Skip to content
Nina Birgitte Koch

I år er Equinor 50 år, 30 av dem har vi vært i Angola

Nina Birgitte Koch er Equinors sjef i Afrika

Q: Hva har Equinors tilstedeværelse betydd for landet du er landssjef i?

A: Equinor er et viktig og anerkjent selskap i Angola, med en lang historie. Vi har vært til stede i 30 år, og har bidratt til større transparens ved for eksempel å offentliggjøre betalt skatt. Vi jobber tett med myndighetene og andre oljeselskaper for å sikre høy standard innen forretningsintegritet og etikk.

Equinor bidrar med store summer i skatter og avgifter, i tillegg til mange vellykkede sosiale prosjekter innen utdanning, menneskerettigheter og miljø. I 2021 betalte vi faktisk mer enn 1,4 milliarder USD i skatter og avgifter!

Nina Birgitte Koch

Bio

Navn: Nina Birgitte Koch

Stilling: Sjef for Equinor i Afrika

Lokasjon: Angola / Oslo

Q: Hvordan ser det grønne skiftet og energiomstillingen ut der du er?

A: Angola har et stort potensial for å utvikle en fornybar industri – særlig solenergiprosjekter settes i gang nå. Her er det muligheter for å etablere prosjekter med stor samfunnsverdi, fordi deler av landet fortsatt mangler tilgang til elektrisitet.

Equinor har veldig lang erfaring og bred kjernekompetanse innen teknologi, driftsmodeller og reduksjon av CO₂-fotavtrykk. Vi har også mye erfaring innen utbygging og feltdrift. Alle disse erfaringene tar vi inn i Angola for å gjøre en forskjell.

Vi jobber blant annet for å gjøre oljeproduksjonen mer klimavennlig, gjennom å redusere CO₂-fotavtrykk. Her tar vi med oss verdifull erfaring fra norsk sokkel og er en aktiv pådriver. På et av produksjonsskipene har vi et stort prosjekt som heter «Lukket fakkel» (closed flare), som har som mål å redusere CO₂-utslippene med 1,2 millioner tonn i perioden 2023-40. Slik jeg ser det, vil kunnskapen vi sitter på bli enda viktigere i framtiden.

Q: Hva tenker du om ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2050?

A: En stor og konkret ambisjon er nødvendig for å få gjort de riktige tingene. Det føles motiverende og gir en klar retning. Når det er sagt, er forventningene til oss skyhøye. Uansett hva vi gjør kan det oppfattes som at det er «for lite, for sent», selv om vi i praksis gjør mye.

Q: Samarbeid er avgjørende for å nå de ambisiøse klimamålene. På hvilken måte er det viktig i arbeidet ditt?

A: Samarbeid mellom selskapene er nødvendig for å få gjennomført de tøffe tiltakene som må til. I tillegg er samarbeid med myndighetene helt sentralt for å kunne nå målene. Myndighetene er jo premissgivere, men selskapene har også viktige roller og skal være pådrivere i klimaarbeidet. Det er slutt på at vi gjør «bare» det vi blir pålagt. Nå går ofte de store oljeselskapene foran. Det skal vi være stolte over!

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.