Skip to content

Sammen om den grønne omstillingen til havs

Når verdens største bunnfaste havvindpark Dogger Bank tar form, er Equinors samarbeid med det norske leverandørselskapet Aibel helt sentralt.

Dogger Bank er et enormt prosjekt. Når alle de 277 vindmøllene på feltet er i drift i 2026 skal de produsere nok energi til å dekke behovet til mer enn 5 millioner britiske hjem, eller tilsvarende fem prosent av hele Storbritannias energibehov. Men for at energien fra vindmøllene skal komme frem som strøm til forbrukerne, må den først sendes til en plattform som kan lose energien videre til land. På Dogger Bank skal det være tre slike plattformer.

Her forteller tre nøkkelpersoner om en av plattformenes reise fra Thailand via Norge til Storbritannia.

Illustrasjon, offshore vindkraft
Forsyningsskip ved Dogger Bank vindpark
Illustrasjon: North Star

Thailand: Plattformene bygges

– Det føles fint å bruke erfaringen min fra andre prosjekter til å bidra i energiomstillingen. Det er viktigere enn noen gang å sikre energitilførselen i Europa, ikke bare av olje og gass. Den spente situasjonen gjør at jeg kjenner litt ekstra på at det jeg gjør er viktig. Om vi skal lykkes må vi lete etter løsningene i fellesskap, sier verfts- og byggeleder for Dogger Bank-prosjektet i Thailand, Ulrika Forslund.

Hun er ansatt i Equinor, men er på verftet til Aibel i Laem Chabang i Thailand, halvannen times kjøretur fra Bangkok. Her gjøres det meste av stålarbeidet, i tillegg til maling, isolasjon, trekking av kabler og installasjon av rør, ventilasjon og annet utstyr.

Som ung var jeg veldig opptatt av miljøet, og med mange års erfaring som ingeniør har jeg fått verktøyene som trengs for å faktisk gjennomføre de løsningene som bidrar positivt til energiomstillingen

Ulrika ForslundVerfts- og byggeleder for Dogger Bank-prosjektet i Thailand

Før sommeren vinket Forslund farvel til Dogger Bank A, som er den første av tre identiske, 40 meter høye plattformer. Den ble da sendt til Haugesund for videre utrustning og ferdigstilling. Dogger Bank B og C skal etter planen leveres i løpet av 2023 og 2024. Plattformene skal ta imot strømmen fra den enorme vindmølleparken, omforme den fra vekselstrøm til likestrøm og så transporteres strømmen til britiske husholdninger.

Forslund er ingeniør og har lang erfaring fra ulike prosjekter rundt i verden, og er opptatt av å se hvordan hun med sin bakgrunn fra olje og gass kan bidra i utviklingen av nye industrielle løsninger.

– Det er en slags kulturell forankring mellom Equinor og Aibel, basert på en mangeårig relasjon. Vi er vant til å jobbe sammen på tvers av land, språk, kultur og selskap, og det er et godt utgangspunkt for store prosjekter som dette, sier Forslund.

Her på Aibels verft i Thailand bygges plattformene som skal ta imot strømmen fra vindmøllene på havvindparken Dogger Bank utenfor Storbritannia.
Foto: Mona Winge/Aibel

Vindkraftprosjekter er på ingen måte rett fram – det er mye upløyd mark som skal forseres. Mange års erfaring fra oljeinstallasjoner kommer til nytte, det handler om kompliserte ting som prosessdigitalisering, datavitenskap og -analyse, robotikk og fjernstyring.

Equinor har digitalisert sine arbeidsprosesser i mange år, og kan derfor jobbe veldig effektivt også i fornybarprosjekter. De siste årene er det for eksempel lagt ned mye arbeid i droner og roboter, og kunnskapen herfra er blant annet avgjørende i utviklingen av ubemannede plattformer.

– Til tross for store utfordringer under pandemien ble den første plattformen levert til Haugesund som planlagt i mai 2022. En veletablert samarbeidskultur er mye av grunnen til at det lot seg gjøre, sier Forslund.

Haugesund: Plattformene gjøres helt ferdig

– Dogger Bank-prosjektet er spennende fordi man må tenke annerledes. Plattformene er designet for ubemannet drift og skal fjernstyres fra land, så her er det ikke noe helikopterdekk, boligkvarter eller messe. De skal stå alene i Nordsjøen, og vil bare bli besøkt av servicepersonell en gang i året eller ved behov, sier Are Bjørkgård, en av Aibels prosjektledere for Dogger Bank.

