Skip to content

50 år i Nordsjøen har brakt oss til Sør-Korea

Sør-Korea står midt i en energiomstilling, og Equinor ønsker å ta en sentral rolle i den. Landets planer for flytende havvind kan bli viktig for verdens utnyttelse av havvindressursene.

En omstilling skjer i Sør-Korea. Landet har satt ambisiøse klimamål – med en ambisjon om netto null utslipp i 2050 – og skal erstatte mye importert fossil energi med egenprodusert kraft.

Offshore vindkraft blir avgjørende i denne omstillingen, og Sør-Korea har mange av forutsetningene for å ligge i teten i utviklingen av havvind. Men det er ikke uten utfordringer. På deler av Koreas kontinentalsokkel blir det brått veldig dypt vann – nesten som i Nordsjøen. Det betyr at den mest utviklede måten å bygge ut havvind på – såkalt bunnfast havvind – ikke er et alternativ langs store deler kysten.

Derfor må vindturbinene flyte – ikke stå på havbunnen. Og slik er det for om lag 80 prosent av verdens havvindressurser.

Sør-Korea har alt som skal til for å bli en first-mover på neste generasjon flytende havvind.

Jacques-Etienne MichelEquinors landsjef i Sør-Korea
Bilde av Equinors landsjef i Sør-Korea, Jacques-Etienne Michel.

Ønsker en ledende rolle

Equinor har hatt eget kontor i Sør-Korea siden 2014 og ønsker å ta en ledende rolle i utviklingen av flytende havvind. Men historikken strekker seg mye lenger tilbake. Med en stor verfts- og leverandørindustri – som Equinor har samarbeidet med til sine olje- og gassprosjekter helt siden 80-tallet – ligger alt til rette for at både Equinor, partnere og Sør-Korea kan drive frem en teknologiutvikling som kan få ned kostnadene også innen havvind-prosjekter, og være til nytte for resten av verden.

– Sør-Korea har alt som skal til for å bli en first-mover på neste generasjon flytende havvind. De har verftene, de har kompetanse på sveising og kutting av stål, og de har lokale forhold som gjør at de kan bruke det de bygger selv. Ganske likt som slik vi tenker om Norge og havvind, sier Jacques-Etienne Michel, Equinors landsjef i Sør-Korea.

I disse dager jobber han og kollegene med flere konkrete prosjekter som de håper å realisere sammen med lokale partnere, og i tett samarbeid med lokale myndigheter, næringsliv og innbyggere.

Det neste alternativet

Equinor er allerede verdensledende innenfor flytende havvind som verdens første selskap med en flytende havvindpark i kommersiell drift. Equinor har siden 2017 produsert fornybar energi fra Hywind Scotland. Dette banebrytende prosjektet er basert på sparbøyedesign, der understellet er som en flytende, stående sylinder forankret til havbunnen – nesten som en flaske som er delvis fylt, og der mesteparten av flasken er under vann.

Dette er kjent teknologi fra oljebransjen. Gassfeltet Aasta Hansteen i Norskehavet er basert på sparteknologien, og er verdens største av sitt slag.

I Sør-Korea jobbes det nå videre med det neste, utfyllende alternativet for flytende vindkraft som også baserer seg på velkjente konsepter for Equinor: Halvt nedsenkbare flyterigger.

– På grunn av forholdene langs kysten her har vi utvikletet nytt flyterkonsept, som er en god match med både koreansk geografi, vær og leverandørindustri, sier landsjefen.

I større skala

Flyter-konseptet kalles Wind Semi og er laget for å gi høyest mulig stabilitet og kraftproduksjon, samt tilrettelegge for effektiv masseproduksjon ved lokale verft. Dette, kombinert med prosjekter i storskala, vil være avgjørende for lønnsomheten i prosjektene.

– Hovedmålet vårt er å forbedre teknologien og få større skala på prosjektene. Det blir avgjørende for å få ned kostnadene og slik gjør flytende vindkraft til et økonomisk robust alternativ i andre deler av verden også, sier Michel.

Equinor i Sør-Korea

  • Equinor etablerte seg i Sør-Korea med eget kontor i 2014
  • Equinors team i Korea består i dag av rett i overkant av 40 personer
  • 80% av de ansatte er fra Sør-Korea
  • Sør-Korea har noen av verdens største verft som i flere tiår har bygget og levert utbyggingsprosjekter til norsk sokkel og for Equinor

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.