerfest

Flytter du hjem? Eller kommer du hit for første gang?

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Hammerfest hvor vi kan tilby en spennende jobb med store utviklingsmuligheter, gode kolleger og en trivelig by. Her kan du kombinere hverdagslogistikk med en spennende jobb!

Hammerfest ligger på 70,7 grader nord med nesen vendt mot Barentshavet.

Når sola er borte halve året er det ikke å undres over at de var tidlig ute med å skaffe lys i byen; Hammerfest var faktisk den første byen i Norge og Nord- Europa som hadde elektrisk gatebelysning.

I dag er byen et levende bevis på at det er mulig å ha storbyflair i en liten by langt nord i landet, med gode restauranter, flere hoteller, hurtigruteanløp, et flunkende nytt kulturhus, idrettsanlegg, regionens største ridehus, nyoppussede skoler og barnehager, oppvarmede fortau i byen, mange interessante arbeidsplasser, og et flunkende nytt sykehus.

Ikke alt, men mye av dette skyldes utviklingen og utbyggingen av Snøhvit og Hammerfest LNG.

Vi krysser fingrene for at du har lyst til å bli en del av laget vårt, og ser fram til å ønske deg og dine velkommen til byen.

Vil du lese mer om hva Hammerfest kommune har å tilby? Sjekk ut lenkene under.

Melkøya, Hammerfest.
Melkøya, Hammerfest.
Foto: Einar Aslaksen

Equinor - et overblikk

Vi er et internasjonalt energiselskap som jobber for å ta en ledende rolle i energiomstillingen. Det skal sikre at vi kan fortsette å skape verdier også i en lavkarbonframtid.

Optimalisert olje- og gassvirksomhet er et av tre hovedelementer i strategien vår. Vi står i dag for 70% av olje- og gassproduksjonen i Norge, og målet vårt er å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå frem mot 2030. Samtidig er ambisjonen vår å ha karbonnøytral drift innen 2030, og å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

Vi er blant verdens største operatører til havs, den største operatøren på norsk sokkel og den nest største eksportøren av gass til Europa. Med en kompetent organisasjon og en lang historie tuftet på teknologi og nyskapning har vi et unikt utgangspunkt for å spille en ledende rolle i det grønne skiftet.

En solid økonomi og en sterk balanse gjør at vi kan gripe mulighetene etter hvert som de kommer. Vår oppgave er å gjøre naturressurser om til energi for folk og fremgang for samfunn. Vi bidrar til at samfunnets hjul holdes i gang, at boliger har lys og varme og at biler har drivstoff, både i Norge og internasjonalt. Det er en viktig jobb. Den er meningsfylt og variert, og ikke en eneste dag er lik. Her er det sjelden kjedelig.