Skip to content

Equinor feirer 50 år - og 25 år med virksomhet i USA

Siri Espedal Kindem er leder for fornybart i USA.

Q: Hva har Equinors tilstedeværelse betydd for landet du jobber i?

A: Equinor har drevet med olje- og gassvirksomhet i USA i 25 år, og i 2017 fikk vi vårt første område for havvind på den amerikanske østkysten.

Siden har vi bygget opp en stadig større satsning på fornybart, og med prosjektene Empire og Beacon Wind skal vi levere strøm til 2 millioner amerikanske hjem.

Bio

Navn: Siri Espedal Kindem

Stilling: Leder for fornybart i USA

Lokasjon: USA

Q: Hvordan ser det grønne skiftet og energiomstillingen ut der du er?

A: I hele USA finnes det per i dag kun sju aktive offshore vindturbiner, så vi bygger dermed mer enn prosjekter; vi bygger industri som vil skape grønne og bærekraftige arbeidsplasser samtidig som vi bidrar til energiomstillingen. Biden-administrasjonen har et mål om å klare 30 GW med fornybar energi i 2030, og Equinor vil levere mer enn 10 % av den totalen..

Q: Hva tenker du om ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2050?

A: Den ambisjonen gjør meg stolt, og er i tråd med hva omverdenen forventer av oss som selskap. Det konkrete arbeidet vi gjør fra dag til dag med fornybart i USA, er med å bidra til at vi kan lykkes med målet om netto null. I tillegg vil vi i prosjektutviklingsfasen gjøre valg for å underbygge framtidige klimamål. Et eksempel er ved bestilling av et nytt Service and Operation-skip, der vi har valgt et fartøy med hybrid fremdriftssystem slik vi kjenner det fra biler med hybridmotorer. Dette for å redusere CO₂ utslipp ved seiling inn og ut av New York. Det ses også på muligheter for full elektrifisering av dette fartøyet, men dette er avhengig av at vi får utviklet system for lading offshore noe det jobbes med.

Q: Samarbeid er avgjørende for å nå de ambisiøse klimamålene. På hvilken måte er det viktig i arbeidet ditt?

A: Min oppgave i vårt bidrag for å nå disse målene er å levere havvindprosjekter – i første omgang på østkysten av USA. Dette er ikke bare store marine fabrikasjon- og installasjonsprosjekter. I USA innebærer dette også utbygging av infrastruktur som baser og sub-stasjoner, og tilknytning til kraftnettet. For å kunne starte å bygge må miljøgodkjenninger sikres, og for å få til dette til må vi samarbeide med interessenter på ulike nivåer, som by, delstater og nasjonalt. I tillegg har vi internt i Equinor lært mye om veien til suksess fra prosjekter som ligger foran oss i løypa: for eksempel Dogger Bank.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.