Skip to content

Gjenbruker infrastrukturen på norsk sokkel

Å lete i allerede utviklede områder kan gi mer energi raskere – med lavere utslipp.

Den ekstraordinære situasjonen i Europa har snudd energimarkedet på hodet og skapt en drastisk økning i energietterspørsel i mange europeiske land. Sammen med skyhøye priser på gass og elektrisitet de siste månedene, står vi samtidig midt i klimakrisen. Og denne kan vanskelig løses uten at energifloken tas hånd om. Uten energi stopper verden opp.

– Å forvalte de gjenværende olje- og gassressursene på en ansvarlig måte er avgjørende; både for å opprettholde forsyning av olje og gass med lave CO₂-utslipp, og for å sikre omstillingen av norsk sokkel mot en karbonnøytral framtid. Inntektene fra olje- og gass er helt nødvendige for å kunne investere i og utvikle ny fornybar energi og nye lavkarbonløsninger, sier Tom Dreyer, letesjef for nordlige Nordsjø.

Gjenbruk ved nye funn

Feltnær leting er en sentral del av hvordan Equinor optimaliserer olje- og gassporteføljen. Nye funn som gjøres kan knyttes til eksisterende infrastruktur framfor å bygge ut nye installasjoner og plattformer. På denne måten maksimeres utnyttelsen av infrastrukturen Equinor har investert i de siste tiårene. Minst 80 prosent av leteressursene og -investeringene til Equinor konsentreres derfor nå rundt allerede etablerte olje- og gassplattformer.

Når infrastrukturen i mange tilfeller også legger til rette for lave utslipp fra produksjonen fordi installasjonen elektrifiseres – enten med ren kraft fra land eller fra flytende vindturbiner i nærheten – gir dette økt konkurransekraft i en tid der verdens etterspørsel etter olje og gass fortsatt vil være høy.

Det er forventet at etter hvert som verden beveger seg mot netto null utslipp, vil markedet i stadig økende grad etterspørre de billigste fatene med det laveste CO₂-avtrykket.

Tom Dreyerletesjef for nordlige Nordsjø
The Fram field.
Nye muligheter: I løpet av det siste året har det blitt gjort mange funn i tilknytning til Fram-feltet. Selv om Equinor har kjent til potensialet her i 20 år, er det først nå – med muligheten til å enkelt koble seg til infrastrukturen på Troll – at det har vært hensiktsmessig å utforske.
Foto: Roar Lindefjeld

Fram – framtidens oljefelt

Om vi drar cirka 150 kilometer ut i havet nordvest for kystbyen Bergen, finner vi ingenting på havoverflaten som røper at vi befinner oss midt i et aktivt oljefelt. Under havoverflaten ligger Fram-feltet, som har produsert store mengder olje helt siden 2003. Her foregår all produksjon via fem mindre installasjoner på havbunnen. Oljen som hentes opp sendes gjennom et nettverk av undersjøiske rørledninger til den flytende produksjonsplattformen Troll C på Troll-feltet, 20 kilometer lenger sør.

– Tidligere ville størrelsen på Fram-feltet tilsi at man bygde ut en tradisjonell plattform, med store investeringer og betydelige CO₂-utslipp, forklarer prosjektleder Jarle Ravnøy.

Men slik er det altså ikke i dag. Nærheten til Troll C og utviklingen av nye undervannsløsninger, gjør at Equinor kan videreutvikle og drifte Fram-feltet på en effektiv og mer bærekraftig måte.

Utviklingen og suksessen på Fram-feltet er et direkte resultat av Equinors strategi om å lete i nærheten av allerede utbygde områder. Når ekstra ressurser i tillegg kan forlenge levetiden til Troll C samtidig som plattformen snart er fullelektrifisert, kan produksjonen foregå med lave CO₂-utslipp.

– Ved å utnytte den ledige kapasiteten på de eksisterende oljeplattformene, trenger vi kun å bygge ut nye brønnrammer og transportløsninger, sier Ravnøy.

Viktig for netto null

På sikt kan feltnær leting styrke Norges konkurranseevne i det internasjonale olje- og gassmarkedet. Teknologien vil også bli helt avgjørende med tanke på det globale netto-null målet.

– Equinors ambisjon er å fortsette å levere energi til samfunnet med lavere utslipp og netto null innen 2050, avslutter Tom Dreyer.

Feltnær leting – hva er det?

  • Feltnær leting er letevirksomhet som gjøres nær eksisterende infrastruktur.
  • Funn som kan knyttes opp mot feltnær leting i eksisterende infrastruktur, krever ingen kostbare nyutbygginger.
  • Metoden sikrer god ressursforvaltning og gir grunnlag for lønnsomme fat med lave utslipp, som er en viktig del av optimaliseringen av norsk sokkel.
  • Minst 80 prosent av leteressursene og -investeringene til Equinor skal konsentreres rundt eksisterende infrastruktur.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.