Skip to content

Hva har en liten sigareske med det grønne skiftet å gjøre?

For 50 år siden fikk Statoils kassebeholdning plass i en sigareske. I dag er selskapet et internasjonalt energiselskap, og verdiene skal hjelpe oss med å nå ambisjonen om netto null utslipp i 2050.

Marit Falck (1925-2020) hastet med lette skritt gjennom Stavangers gater. Hun skulle i jobbintervju hos Statoil, et nystartet selskap som holdt til i en leilighet i Lagårdsveien 80.

Sjefen selv åpnet døren, men så var han også selskapets eneste ansatte. Straks var de to. Marit ble sekretær med økonomiansvar.

Hun hadde riktignok et halvt årpå handelsskolen, men hun sa ettertrykkelig ifra om at hun aldri før hadde jobbet med regnskap.

Likevel, på sin første dag satte hun opp et økonomi- system bestående av noen pengesedler, et par frimerker og et pengeskrin, som var en liten sigareske hun hadde med seg hjemmefra.

Statoils første sjef og ansatte, Arve Johnsen, på vei til kontoret i Lagårdsveien 80 i Stavanger. Ansatt nummer to var Marit Falck, og det var hun som hadde med seg sigaresken som i dag, 50 år senere, er et symbol på de første investeringene som la grunnlaget for det Equinor vi kjenner i dag.
Foto: Knut S. Vindfallet

Dette var for 50 år siden, og de første investeringene var kanskje ikke de helt store. Det ble noen kontorstoler og et møtebord. Investeringene skulle raskt bli mye, mye større.

Man visste riktignok at det lå verdier der ute i Nordsjøen, men ingen kunne se for seg hvor stort dette faktisk skulle komme til å bli.

Fra en tomannsbedrift med kassebeholdningen i en liten sigareske, til i dag, det største selskapet på Oslo Børs og et internasjonalt energiselskap.

Statoil ble etablert for at verdiene på norsk kontinentalsokkel skulle komme hele samfunnet til gode. Investeringene opp igjennom årene har gitt solid avkastning. Norge har blitt et rikt land. Men hva nå?

Klimakrisen forener land, virksomheter og enkeltmennesker i en felles dugnad verden ikke har sett maken til. Til dette samarbeidet har naturressursene gitt Norge noe som er enda viktigere enn penger på bok: kunnskap, erfaringer og kraft til å utvikle ny energi, og ny industri.

Kraften som gjorde lille Norge til en stor energinasjon, er den samme som skal bidra til verdens energiomstilling. Equinors ambisjon er å fortsette å levere energi til samfunnet med lavere utslipp over tid og netto null innen 2050.

Marits lille sigareske, som sto der i leiligheten i Lagårdsveien, er derfor et viktig symbol for oss. Et symbol på hva de riktige investeringene kan bety for et samfunn, både her hjemme og der ute.

Takk for de første 50, tikk takk mot 2050.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.