Skip to Content
no
Gullfaks A

Alltid sikker - sammen

Sikkerhet er det aller viktigste, og målet er null skade. Samarbeid og læring er de viktigste verktøyene for å nå målet.

– Det kunne ha gått galt, han fikk en gjenstand på over ett tonn rett i brystet.

Jannicke Nilsson er konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft i Equinor. Hun husker tilbake til en av de første turene som plattformsjef, tidlig på 2000-tallet. Som forberedelse til en boreoperasjon skulle den svært tunge enheten løftes, og hendelsen var et faktum. Offshorearbeideren kom fra det uten skader, men det kunne ha gått så mye verre.

– Å være så tett på, å se at liv kan gå tapt, det gjør noe med deg som leder. Jeg er opptatt av at vi skal kunne snakke om det som gikk galt. Han som opplevde dette, delte sin erfaring direkte med meg og lederlaget etterpå. Da kunne vi raskt lære av hendelsen, sier Nilsson.

Det å ta vare på mennesker og miljø er avgjørende for at vi skal kunne gjøre jobben vår.

Jannicke NilssonKonserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft
Jannicke Nilsson

Hun er opptatt av læring. Ønsker en kultur der man deler åpent når hendelser skjer, finner årsaken og forstår hva som kunne vært gjort annerledes. Det skal være lov å adressere det man er urolig for, og snakke om hva man sammen kan gjøre for å kompensere for det.

– De aller fleste hendelser kunne vært unngått. Vi må ha åpenhet og systematikk, så vi kan finne årsakssammenhengene og lære. Da kan vi sammen gjøre riktige tiltak, sier hun

I Equinor er sikkerhet helt grunnleggende.

– For at vi skal kunne gjøre jobben vår og ta en ledende rolle i energiomstillingen, er det å ta vare på mennesker og miljø avgjørende, sier Nilsson.

Alvorlige hendelser og ulykker der mennesker har blitt skadet eller mistet livet, eller der det har vært alvorlig skade på miljø og utstyr, er en del av industriens historie. Det å jobbe for å forebygge og forhindre alvorlige hendelser og storulykker har vært sentralt i sikkerhetsarbeidet i mange år.

Et eksempel er olje- og gasslekkasjer offshore. Her har industrien over en tiårsperiode tatt store steg sammen.

– Vi har jobbet systematisk for å forbedre oss, vi har vært nysgjerrige og sett etter årsaker, samarbeidet med leverandørene, jobbet med kompetansebygging og trening og hevet teknisk tilstand i anleggene. Resultatet er en nedgang i slike hendelser, sier Nilsson.

Følger med på risikonivået over tid

  • Petroleumstilsynet har sammen med partene i arbeidslivet utviklet et måleverktøy for risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet, og gir ut årlige rapporter kalt RNNP .
  • Antall hendelser med storulykkespotensial ligger på et stabilt nivå siden 2005. Dette nivået er lavere enn i perioden før 2005.

Se også Petroleumstilsynets oversikt over milepæler for sikkerheten .

Jacob Sømme
Jacob Sømme i Equinor startet Alltid Sikker-samarbeidet, som nå er blitt et industrisamarbeid.
Photo: Arne Reidar Mortensen

Gjennom Alltid Sikker jobber Equinor sammen med andre operatørselskaper og leverandører for å få ned sannsynligheten for storulykker og øke forståelsen av hva som står i veien for å jobbe sikkert. Her deler selskapene åpent, og de utvikler læringspakker basert på hendelser og viktige felles prioriteringer.

– Både vi og våre samarbeidspartnere har samme visjon med hensyn til ingen skader. Ved læringspakkene bidrar vi til vår nullvisjon ved å styrke sikkerhetskulturen og øke riktig sikkerhetsatferd. Det er også veldig godt å se at våre leverandører kjenner igjen læringspakkene når de jobber på tvers av våre installasjoner. Samarbeidet fungerer utrolig bra og pakkene har blitt veldig profesjonelle, sier Talar Arif, leder for helse, miljø og sikkerhet i drift i AkerBP, ett av selskapene i samarbeidet.

Alltid Sikker

  • Alltid Sikker er et samarbeid mellom Equinor, Aker BP, Vår Energi og ConocoPhillips. Flere leverandørselskap bidrar og bruker innholdet.
  • Målet er å styrke bransjens sikkerhetskultur og jobbe sammen med mål om fravær av storulykker, og å unngå skader og uønskede hendelser i det daglige arbeidet.
Sikkerhetsarbeidet er et felles ansvar. Bransjen samarbeider om å utvikle en felles sikkerhetskultur på tvers av selskap og roller.
Foto: Harald Pettersen

Vi må hele tiden fornye oss, samtidig som vi holder fast ved det vi vet fungerer.

Jannicke Nilsson i Equinor sier at samarbeidet i bransjen og med myndigheter, vernetjeneste og fagforeninger står helt sentralt i sikkerhetsarbeidet.

– Uansett rolle har vi et felles mål om å lære, slik at vi sammen kan ta bedre vare på mennesker og miljø.

Hva blir så de viktige prioriteringene for sikkerhetsarbeidet framover, og i energiomstillingen?

– Vi må hele tiden fornye oss, samtidig som vi holder fast ved det vi vet fungerer. Vi må også sørge for en felles tilnærming til sikkerhet på tvers av selskapet. Om en leverandør samarbeider med oss på et landanlegg eller en offshoreinstallasjon, i Norge eller Brasil, sikkerhetskulturen skal være den samme, sier Nilsson.

Hun er klar på at Equinor har mye erfaring fra sikkerhetsarbeid i olje- og gassvirksomheten som er relevant for fornybar- og lavkarbonvirksomheten. Og motsatt.

– Å verne om menneskene er det samme målet om vi er på et framtidig hydrogenanlegg, på en vindpark eller på en plattform.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.

Abonner her