Skip to Content
no

Vi styrker laget i Hammerfest!

  1. Hjem
  2. Karriere
  3. Styrker laget hammerfest

Vi søker ingeniører, økonomer og ledere innen mange ulike disipliner til Hammerfest LNG.

Har du bakgrunn som ingeniør eller leder? Kan hende har du en annen bakgrunn som vi kan trenge på anlegget?

Trives du med å være med å påvirke beslutninger og jobbe med engasjerte kolleger?

Vi trenger flere flinke folk til å drive anlegget vårt og som ønsker å ta del i de spennende mulighetene som ligger i vårt mål om å ta en ledende rolle i energiomstillingen.

Kanskje er du den vi er på jakt etter?

Les mer om stillingene og søk her
Foto: Ole Jørgen Bratland

Et anlegg i særklasse!

Hammerfest LNG er Norges og Europas første storskala produksjonsanlegg for nedkjølt, flytende naturgass (LNG). Det er også ett av verdens mest energieffektive LNG-anlegg, noe som innebærer betydelige utslippsreduksjoner sammenlignet med tilsvarende anlegg.

Anlegget har vært i drift siden 2007 og oppgaven vår er å ta imot gass fra felt i Barentshavet, prosessere og kjøle den ned før den lagres på tanker. CO2 blir skilt ut fra naturgassen og sendt tilbake til feltet.

Siden oppstarten av anlegget har vi årlig fjernet og lagret CO2 som tilsvarer utslippene til 400.000 fossildrevne biler. Flytende LNG fraktes fra Hammerfest på skip til markeder i Europa.
Foto: Harald Pettersen
Prosessoperatør Espen Halvorsen og fabrikksjef Thor Johan Haave i samtale ute i anlegget på Hammerfest LNG
Prosessoperatør Espen Halvorsen og fabrikksjef Thor Johan Haave i samtale ute i anlegget på Hammerfest LNG.
Foto: Ole Jørgen Bratland

Mange muligheter for en lang karriere

Vi har ansatte hos oss som begynte som lærling og nå har fast jobb. Andre har tatt i bruk noen av mulighetene vi gir for å ta videreutdannelse mens de jobber og har nå ledende stillinger hos oss på Melkøya.

En av mange fordeler med å jobbe i Equinor er at det finnes et hav av muligheter for videreutvikling og jobb innenfor andre områder, eller på andre lokasjoner i inn- og utland. Du må bare ligge litt fremme i skoene, og gripe sjansene som kommer.

I Hammerfest byr vi på spennende arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø. I tillegg har vi Equinors beste velferdsklubb med tilbud fra A til Å for hele familien. Her er nye skoler og barnehager, kulturhus og idrettshaller, og vi kan by på en god og rentefri boliglånsordning. Vi dekker flyttekostnader hvis du må flytte, og har ordninger for midlertidig bolig. Dessuten kan du se fram mot Finnmarksfradrag på skatt og nedskrivning av studielån for nyansatte hvis du kommer nordover til oss.

Hvem er du?
Du har minimum utdannelse på bachelornivå eller fagutdanning. Du er kanskje i starten av din yrkeskarriere? Eller har 30 års erfaring? Det er også aktuelt. Veldig aktuelt, faktisk.

Det viktigste er at du har god og faglig relevant bakgrunn, evner å få folk med deg, har mot til å ta ansvar og evne til å håndtere risiko. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader.

I tillegg til alle muligheter som LNG-anlegget byr på i dag, vil det komme nye vår vei, som elektrifisering, landkompresjon, utbygging av Johan Castberg og Wisting, og prosjektet Barents Blue.

Kart Norge Barentshavet

Møt noen av de som kan bli dine kolleger

Jeg gjennomførte lærlingetiden min ved Hammerfest LNG, og fikk i 2016 jobb som prosessoperatør. Siden da har jeg hovedsakelig jobbet som kontrollromsoperatør, hvor mine hovedoppgaver er å drifte, overvåke og optimalisere LNG-produksjonen.

