Skip to content

Hvordan sikre nok energi og samtidig lykkes med det grønne skiftet?

Det haster. Vi må bruke tiden godt.

I mai 2021 presenterte det internasjonale energibyrået (IEA) et scenario for netto nullutslipp innen 2050, for å begrense global oppvarming til 1,5 grad.

FNs klimapanel (IPCC) presenterte i august den sjette hovedrapporten om klimaendringene – og FNs generalsekretær António Guterres erklærte «kode rød».

I bakgrunnen ulmet en energikrise under utvikling.

Et vindstille og tørt sommerhalvår i Europa rammet produksjonen av fornybar vind- og vannkraft. Samtidig ga en rekordvarm sommer et uvanlig stort forbruk av elektrisitet.

Fra høsten 2021 fikk vi et energisystem i alvorlig ubalanse – med skyhøye priser for gass og elektrisitet. Så kom vinteren og invasjonen av Ukraina med store, tragiske menneskelige konsekvenser og uoversiktlige energi- og geopolitiske følger.

Verdens oppmerksomhet har snudd 180 grader på 180 dager. Fra klimakrise til forsyningskrise.

I realiteten er dette én og samme krise.

Løsningene er allerede tilgjengelige

Klimakrisen kan vanskelig løses uten å sikre forsyning av energi til en pris folk kan betale.

Verden trenger radikalt mye mer fornybar energi, løsninger for å redusere klimagassutslipp fra industri og samfunn og en forsvarlig nedtrapping av fossil energi.

Heldigvis er løsningene allerede tilgjengelige.

Vi har teknologi, kompetanse og kapital. Nå handler det om viljen til raskt å legge til rette for rammene som gjør et raskt skifte mulig.

Politikk, næringsliv, industri og samfunn kan sammen skape mulighetene verden trenger.

En forsvarlig omstilling

Energiselskaper forventes å sette tydelige mål også om utslipp fra bruken av deres produkter. Det kan ikke skje i dag, uten gjennom kutt i produksjon av energiformer som olje og gass.

Alternativer som hydrogen er ennå ikke tilgjengelige i stor skala. Med dagens forsyningskrise og behovet for olje- og gassproduksjon med lavest mulige utslipp vil produksjonskutt nå være uansvarlig.

Men, verden har ikke bare et enormt behov for tilgang på energi. Den er også avhengig av en forsvarlig omstilling om den skal skje uten for store omkostninger.

Equinors avgjørende bidrag for å begrense andres utslipp er derfor gjennom vekst i fornybar, storskalaløsninger for CO₂-transport og -lagring og utvikling av nye utslippsfrie energibærere, som hydrogen.

Innen 2030 har vi som ambisjon at våre utslipp knyttet til egenprodusert olje og gass reduseres med 50 prosent, sammenlignet med 2015-nivå.

Vekst i fornybar og reduksjon av utslipp gjør oss i stand til å møte ambisjonen om å redusere karbonintensiteten fra energien vi leverer med 20 prosent i 2030 og 40 prosent i 2035, inkludert utslipp fra bruk av våre solgte produkter.

På skuldrene til vår historie

Den 14. juni er det 50 år siden Stortinget vedtok opprettelsen av Statoil. Som Equinor har vi utformet en industriell strategi for å være et ledende selskap i det grønne skiftet.

Innen 2030 vil fornybarporteføljen vår bli 30 ganger større enn i dag. Vi forventer at mer enn 50 prosent av årlige bruttoinvesteringer vil gå til fornybarprosjekter.

Vi skal levere lavkarbonløsninger som hydrogen og karbonfangst og -lagring som bidrar til at også andre kan kutte utslipp.

I år er det 50 år siden Equinor ble etablert, samtidig som vi sammen ser mot et annet 50-tall som er vel så viktig – 2050. Vår ambisjon er å fortsette å levere energi til samfunnet med lavere utslipp over tid og netto null innen 2050. Sammen skal vi utvikle ny energi, vi skal utvikle ny industri, og vi skal bygge det på alt vi har lært de siste 50 årene.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.