Skip to content

I 21 år har Equinors tilstedeværelse i Brasil gjort en forskjell

Nå føler Veronica Rezende Coelho, vår landsjef i Brasil og moren til en 14 år gammel jente, at vi skylder datterens generasjon å bli klimanøytral.

Q: Hva har Equinors tilstedeværelse betydd for landet der du jobber?

A: Equinor har gjort en forskjell i den brasilianske energiindustrien på mange måter. I flere år var vi den største operatøren i Brasil ved siden av Petrobras. Dette var på grunn av Peregrino, et oljefelt som ligger offshore, øst for Rio de Janeiro, med rundt 4 milliarder fat olje på plass innenfor det sanksjonerte området. Oljefeltet ble oppdaget i 2004 og er et godt eksempel på hvordan vi har klart å bruke vår evne til å utvikle og generere verdier ut av et prosjekt som av mange ble antatt å ikke kunne settes i drift. Et nyere felt, Bacalhau, er også et eksempel på hvordan vår teknologiske kompetanse settes i arbeid. Dette vil både være den største FPSO-plattformen i brasilianske farvann, og bli den mest CO2-effektive FSPO i verden!

Bio

Navn: Veronica Rezende Coelho

Stilling: Landsjef i Brasil

Lokasjon: Brasil

Q: På hvilken måte bidrar jobben din til energiomstillingen?

A: Gjennom å sikre lokal implementering av vår strategi: alltid trygg, høy verdi og lave utslipp. I olje- og gassprosjekter minimerer vi vårt karbonavtrykk ved for eksempel å erstatte diesel med gass for kraftproduksjon på PRG FPSO, bruke kombinert syklusteknologi på Bacalhau, og dele erfaring om reservoarstyring og energieffektivitet med Petrobras for implementering på Roncador-feltet.

Vi modner også fornybare prosjekter, både ved å investere i det ganske modne rammeverket og verdikjeden for fornybar energi på land i Brasil, ved å studere rammebetingelsene som gjelder for havvindprosjekter og ved å snakke med de ulike, relevante interessentene for å være klare til å handle når den riktige muligheten oppstår.

Q: Hva er dine tanker om ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2050?

A: Jeg synes ambisjonen er nødvendig og motiverende! Jeg er mor til en 14 år gammel jente, og jeg føler at vi skylder hennes generasjon å handle. Veien fram til klimanøytralitet innen 2050 er ikke gitt – vi må innrømme at vi ennå ikke har alle svarene, men viktigst av alt, vi må forplikte oss til å foreta nødvendige investeringer og ressursprioritering for å finne eller utvikle dem.

Q: Samarbeid er avgjørende for å nå de ambisiøse klimamålene. På hvilken måte er samarbeid viktig i ditt arbeid?

A: I min stilling ser jeg hver dag viktigheten av samarbeid, både internt i selskapet og når jeg jobber med eksterne aktører og interessenter. For at vi i leting og produksjon skal lykkes, er vi for eksempel avhengige av suksessen til både PDP (leveranse av prosjektene til rett tid og kostnad, med god produksjonsoppnåelse) og MMP (sikker og effektiv lossing, transport og kommersialisering av produktene våre) – bare for å nevne to.

Eksternt er vi avhengige av solid, transparent og effektivt samarbeid med interessenter generelt for å ta den overordnede ambisjonen fra ord til handling.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.