Amanda Svendsenprosessoperatør
Amanda Svendsen

Innen kjemiprosess faget er mulighetene mange, og på et komplekst anlegg som Hammerfest LNG blir man aldri ferdig utlært. For tiden jobber jeg som kontrollromsoperatør, hvor jeg overvåker og styrer nedkjølingsprosessen av LNG, ved anlegget. Jeg har i løpet av de siste årene hatt mange spennende oppgaver, og jobbet som en koordinerende rolle mellom prosjektene våre og driftsavdelingen. Jeg er også så heldig at arbeidsplassen min legger til rette for, og støtter meg, når jeg nå er i gang med en bachelor-utdanning innen internasjonal beredskap ved UiT. Det jeg liker aller best med jobben min ved Hammerfest LNG er at ingen dager er like.

Som navnet mitt kanskje antyder så er jeg ikke norsk, men kommer fra Belgia. Jeg har utdanning som sivilingeniør i bygg og anlegg, og en master innen «Electronics and ICT engineering technology».

Jeff Geudensfungerende forbedrings og digitaliseringsleder
Jeff Geudens

På Melkøya jobber jeg som fungerende forbedrings og digitaliseringsleder hvor jeg rådgiver anlegget innenfor digitalisering og kontinuerlig forbedring I denne stillingen følger jeg opp implementeringen av nye digitale løsninger som for eksempel Digital Feltarbeider (bruk av iPads og iPhones i felt) og sikrer strukturert arbeid med kontinuerlig forbedring. Jeg identifiserer også nye muligheter og forbereder dem for utrulling på tvers av landanleggene våre.

Bli kjent med Hammerfest

Hammerfest ligger på 70,7 grader nord med nesen vendt mot Barentshavet.

Når sola er borte halve året er det ikke å undres over at de var tidlig ute med å skaffe lys i byen; Hammerfest var faktisk den første byen i Norge og Nord- Europa som hadde elektrisk gatebelysning.

I dag er byen et levende bevis på at det er mulig å ha storbyflair i en liten by langt nord i landet, med gode restauranter, flere hoteller, hurtigruteanløp, et flunkende nytt kulturhus, idrettsanlegg, regionens største ridehus, nyoppussede skoler og barnehager, oppvarmede fortau i byen, mange interessante arbeidsplasser, og (snart) et flunkende nytt sykehus.

Ikke alt, men mye av dette skyldes utviklingen og utbyggingen av Snøhvit og Hammerfest LNG.

Noen av våre kolleger har delt sine fineste bilder og opplevelser fra livet utenfor jobb i Hammerfest. Vi krysser fingre for at du har lyst til å bli en del av vårt lag, og ser fram til å ønske deg og dine velkommen til byen.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Johan Sverdrup
Johan Sverdrup.
Foto: Woldcam

Equinor – et overblikk

Vi er et internasjonalt energiselskap som jobber for å ta en ledende rolle i energiomstillingen. Det skal sikre at vi kan fortsette å skape verdier også i en lavkarbonframtid.

Optimalisert olje- og gassvirksomhet er et av tre hovedelementer i strategien vår. Vi står i dag for 70% av olje- og gassproduksjonen i Norge, og målet vårt er å opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå frem mot 2030. Samtidig er ambisjonen vår å ha karbonnøytral drift innen 2030, og å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

Vi er blant verdens største operatører til havs, den største operatøren på norsk sokkel og den nest største eksportøren av gass til Europa. Med en kompetent organisasjon og en lang historie tuftet på teknologi og nyskapning har vi et unikt utgangspunkt for å spille en ledende rolle i det grønne skiftet.

En solid økonomi og en sterk balanse gjør at vi kan gripe mulighetene etter hvert som de kommer. Vår oppgave er å gjøre naturressurser om til energi for folk og fremgang for samfunn. Vi bidrar til at samfunnets hjul holdes i gang, at boliger har lys og varme og at biler har drivstoff, både i Norge og internasjonalt. Det er en viktig jobb. Den er meningsfylt og variert, og ikke en eneste dag er lik. Her er det sjelden kjedelig.

21 000 ansatte

i rundt 30 land

26 millioner tonn

CO2 permanent lagret av Equinor

1 million

Vi produserer fornybar energi tilsvarende behovet til én million husholdninger

For å nå ambisjonen om å bli karbonnøytrale jobber vi langs tre akser:

  • Optimalisert olje- og gassportefølje.
  • Nye markedsmuligheter innen lavkarbonløsninger, inkludert hydrogen og karbonfangst og -lagring.
  • Lønnsom vekst innen fornybar energi.

Vi produserer energi tilsvarende behovet til 170 millioner mennesker – hver eneste dag. For å løse noen av verdens mest krevende energiutfordringer trenger vi din energi. Bli med på laget!