Han har akkurat kommet tilbake til Haugesund-verftet fra en uke på verftet i Laem Chabang. Der har han fulgt opp byggingen av B- og C-plattformene som skal omforme strøm fra vindturbiner ute på havet.

Are Bjørkgård er en av Aibels prosjektledere for Dogger Bank i Haugesund. Han får en nesten ferdig plattform fra Thailand og skal levere en helt ferdig plattform til Storbritannia.
Foto: Øyvind Sætre/Equinor

A-plattformen har allerede blitt utstyrt med 230 kilometer med kabler i Thailand. I Haugesund blir den proppet full med den aller nyeste teknologien og med transformatorer, ventiler og løfteutstyr for å gjøre den klar for siste etappe til kysten utenfor Storbritannia.

– I dette prosjektet er det mange aktører som jobber parallelt, og som skal ferdigstille ting omtrent samtidig, så koordinering og samarbeid er nøkkelen. Vi er avhengig av god kommunikasjonsflyt. Det betyr for eksempel at vi hele veien deler læring fra Haugesund-fasen med Thailand, for at de raskt og tidlig kan gjøre forbedringer på de andre to plattformene. Samtidig har vi en god dialog med de i Storbritannia som jobber med å gjøre alt klart til installasjon og drift til havs, sier Bjørkgård.

I Haugesund utstyres plattformene med masse teknologi, og gjøres fiks ferdige før de fraktes ut i havet, hvor de skal ta imot strøm fra vindmøllene og levere den til britiske husholdninger.
Foto: Øyvind Sætre/Equinor

Equinor og Aibel har gjennom mange år og prosjekter opparbeidet seg mange av de samme rutinene, og transport- og logistikkordningene. I tillegg er det mange av de samme menneskene som samarbeider med hverandre, så arbeidsdagen og måten prosjektene gjennomføres på blir også ganske lik.

Men om havvind skal være konkurransedyktig i fremtiden, er det nødvendig å se på mer standardiserte løsninger i designfasen. I arbeidet med å strippe ned konstruksjonene til et minimum, har prosjektet inkludert norske og internasjonale leverandører for å finne de nye og innovative løsningene, og få dem godkjent av sertifiseringsmyndighetene.

– Alle som har vært med er egentlig litt pionerer i en ny industri. Jeg skal ikke legge skjul på at det kommer med en annen stolthet å ta fatt på en jobb som dette, og å få være en del av fornybarsatsingen i en tid hvor energibehovet er så enormt, sier Bjørkgård.

Storbritannia: Plattformene skal installeres i havet

– Vi må se inn i fremtiden og planlegge for hvordan feltet skal driftes. Noen av teknikerne våre er i Haugesund nå for å følge opp utstyret som senere skal installeres her hos oss, sier Mick Robinson, senioringeniør i Equinor med ansvar for sikkerhet og operasjoner for Dogger Bank. Han er i Port of Tyne, 130 kilometer unna den store havvindparken som er i ferd med å ta form.

Her bygger Equinor opp en stor operasjons- og vedlikeholdsbase som skal være ferdig i løpet av 2022. Herfra skal de tre plattformene fjernstyres, og strømmen skal komme i land her.

– Jeg har en datter på to og et halvt år, og vil veldig gjerne se at hun får vokse opp i en renere verden, så jeg er absolutt stolt over å være med på dette prosjektet.

Mick RobinsonSenioringeniør i Equinor

For Robinson er alt av informasjon han kan få fra Aibel mens plattformene bygges i Norge og Thailand viktig for å sikre god planlegging. Her samarbeides det helt ned på detaljene, for å blant annet finne ut hvilke reservedeler de trenger å ha på lageret i fremtiden.

– Det å lære av hverandre og jobbe integrert er en del av Equinor-kulturen, og de har den samme tankegangen i Aibel. Vi er opptatt av å sørge for at vi har tilgang på den beste kunnskapen, og at vi lærer av andres erfaring, sier Robinson.

  • På det høyeste punktet over havet er vindmøllene som installeres på Dogger Bank-feltet 260 meter, mer enn to og en halv ganger så høye som Big Ben.
  • En vindmølle kan gi nok ren energi til å drive 16.000 britiske husstander og spare utslipp tilsvarende 9.000 kjøretøy i løpet av et år.
  • Hvert blad på turbinene er 107 meter lange, som er større enn det totale vingespennet til et A380-fly og én rotasjon kan drive en britisk husholdning i to dager.
  • Vekten av en plattform med alt utstyr på plass er beregnet til cirka 8.500 tonn. Med stålunderstell og pæler blir totalvekten rundt 13.500 tonn.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.